Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå vill vänta med att privatisera fastighetsservicen

Från 2019
En man i blå skärmmössa, blå snickarbyxor och en vit t-tröja tittar på en mätare som finns på en rad kopparrör.
Bildtext Fastighetsskötseln blir alltmer teknisk och de som utför skötseln behöver vara specialister inom olika områden. Få kan allting, anser man från beredningens håll.
Bild: Mostphotos

Sjundeå kommun är ännu inte beredd att utreda om en privat aktör skulle ta hand om fastighetsservicen i kommunen. Tekniska nämnden och tjänstemän hade föreslagit att man utreder frågan, men kommunstyrelsen vill vänta.

- Det är inte rätt tidpunkt. Vi får se hur situationen är när vi har nya fastigheter och nya tekniska lösningar, säger kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen (SFP).

Hon poängterar att det inte är ett kategoriskt nej till utlokalisering utan frågan kan bli aktuell senare.

Det var SDP:s Arja Alho som föreslog att man i det här skedet inte går inför utlokalisering. Hennes förslag godkändes enhälligt i styrelsen.

Jobbet alltmer specialiserat

Tekniska nämnden hade alltså föreslagit att man ska börja utreda frågan. Orsaken är att fastighetstekniken utvecklas i allt snabbare takt och personalen behöver specialisera sig för att klara av jobbet.

Det betyder att kommunen skulle bli tvungen att anställa flera personer för att klara av alla behov i framtiden.

På tjänstemannahåll har man räknat ut att man i stället för dagens två fastighetsskötare skulle behöva fyra anställda.

Det skulle ge en kostnad på cirka 200 000 euro per år. Om man köper motsvarande service utifrån blir kostnaderna cirka 90 000 euro om året.

Utför många olika typer av jobb

I dagens läge utför de som jobbar inom fastighetsservicen i Sjundeå med många olika typer av uppgifter som inte alls bara har med fastighetsunderhåll att göra.

De anställda hjälper till med flyttning, möbelinstallationer och andra praktiska frågor. Inom grundtryggheten har de också utfört reparationsarbeten på sådant som patientsängar och rollatorer.

En uppsträckt hand som håller i en skiftnyckel.
Bildtext Kommunens fastighetsskötare är i dag veritabla mångsysslare, som rycker ut snabbt.
Bild: Mostphotos

Inom förvaltningsavdelningen och grundtryggheten har man varit orolig för hur det går om man utlokaliserar fastighetsunderhållet helt och hållet.

Man poängterar att det i beräkningarna inte har beaktats vilka kostnader som uppstår när de olika avdelningarna ska ta över de här viktiga småjobben själva.

Nuvarande system är flexibelt och snabbt.

Också kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen lyfter fram utlåtandena från de olika sektorerna som ytterligare en orsak till att vänta med att utreda frågan om privatisering närmare.

Diskussion om artikeln