Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gränsbevakningen: Finlands beredskap inför en oljeolycka bland Europas bästa - men risker finns

Från 2019
oljetanker
Bildtext En oljetanker utanför hamnen i Sköldvik. Hamnen i Borgå är Finlands största oljehamn.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Finlands beredskap på oljeläckage är bland de bästa i Europa, säger Heli Haapasaari, överinspektör och expert inom miljöfrågor på Finlands gränsbevakning.

Om ett större läckage inträffar finns det 18 fartyg, 150 båtar, två flygplan och 150 kilometer oljebommar till förfogande i arbetet med oljebekämpning.

- Vi är stolta över den utrustning vi har och över manskapets kunskapsnivå, säger Haapasaari.

Oljebekämpning är ändå alltid ett krävande arbete och hon konstaterar att väderförhållandena påverkar arbetet. Om det är mörkt är det svårt att se oljan, och hård vind försvårar arbetet.

Övervakningsplanen och fartygen är ändå utrustade med teknik som gör det möjligt att jobba också under svåra väderförhållanden.

Oljebekämpning vid Utö.
Bildtext I juni upptäcktes ett stort oljeutsläpp i havet utanför Utö. Gränsbevakningen lyckades då avvärja större skador.
Bild: Lehtikuva / Gränsbevakningen

Risk för stor olycka utanför Helsingfors

Ryssland fraktar stora mängder olja på Östersjön. Utanför Helsingfors möts oljetankrar och passagerarfartyg som rör sig mellan Tallinn och Helsingfors.

- Här finns det risk för en olycka. Fartygen kör med en stram tidtabell och det kan ske misstag eller det kan uppstå tekniska fel säger Haapasaari.

Farliga situationer uppstår överraskande ofta. Det händer att oljetankrar navigerar fel och kör på grund, men hittills har inga allvarliga oljeläckage inträffat, säger Haapasaari.

Det har hänt att fartyg nästan kolliderat.

Om det är en stor mängd människoliv i fara samtidigt som ett stort oljeläckage uppstår kan det bli problem. Många av fartygen som används för oljebekämpning används nämligen också vid räddningsoperationer, säger Haapasaari.

Haapsaari säger att Östersjöländerna har förbundit sig att hjälpa varandra i fall av oljeläckage och att de har gemensamma manualer som de följer. Samarbetet grundar sig på Helsingforskonventionen.

- Finland har inte behövt be om hjälp då det har inträffat oljeläckage, men Finland har däremot hjälpt andra länder, säger hon.

Bevakningsfartyget Tursas i sin hamn i Åbo.
Bildtext Fartyget Tursas är ett av fartygen som är utrustade med specialutrustning för oljebekämpning.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Biooljor ett okänt hot

Ett aktuellt hot är den mängd nya oljor som tagits i bruk. Det är en utmaning för oljebekämpning inte bara i Finland utan också i övriga delar av världen, säger Haapasaari.

- Vår utrustning är anpassad enligt traditionell brännolja och råolja, vilket gör att vi inte ännu vet om vår utrustning fungerar optimalt i förhållande till de nya oljornas egenskaper.

För tillfället pågår det olika forskningsprojekt i världen där man undersöker hur utrustningen fungerar vid ett biooljeläckage.

- Man behöver inte vara rädd för oljeläckage. Myndigheterna gör det som förhållandena tillåter och beredskapen är bra, säger Haapasaari.

Diskussion om artikeln