Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Kyrkostyrelsen: Utskrivningarna ur kyrkan får konsekvenser - läger blir dyrare, fastighetsskötseln lider

Från 2019
Lucas Snellman, sakkunnig i kommunikation vid kyrkostyrelsen.
Bildtext Lucas Snellman, ledande sakkunnig i kommunikation vid kyrkostyrelsen säger att också antalet anställda i kyrkan kan bli färre.
Bild: Yle / Tintin Råholm

Päivi Räsänen har på grund av att kyrkan medverkar i Helsingfors Pride kritiserat kyrkan och övervägt att träda ut ur den. Totalt har ungefär 1000 personer skrivit ut sig sedan Räsänens öppna brev publicerades på tisdagen.

Under det senaste dygnet har över 500 medlemmar gått ur kyrkan. Det får ekonomiska konsekvenser.

- Utskrivningarna får på sikt direkta konsekvenser i lokala församlingar. Det kan till exempel betyda att avgifter för dagsläger- och konfirmationsläger kan komma att höjas, säger Lucas Snellman, ledande sakkunnig i kommunikation vid kyrkostyrelsen.

Kyrkans största utgifterna är kopplade till löner och fastigheter så det finns också en risk att församlingarna i framtiden har färre anställda. Även fastighetsskötseln kan påverkas.

- Folk uppskattar ofta hur det ser ut runt kyrkorna, att gräsmattor är klippta och rabatterna har vackra blommor.

Lucas Snellman undrar hur det blir med den typen av underhåll i framtiden.

I snitt betalar en finländare 260 euro per person per år i kyrkoskatt. När 500 medlemmar skriver ut sig ur kyrkan motsvarar det alltså 130 000 euro.

- Den ekonomiska effekten kommer först året efter, men på sikt har det betydande ekonomiska konsekvenser för kyrkan som helhet och framförallt för lokalförsamlingar, säger Snellman.

En präst håller i en psalmbok i kyrkan.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

500 personer på ett dygn är ett stort antal

Under de senaste åren har många valt att inte längre vara medlemmar i kyrkan.

- När man ser till utträde överlag är 500 personer på ett dygn ett stort antal.

Vanligtvis är utskrivningarna ur kyrkan flest de tider när människor får sin skattedeklaration.

- Då ser de i pengar hur mycket de betalar per år till kyrkan för sitt medlemskap och den verksamhet som kyrkan har, säger Snellman.

Inte bara ekonomiska följder

Att träda ut ur kyrkan visar också på ett missnöje. Konsekvenserna är alltså inte bara ekonomiska.

- I undersökningar kommer det ofta fram att kyrkan inte betyder så mycket för en viss grupp finländare. De frågar sig varför ska jag vara medlem i en kyrkan som jag inte upplever är relevant och viktig i mitt liv?

Räsänens åsikt är hennes åsikt och inte kyrkans ståndpunkt. Hon har inget tolkningsföreträde i någon viss fråga, konstaterar Lucas Snellman.

- Päivi Räsänen är en av kyrkans nästan fyra miljoner medlemmar.

Många tänker ändå som hon och väljer att träda ut ur kyrkan när en sådan här diskussion uppstår.

- Det är klart att det också får ekonomiska konsekvenser, oberoende om det är Päivi Räsänen eller någon annan fråga som diskuteras.

Prideflagga på prideparaden i Paris 2009.
Bild: EPA/IAN LANGSDON

Orsaken till att kyrkan stöder Helsingfors Pride är kärnbudskapet att kyrkan ska vara öppen för alla.

- Att det kommer reaktioner på det visar att det finns många inom kyrkan som har svårt att inse att alla medlemmar är fullvärdiga medlemmar och ska hälsas välkomna, säger Lucas Snellman.

Diskussion om artikeln