Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hållbarhet och klimattänk - det här vill Finland satsa på som EU-ordförande

Från 2019
Skylt med texten Finland och Europeiska unionen.
Bild: Mostphotos

Finlands EU-ordförandeskap börjar på måndag, den första juli. Det här ger Finland en ypperlig möjlighet att lyfta fram landets styrkor. I år vill Finland satsa speciellt på hållbarhet och klimatfrågor.

Programmet för Finlands EU-ordförandeskap publicerades i dag, onsdag.

Här kan du läsa programmet i sin helhet på svenska.

Rättsstatsprincipen, konkurrenskraften och social inkludering är områden som Finland vill fokusera på under den kommande halvårsperioden.

I programmet förbinder sig Finland även att jobba för att EU även i fortsättningen ska vara världsledande i klimatfrågor.

Programmet slår fast att EU ska anta en långsiktig klimatstrategi "som resulterar i att EU är klimatneutralt år 2050."

Den inre och den yttre säkerheten ska också stärkas under Finlands ordförandeperiod. Genom att se till att gränsbevakningen är i ordning och genom att främja brottsbekämpningen inom EU vill man göra unionen till en tryggare plats för medborgarna.

Brexit och planeringen av EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027 är frågor som också kommer att prägla det stundande ordförandeskapet.

Finland vill uppmuntra till klimattänk

Finland vill även förnya arbetsmetoderna och uppmuntra till klimattänk. Det här görs bland annat genom att förnya mötena mot en hållbarare riktning, berättar Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati vid utrikesministeriet.

- Istället för att ge traditionella gåvor, så som halsduk eller slips, vill vi kompensera utsläppen för deltagarnas flygresor och till exempel satsa på digitalt material, säger Laura Kamras.

Hållbarhet, jämlikhet och klimatfrågor

Mötespapper kommer att ersättas av olika digitala plattformar så långt som möjligt, och det serveras närproducerad mat i samband med mötena.

För att minska resandet till mötena har Finland valt att centrera alla möten till en enda plats, Finlandiahuset i Helsingfors. Cirka 90 möten kommer att äga rum där, medan resten sker i Bryssel.

Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati vid utrikesministeriet
Bildtext Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati vid utrikesministeriet, hoppas att klimattänket kan inspirera kommande ordförandeländer.
Bild: Yle/Sonja Fredriksson

Förutom hållbarhet och klimatfrågor kommer även jämlikhet att spela en central roll.

- Det här året har vi, i vår offentliga diplomati utomlands, speciellt lyft fram och främjat diskussion kring jämlikhet i samhället. Det är en av landets främsta styrkor och vi vill främja en internationell diskussion kring ämnet, säger Laura Kamras.

Laura Kamras hoppas också att klimattänket kan inspirera kommande ordförandeländer.

Vem som helst kan delta i diskussion

För den vanliga medborgaren syns ordförandeskapet inte hemskt mycket. Det kommer att ordnas några offentliga evenemang dit alla är välkomna. Invigningen sker på Medborgartorget i Helsingfors den åttonde juli. Förutom det ordnas också Suomiareena i Björneborg den 15-19 juli och Europaforum i Åbo den 29-31 augusti.

Laura Kamras säger att alla är välkomna på de här evenemangen.

- Det är bara att komma till evenemangen och delta i diskussionen kring EU, säger Laura Kamras.

Istället för att ge traditionella gåvor, så som halsduk eller slips, vill vi kompensera utsläppen för deltagarnas flygresor och satsa på digitalt material.

― Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati vid utrikesministeriet

Kamras hoppas också att ordförandeskapet leder till att turismen ökar i Finland, men säger att det är svårt att säga hur många som reser hit på grund av ordförandeskapet.

Tredje gången som ordförande

Det är Finlands tredje gång som EU-ordförandeland. De två tidigare perioderna var år 1999 och 2006. Det som skiljer det här ordförandeskapet från de tidigare är att Europeiska rådet numera har en ständig ordförande, för tillfället polacken Donald Tusk.

Finland tar över ordförandeskapet efter Rumänien. Ordförandeskapet varar hela hösten, fram till den 31 december 2019.

Diskussion om artikeln