Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Riksdagsledamot Riikka Slunga-Poutsalo från Lojo ska övervaka Skyddspolisen

Från 2019
En kvinna med halvlångt mörkt hår i en mörk kavaj och ljus tröja. Hon ler mot kameran.
Bildtext Riikka Slunga-Poutsalo valdes in för första gången i riksdagen i våras. Hon får genast komma in i hetluften med ett tungt uppdrag.
Bild: Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Sannfinländska riksdagsledamoten Riikka Slunga-Poutsalo från Lojo får en intressant politisk post. Riksdagen ska i dag ska välja henne till vice ordförande för det nya underrättelsetillsynsutskottet.

Riksdagen utser i dag utskottets elva medlemmar.

Underrättelsetillsynsutskottet är ett nytt utskott som kom till i och med att de nya omstridda underrättelselagarna godkändes. De nya lagarna ger myndigheterna omfattande rättigheter till underrättelseinhämtning.

Utskottet ska parlamentariskt övervaka underrättelseverksamheten. Dessutom övervakar utskottet också Skyddspolisens (Skypo) övriga verksamhet.

Det innebär bland annat att utskottet ska se till att underrättelseverksamheten bedrivs på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt.

Utskottet ska också bevaka och bedöma vad som är viktigt inom underrättelseverksamheten.

Utskottet ska också följa med och främja att de mänskliga rättigheterna följs i underrättelseverksamheten.

Medlemmarnas bakgrund granskades

Utskottet har omfattande rättigheter att få information om underrättelseverksamhet och utredningar. På grund av det har medlemmarnas bakgrund granskats.

Eftersom utskottet bevakar Skyddspolisen var det inte Skypo som gjorde bakgrundsgranskningen utan dataombudsmannen.

Övriga medlemmar

Socialdemokraterna föreslår att Mika Kari blir ordförande för utskottet. SDP föreslår som medlemmar Tarja Filatov och som ersättare riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman.

Sannfinländarna föreslår alltså att Riikka Slunga-Poutsalo blir vice ordförande för utskottet och att Mari Rantanen blir medlem.

De gröna föreslår att Heli Järvinen blir utskottsmedlem.

Samlingspartiet föreslår Sofia Vikman och Pauli Kiuru som medlemmar.

Centerns Antti Kurvinen som medlem och som partiets ersättare föreslås Hanna-Leena Mattila.

Kristdemokraterna föreslår den tidigare inrikesministern Päivi Räsänen till medlem medan Vänsterförbundets förslag är Markus Mustajärvi.

Svenska folkpartiet föreslår Veronica Rehn-Kivi som medlem.

Diskussion om artikeln