Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

”Vi måste agera nu!” - Pargas nya skärgårdsstrategi presenterar åtgärder för att hålla skärgården levande

Från 2019
Två personer går på en brygga ut i Nagu gästhamn full med båtar mitt i sommaren.
Bildtext Nagu gästhamn lockar många till Nagu under sommaren, men fler fast bosatta behövs i hela skärgården.
Bild: Yle/ Nora Engström

På måndagen presenterades Pargas stads nya skärgårdsstrategi i Kommunalstugan i Nagu. Skärgårdsstrategin har under vintern tagits fram av områdesnämnderna i kommunen.

Dess syfte är att presentera åtgärder och konkreta förslag som leder till att skärgården är levande och livskraftig också i framtiden.

I den nya skärgårdsstrategin har sex fokusområden med förslag på utvecklingsåtgärder tagits fram.

De sex fokusområdena behandlar kommunikationer, inflyttningen, grundservicen, företagsamhet, miljön och hur allt ska organiseras på en administrativ nivå.

Den åldrande och minskande befolkningen bekymrar Olof Elenius som är ordförande i områdesnämnden i Nagu. Men han ser också möjligheter i regionen.

- Vi har fantastisk natur och många sommarstugor som kunde göras om till fasta bostäder. Men vi måste agera nu innan det är för sent, säger Elenius som varit med och skrivit strategin.

Jakke Hellman, Olof Elenius och Christer Friis.
Bildtext Jacke Fellman, Olof Elenius och Christer Friis sitter i de områdesnämnder som sammanställt den nya skärgårdsstrategin för Pargas stad.
Bild: Ida-Maria Sola

Elenius påpekar att man inte kan locka folk till skärgården för året om-boende och lova att det går att distansjobba om inte ens telefonnätet fungerar på alla öar.

Den nya strategin slår fast att sådana här problem med digitaliseringen genast måste åtgärdas.

Inflyttningen är A och O

Anna-Stina Sarlin som är samarbetschef vid Nordiska Skärgårdsamarbetet framhåller vikten av inflyttningen och tycker det finns mycket som ännu måste göras på den fronten.

Hon tycker att den nya skärgårdsstrategin tar fasta på viktiga saker.

Bland annat bristen på hyresbostäder och att det är invecklat att ändra sin fritidsbostad till året runt-hem gör enligt Sarlin att folk upplever det som krångligt att flytta ut till skärgården.

Anna-Stina Sarlin
Bildtext Anna-Stina Sarlin tycker mer måste göras för att folk ska våga flytta till skärgården.
Bild: Ida-Maria Sola

Ett konkret förslag i den nya strategin är att Pargas stad skulle anställa en skärgårdsutvecklare som skulle ha till uppgift att se till att det verkligen sker framsteg i skärgården.

Skärgårdsutvecklaren skulle också lobba för och bevaka skärgårdens intressen. Olof Elenius menar att detta verkligen behövs för att man också i fortsättningen ska kunna leva och jobba ute i skärgården.

Fast vägförbindelse till Nagu

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist tycker det är bra att områdesnämnderna i regionen själva jobbat fram en strategi.

- Bra att detta blev gjort på ort och ställe!

Bergqvist var på plats i Nagu på måndagen för att kommentera den nya strategin ur en nationell synvinkel.

I strategin nämns att bättre förbindelser ut till skärgården behövs och att en bro mellan Pargas och Nagu skulle göra skärgården gott.

Sandra Bergqvist pratar.
Bildtext Riksdagsledamot Sandra Bergqvist tyckte det var bra att skärgårdsstrategin skrivits av ortsborna själva.
Bild: Ida-Maria Sola

Broavgift en möjlighet?

Bergqvist tycker att en bro mellan Pargas och Nagu kunde fungera som ett pilotprojekt i Finland för hur man finansierar infrastruktur och förbindelser i framtiden.

- De ekonomiska resurserna är begränsade och vi måste hitta nya sätt att finansiera våra vägnät. Användaravgifter och vägtullar är ett sätt. Jag tror att många är villiga att betala en liten peng för att förbindelserna ut till skärgården förbättras, säger Bergqvist.

Färja mellan Pargas och Nagu
Bildtext I den nya skärgårdsstrategin föreslås en bro mellan Pargas och Nagu.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Men hon betonar att sådana här avgifter absolut inte får straffa dem som bor längre ut och att ett system med väg- eller broavgifter skulle medföra en hel strukturreform gällande trafik- och bilbeskattning.

- Ett nytt system för hur vi finansierar vägar och broar får inte straffa dem som bor långt borta och göra det dyrt för dem att röra sig. Men det är klart att något måste göras. En bro skulle gynna hela skärgården, säger Bergqvist.

Patrik Nygrén, stadsdirektör i Pargas, håller med Sandra Bergqvist om att diskussionerna om en eventuell bro mellan Pargas och Nagu inte framskrider om inte alternativet att bron skulle kosta bilisterna något kan överläggas.

Stadsdirektör Patrik Nygrén.
Bildtext Patrik Nygrén.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Den nya skärgårdsstrategin presenterar många och stora åtgärder som behöver göras för att hålla skärgården levande, men vem ska ta tag i alla förändringsförslag?

- Det blir självklart Pargas stads uppgift att se till att den förverkligas, säger stadsdirektör Patrik Nygrén. Men jag vill att strategin blir ännu konkretare och att invånarnas åsikter också hörs mer innan den behandlas av stadsfullmäktige i höst.

Diskussion om artikeln