Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nordens energisektor kan bli bäst i världen på att motarbeta utsläpp av koldioxid - men det kräver mer samarbete

Från 2019
Uppdaterad 26.06.2019 19:55.
Tre vindkraftverk mot en röd kvällshimmel.
Bildtext Bolag inom energisektorn efterlyser en mera sammansvetsad elmarknad.
Bild: Mostphotos

Energibolagen vill att elmarknaden i Norden ska fungera bättre. Det skulle enligt dem ge möjligheter att utveckla en miljövänligare energiförsörjning. I rapporten “Den Nordiska energimarknadens framtid: Starkare tillsammans” lovar de att Norden kan bli världens ledande kolsnåla gröna ekonomi.

Energisamarbetet i Norden har långa anor. Redan i många år har länderna kunnat köpa och sälja el på en nordisk elbörs.

Risto EJ Penttilä
Bildtext Risto EJ Penttilä
Bild: yle/ Patrik Schauman

Men Risto EJ Penttilä säger att den inte mera räcker. Han är vd på Nordic West Office som har sammanställt rapporten “Den Nordiska energimarknadens framtid: Starkare tillsammans”.

- Ännu i början av 2000-talet var Norden en ledande grupp länder inom energisektorn. I dagens läge är vi inte det mera. Till exempel har vi 12 olika prisområden inom elmarknaden i Norden. Vi är alltså inte helt integrerade inom energisystem.

Risto EJ Penttilä tror inte att en allt miljövänligare energiproduktion kommer att leda till högre energikostnader för vanliga konsumenter.

- Om marknaden fungerar kommer vi att få både bättre resultat för miljön och en mindre elräkning.

En konkret åtgärd som berör vanliga konsumenter som rapporten hela tiden återkommer till är elbilarna.

- Orsaken till att vi talar mycket om elbilar är att Norden är världens tredje största marknad för elbilar. Det är bara Kina och USA som är större, säger Risto EJ Penttilä.

Många är ändå oroliga för elen inte ska räcka till om alla i Finland börjar köra elbil. Risto EJ Penttilä säger att oron är obefogad.

- Om man bara tittar på Finland räcker elen inte till, men tack vare att det produceras el i hela Norden och resten av Europa kommer vi inte att ha några problem att få elen att räcka till för elbilar i Finland.

Jussi Palola är vd för bolaget Virta.
Bildtext Jussi Palola
Bild: yle/ Patrik Schauman

Jussi Palola är vd för bolaget Virta som erbjuder laddningsstationer för elbilar. Han påpekar att bilarna kan laddas vid sådana tidpunkter då det finns tillräckligt el i elnätet

- En elbil kan automatiskt laddas då när elpriset är lägre. Elpriset stiger då konsumtionen ökar och elbolagen måste starta upp kraftverk som förorenar mera. Om elbilarna laddas då elpriset är lägre är sannolikheten större att elen är producerad på ett sätt som är bättre för miljön.

Enligt Jussi Palola kan samma principer tillämpas på många andra områden.

- Redan nu har folk apparatur i sina hem som kan justera sin förbrukning efter elpriset eller till och med hur förorenande elproduktionen är vid någon given tidpunkt. Sådana lösningar kommer att bli allt vanligare i framtiden. Det kan handla om uppvärmning eller nedkylning som beaktar läget på elmarknaden; hur elen produceras och vad den kostar.

- Om vi har flera sådana hushåll blir effekten märkbar. 10 000 hushåll som anpassar sin konsumtion enligt elmarknaden motsvarar redan justeringar i elproduktion i ett stort kraftverk.

Ny elektronik ska ge bättre service och mindre förbrukning

Enligt Jussi Palola kommer det inte leda till sämre service om hushållen anpassar sin förbrukning enligt tillgången på el.

- Kunderna måste erbjudas fördelar av att de aktivt bidrar till att hela elmarknaden fungerar och är miljövänlig.

Det ska alltså inte handla om att husen kallnar på vintern om elverket måste starta upp ett förorenande kolkraftverk för att elen ska räcka till.

- Det kan mera handla om att vi i våra hem kan ha apparatur som följer med både temperatur och koldioxidhalt i andningsluften. Då kan uppvärmning och luftkonditionering justeras på ett optimalt sätt så att rummen värms upp och luftkvaliteten upprätthålls enligt behov. Då förbrukas energin endast där var den behövs trots att servicenivån höjs, säger Jussi Palola.

Bättre Nordisk marknad bra för företagen

Nordic West Office har i rapporten sammanställt uppgifter från bolagen Danfoss, Fortum, Gasum, Stora Enso, SSAB, Statkraft, Virta och Wärtsilä.

Det är alltså bolag inom energisektorn som efterlyser en mera sammansvetsad elmarknad. Risto EJ Penttilä betonar ändå att bolagen förenas av en äkta vilja att minska på miljöbelastningen.

- Nordiska företag har klimatsmart teknik, men om det inte finns en fungerande nordisk marknad kan de inte utveckla och sälja den här tekniken så bra som om de först skulle kunna sälja den inom Norden och efter det rikta in sig på att sälja den till hela världen.

Thomas Blomqvist
Bildtext Thomas Blomqvist
Bild: yle/ Patrik Schauman

Thomas Blomqvist (SFP) som är färsk minister för nordiskt samarbete och jämställdhet har inte haft möjlighet att sätta sig in i rapporten om den nordiska energimarknaden i förväg, men han välkomnar företagens optimism.

- Det viktiga är att vi i Norden har en möjlighet att bli föregångare på att få ner utsläppen av koldioxid. Det är också bra att få konkreta exempel på sådana problem som finns, för det finns säkert ännu hinder för en friktionsfri energimarknad i Norden.

Norden förebild för EU?

Nordic West Office hoppas ändå att Norden genom att avskaffa de hinder som ännu finns ska kunna bli en förebild för hela Europa.

- Kommissionen har redan tittat på den Nordiska elmarknaden tidigare. Nu hoppas den att Norden skulle komma på ytterligare sätt att göra elmarknaden mera miljövänlig genom att integrera el- och energimarknaden inom Norden, säger Risto EJ Penttilä

- Man borde ha en gemensam strategi hur man kan bygga ett elnät i Norden så att vi bättre kan utnyttja till exempel vattenkraft från Norge eller biogas från Sverige. Då kan kunderna få lägre energikostnader samtidigt som vi får en miljövänligare framtid.

Att förbättra energisamarbetet utanför Norden låter sig ändå inte göras i en handvändning.

- Vi skulle förstås gärna prata om globala lösningar, men det är tyvärr mycket osannolikt att vi skulle få en global välfungerande energimarknad. Vi vet vet alla hur världspolitiken ser ut. Det skulle också vara strålande om vi hade en välfungerande Europeisk elmarknad. Men det är inte heller lätt. Polen och Ungern säger nej till en gemensam klimatpolitik inom EU.

- Därför lönar det sig nu att koncentrera sig på samarbete inom Norden. Teknologin finns redan. Om vi utnyttjar den genom en välfungerande marknad kan vi ta stora steg framåt inom miljö och klimat, säger Risto EJ Penttilä

Diskussion om artikeln