Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny övervakningsmetod garanterar att jordgubben är inhemsk - och inte svensk, polsk eller estnisk

Från 2019
Jordgubbar till försäljning på Salutorget i Helsingfors i maj 2019.
Bildtext Jordgubbar till försäljning på Salutorget i Helsingfors i maj 2019.
Bild: Lehtikuva

Naturresursinstitutet Luke och Livsmedelsverket har tagit fram en ny metod för att säkerställa varifrån de inhemska jordgubbarna kommer.

De har samlat in en databas om finländska jordgubbar under flera år. Nu är databasen så pass omfattande att den kan användas för att slå fast i vilket geografiskt område jordgubbarna har odlats.

Proverna kan redan jämföras med jordgubbar som producerats i Polen och Sverige. Senare i år utvidgas granskningen till bär från Estland, skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Det är de kommunala myndigheterna och den kommunala livsmedelstillsynen som tar jordgubbsprov vid olika försäljningsställen.

Bygger på icke-radioaktiva isotoper

- Det har varit svårt att fastställa det geografiska ursprunget och butikskedjorna kring bären kan vara långa, så det kan vara svårt att få uppgifter om jordgubbarnas ursprung, säger Annikki Welling, enhetschef för kemi på Livsmedelsverket.

Jordgubbsanalysen baseras på andelen olika bestående, icke-radioaktiva isotoper som förekommer i grundämnen.

Isotopernas relativa andelar varierar mellan olika geografiska områden och bestående isotoper överförs till växterna i proportioner som bestäms av miljön där de växer.

Genom att granska isotoperna kan man alltså analysera varifrån jordgubbarna kommer. Uppgifterna kompletteras med bestämning av de spårämnen som växterna innehåller.

- Prover har tagits från hela jordgubbsområdet i Finland, från Åland ända till Kajanaland, säger forskningsprofessor Saila Karhu från Luke.

- Dessutom får vi genom undersökningen senare också tillgång till resultatet för jordgubbar som producerats i Estland. Eftersom isotopvärdena för jordgubbar odlade i Polen och Sverige redan har analyserats, kan man se om jordgubben verkligen är inhemsk.

Isotopanalyserna görs än så länge med hjälp av underleverantörer men snart kan Livsmedelsverket och Luke göra analyserna själva.

Diskussion om artikeln