Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Böter till ex-kommendören för Karelens flygflottilj och Flygvapnets ex-kommendör efter uppmärksammade repövningar i Lemmenjoki

Från 2019
Uppdaterad 25.06.2019 12:22.
Sampo Eskelinen och Markus Päiviö.
Bildtext Sampo Eskelinen och Markus Päiviö.
Bild: Pekka Tynell, Jouni Immonen / Yle

Helsingfors hovrätt har dömt ex-kommendören för Karelens flygflottilj Markus Päiviö och Flygvapnets ex-kommendör Sampo Eskelinen till böter.

Domarna gäller de "frivilliga repövningar" som ordnats i Lemmenjoki, och som väckt stor uppståndelse.

Det handlar om tre repövningar som ordnats vid stugan i Lemmenjoki i Enare i slutet av 2017.

Rätten dömde Päiviö till 60 dagsböter, totalt 3 000 euro, för missbruk av förmansställning, tjänstgöringsbrott och ärekränkning. Han ska ha varit berusad under hela övningen och uttalat sig kränkande om sina underlydande.

Päiviö har erkänt osakligt beteende

Päiviö erkände i rätten att han hade tilltalat sina underlydande på ett osakligt sätt. Men han bestred påståendet om att han hade behandlat dem förnedrande, även om han hade kallat dem för bland annat "homopojkar".

Därtill erkände han i rätten att han hade varit alkoholpåverkad under övningen.

Enligt Päiviös advokat, Pentti Laiho är Päiviö inte överraskad över domen, den var väntad och han var förberedd på den.

Päiviö kommer sannolikt inte att överklaga domen, tror Laiho.

Päiviö måste betala en ersättning på 1 200 euro till stadsdirektören i Nurmes, Asko Saatsi, för ärekränkning. Päiviö ska ha kallat Saatsi för "Finlands sämsta stadsdirektör".

Frågade kvinnlig läkare om hon var gravid

Enligt hovrätten hade Päiviö också frågat en ung kvinnlig läkare om hon var gravid, eftersom hon inte söp.

Päiviö ska också ha konstaterat att: Efter övningen kommer du att vara det.

Två personer i närheten hörde det här, men läkaren själv sade i rätten att hon inte hade hört något sådant.

Kommendören försummade utredningsplikt

Flygvapnets dåvarande kommendör Sampo Eskelinen dömdes till 30 dagsböter, sammanlagt 1 770 euro, på grund av tjänstgöringsbrott.

Eskelinen försummade sin plikt att starta en utredning kring repövningarna. Han inledde utredningen tre månader efter repövningarna, som hölls i september 2017.

Hovrätten ansåg att Eskelinen senast vid månadsskiftet septermber-oktober hade skäl att misstänka att Päiviö hade begått brott, men han bad om att en utredning skulle starta först i december 2017.

Rätten ansåg att han handlade uppsåtligt, men att han ändå inte uttryckligen ville skydda Päiviö.

Försvarsministern är nöjd med processen

Försvarsminister Antti Kaikkonen (C) är nöjd över att Helsingfors hovrätt har gett sin dom gällande den mycket omtalade repövningen i Lemmenjoki.

- Det är utmärkt att frågan har utretts grundligt och att domen har fallit. Vi respekterar rättens beslut, säger Kaikkonen.

Han konstaterar att försvarsledningen tillämpar nolltolerans mot allt slag av osakligt beteende.

- Om sådant uppdagas ingriper vi oberoende av om det är fråga om en sergeant eller general. Det bevisar den här processen.

Enligt Kaikkonen kommer man att ta lärdom av det skedda, och har redan gjort det. Det har redan gjorts vissa förbättringar då det gäller övningar för frivilliga.

Kaikkonen försäkrar att Försvarsministeriet aktivt följer med läget och överväger nya åtgärder vid behov.

Ingen militärövning

Fastän övningen gick under namnet repövning var det inte fråga om en militär övning, utan om ett slags möte mellan intressegrupper.

Den frivilliga repövningen i Lemmenjoki har ordnats årligen och år 2017 deltog omkring 30 personer, av dem var hälften reservister.

Bland annat deltog bankdirektörer, stadsdirektörer och lokala företagsledare.

Diskussion om artikeln