Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Exceptionellt stort utsläpp" - Estonia förliste i närheten men utsläppen härstammar inte därifrån

Från 2019
Några båtar ute på havet bekämpar oljeläckage utanför Utö.
Bildtext Översiktsbild från gränsbevakningens flygplan under fredagsmorgonen.
Bild: Gränsbevakningen

Under gårdagen och natten har gränsbevakningen och marinen samlat in olja från ett omfattande utsläpp 25 sjömil sydväster om Utö. Enligt kommendörkapten Mikko Hirvo är utsläppet exceptionellt.

- Så här stora olyckor har så gott som aldrig skett förut och det är något vi ser allvarligt på, säger Hirvo i en intervju till Svenska Yle.

År 2017 fick finska myndigheter färre uppgifter om oljeutsläpp från fartyg i havsområden jämfört med tidigare år enligt Finland miljöcentral. Under 2017 uppgick antalet bekräftade oljeutsläpp till 44 jämfört med 48 under 2016.

Endast i fyra fall påbörjade man utredningar av oljeutsläppen. Majoriteten av de utsläpp som upptäcktes gjordes i hamnar eller nära kusten och innehöll små mängder olja.

Olja samlas upp med en bomanordning i havet utanför Utö.
Bild: Gränsbevakningen

Det största enskilda utsläppet 2017 bestod av ungefär 1 kubikmeter eldningsolja. Den här gången uppskattar man att det är 39 kubikmeter eller 39 000 liter olja som släppts ut.

- Det är svårt att säga exakt hur mycket vi kommer att kunna samla in och hur länge arbetet pågår. Den lätta mineralbaserada oljan avdunstar hela tiden, speciellt med tanke på vädret nu. Men våra bekämpningsåtgärder har varit effektiva, säger Mikko Hirvo.

Osannolikt att läckan härstammar från Estonia

Estonia sjönk inte långt ifrån oljefyndet men att oljan skulle härstamma därifrån ser Mikko Hirvo inte som sannolikt.

- Nej tanken har slagit oss men olja som kommer från havsbottnen ser annorlunda ut. Vi misstänker att det härstammar från ett fartyg. Det finns några misstänkta som rört sig i området och utredningen fortsätter de kommande veckorna.

Hirvo säger att för att vara ett fartygsutsläpp är det allvarligt, men om det hade handlat om en förlisning hade det varit en helt annan sak.

- Det är klart om det hade varit ett fraktfartyg som sjunkit, eller en oljeolycka hade det varit helt andra dimensioner.

Båtförare bör undvika området för läckan.

Ledningsansvaret för bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor på havsområdena överfördes till Gränsbevakningsväsendet den 1 januari 2019.

I räddningslagen gjordes ändringar som gäller bland annat bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor, inrättande av skyddsrum och utbildning för räddningsväsendets personal.

Diskussion om artikeln