Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå drog sig ur seniorbyplanerna med privat aktör - företaget Virkkulankylä ger sig inte

Från 2019
Uppdaterad 25.06.2019 08:54.
Två händer skriver på ett papper där det står Sjundeå plus Virkkulankylä och det har dragits ett rött kryss över. En annan hand sträcker fram ett hus.
Bildtext Samarbetet mellan kommunen och Virkkulankylä blev aldrig av och nu är företaget missnöjt. Bilden är en illustrationsbild.
Bild: Mostphotos

Samarbetet mellan Sjundeå kommun och företaget Virkkulankylä har inte löpt friktionsfritt. I våras drog Sjundeå sig ur hela projektet. Nu vill företaget att förhandlingarna om samarbete fortsätter.

Kommunstyrelsen förkastade företagets begäran om omprövning på måndagen (24.6).

Bakgrunden

Virkkulankylä: Vi vill fortsätta förhandla

Virkkulankylä vill fortsätta förhandlingarna med Sjundeå. Företaget föreslår att en privat vårdaktör tas med i förhandlingarna.

Sjundeå kommunstyrelse konstaterar att kommunen nu måste jobba på att bereda andra lösningar då planerna har förändrats. Det innebär att man kan föra förhandlingar, men helt utan villkor.

Inga privata serviceproducenter får ändå delta i förhandlingarna eftersom det strider mot upphandlingslagen. Alla potentiella privata aktörer ska behandlas jämlikt.

Virkkulankylä: Vi vill ha ersättning för kostnaderna

Virkkulankylä anser att om projektet inte blir av så ska kommunen ersätta de kostnader som har uppstått av förberedelsearbetet hittills. Företaget meddelar den exakta summan i ett senare skede.

Sjundeå kommunstyrelse konstaterar att det faktum att kommunens planer ändrade under processens gång inte borde ha kommit som en överraskning för Virkkulankylä.

Företaget borde enligt förvaltningsdirektörens beredning och kommundirektörens förslag känna till att kommunala beslut är politiska och inte alltid följer tjänstemännens förslag.

Till själva reklamationen tar kommunen inte nu ta ställning eftersom det inte finns uppgifter om kostnaderna.

Sjundeå kommun har godkänt en detaljplan för Brännmalmen där Virkkulankylä ursprungligen tänkte förverkliga sina planer.

Kommunen har också godkänt att området säljs till företaget.

Kommunstyrelsen säger i ett utlåtande att kommunen på det sättet har fyllt alla sina avtalsförpliktelser.

Virkkulankylä: Har ni använt ritningar utan lov?

Företaget undrar också om Sjundeå kommun utan lov har använt sig av ritningar som tillhör företaget när kommunen har gjort upp planer för äldreboende i kommunal regi på centrumområdet i stället för på Brännmalmen.

Kommunstyrelsen konstaterar att Virkkulankylä var med i processen där man övervägde att flytta planerna till kommuncentret från Brännmalmen.

Centrumplanen är frågan om ett utkast man ännu kan göra ändringar i. Det är alltså inte något man har beslutat om och på det sättet inte en paragraf som begäran om omprövning riktas mot.

Däremot beslutade man sälja en tomt på Brännmalmen där den ursprungliga planen kan förverkligas.

Virkkulankylä: Kommunen har inte utrett alla aspekter

Virkkulankylä anser också att kommunen inte har räknat ut vilka direkta och indirekta ekonomiska inverkningar bygget skulle ha för kommunen under byggtiden och efter.

Man har inte heller räknat ut vilken imagebetydelse man skulle ha av projektet.

Dessutom har den statliga Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Ara, signalerat möjligheten att också delta i finansieringen av bygget.

Kommunen har inte beaktat vad Ara-pengarna innebär för kommunens servicestruktur, anser Virkkulankylä.

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen nog har beaktat alla aspekter i sin beredning. Konsultföretaget Hallintoakatemia har gjort en bred utredning kring projektet.

Det har också gjorts en preliminär konsekvensbedömning av kommunens deltagande i projektet.

Kommunen har också gjort ekonomiska prognoser om vad det skulle kosta att delta i företagets projekt jämfört med att bygga själv motsvarande byggnader.

Artikeln uppdaterades 25.6.2019 klockan 8.54 med besluten från kommunstyrelsen. Styrelsen godkände förslaget till utlåtande.

Diskussion om artikeln