Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tillsynsveterinären och polisen påminner fritidsfiskare: Plåga inte fisken i onödan

Från 2019
En abborre som fastnat på kroken.

Också den som idkar fritidsfiske bör ha djurskyddslagen i åtanke och behandla fångsten så skonsamt som möjligt, påpekar myndigheterna.

Enligt lagen får djur inte åsamkas lidande eller smärta i onödan. Fisken bör alltså bedövas och avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt, uppger polisen, Regionförvaltningsverket och tillsynsveterinären i Östra Finland.

Inom yrkesfisket används exempelvis koldioxid- och elektrisk bedövning, men också fritidsfiskare uppmanas att bedöva fisken omedelbart då den dragits upp.

Fiskar känner smärta men plågas de av det?

I vetenskapliga studier har det påvisats att fiskar kan förnimma smärta, uppger myndigheterna i sitt pressmeddelande.

Det har man kommit fram till genom att mäta bland annat nivåer av stresshormoner och analysera reaktioner och beteende vid åsamkad smärta.

Däremot råder det oenighet på forskarhåll om huruvida fiskar kan sägas lida då de utsätts för smärta eftersom de i och med sin hjärnuppbyggnad anses sakna de fysiska förutsättningarna för det.

Men åtminstone inom djurskyddet slår man fast att så är fallet, att fiskar visst kan lida på samma sätt som andra djur.

STT, Fiskejournalen, Animalia, Fisheco

Diskussion om artikeln