Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tvisten om vindmöllan i Sundom tär på invånarna: "Vi börjar känna oss uppgivna"

Från 2019
Uppdaterad 27.06.2019 09:24.
Mansperson ute i grönskande omgivning.
Bildtext Jens Drud Hansen trodde aldrig att det skulle gå många år innan ljudnivån från vindkraftverket i Sundom skulle åtgärdas.
Bild: Yle/Moa Mattfolk

Jens Drud Hansen och hans familj har levt med bullret från vindkraftverket i Sundom i åtta år. Familjen har hela tiden upplevt att ljudet från vindmöllan är för högt och att ljudet ständigt finns där och tär på humöret och stämningen.

Det gula trähuset där Jens Drud Hansen med familj bor ligger på 1,2 kilometers avstånd från vindkraftverket. Kliver man ut i den grönskande trädgården och lyfter blicken ovan trädtopparna syns kraftverkets rotorblad som vita avtecknar sig mot den blå himlen, ett efter ett.

- Det är den bästa sortens vind idag, precis så blåsigt att ljudet av vinden i träden trollar bort ljudet från vindkraftverket, säger Hansen.

Vindmöllan i Sundom.
Bildtext Vindmöllan i Sundom har stått här sedan 2011 och följer den förordning om vilka riktvärden som gäller för buller från vindkraftverk som rådde då. År 2015 kom en ny förordning som sänkte riktvärdena till 45 decibel dagtid och 40 decibel nattetid. Enligt Vasa stads mätningar från 2018 överskrids riktvärdena nattetid med ett par decibel.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Annat är det när det mojnar till kvällen, men kraftverket fortfarande snurrar. Då hörs ljudet tydligt och blir snabbt irriterande. Precis när man gärna skulle sätta sig på terrassen och njuta av lugnet på landet, säger Hansen.

- Jag har sagt det förut, det låter som om man skulle ha ett litet enmotorigt flygplan som kretsar här ovanför men aldrig landar. Efter en halvtimme undrar man om det aldrig ska ta slut.

Har påverkat familjens liv i åtta år

Familjen Hansen hittade tomten i Sundom och byggde hus här år 2007. Ett par år senare inleddes planeringen av vindkraftverket.

- Visst blev vi lite oroliga redan när vi fick ta del av planerna, men det hette att ljudnivåerna inte skulle vara särskilt höga och vi förstod omfattningen av det här först senare.

2011 stod den så kallade testmöllan på plats. Alltsedan dess har man tvistat om bullret och ett flertal mätningar har gjorts i olika omgångar.

Enligt Jens Drud Hansen påverkar kraftverket familjens liv klart negativt. Inomhus har man möblerat om, föräldrarna har bytt sovrum till ett som vätter bort från vindmöllan. Att sova med öppet fönster är sällan möjligt.

Grönskande träd och buskar, i förgrunden en lina med tvätt på tork och i bakgrunden rotorbladet från ett vindkraftverk.
Bildtext I familjens Hansens trädgård hänger tvätten på tork med vindmöllan som granne.
Bild: Yle/Moa Mattfolk

- Det jobbigaste är ändå att ljudet är så konstant, att det ligger på hela tiden. Det tär på humöret och stämningen.

Hansen har inte mycket till övers för dem som påpekar att en diskmaskin för ungefär lika mycket oljud som kraftverket, 40-45 decibel.

- Ingen människa placerar ju diskmaskinen i sitt sovrum och trivs med att ligga och lyssna på den hela natten. Eller har diskmaskinen bredvid sig på terrassen på lördag morgon då man vill sitta och dricka kaffe och läsa Vasabladet.

Tröttande process

Det är sant att Jens Drud Hansen redan tidigare har liknat ljudet i familjens trädgård vid ett litet flygplan. Det gjorde han i en intervju för Yle Österbotten senast år 2014.

Redan då var han en av få som kunde tänka sig att ställa upp för media och berätta om situationen, trots att det är betydligt fler hushåll som är drabbade. Också den här gången ringer vi på Yle Österbotten runt till många Sundombor och ber om intervju, men ingen vill bli intervjuad.

Flera anger som skäl att de är oroliga för hur värdet på deras fastighet kunde påverkas om de går ut offentligt och klagar. Samtidigt uppger man ändå att man hoppas att media rapporterar om frågan också ur invånarnas synvinkel.

Jens Drud Hansen säger att han känner flera som lider betydligt mer av oljudet än han själv.

- Vindmöllan är kanske inte ett dagligt samtalsämne längre, men åsikterna bland oss drabbade har ju inte förändrats. Vi har ju hela tiden sagt att något är fel, att det här ljudet är för högt.

Att åtta år har kunnat gå utan att ljudnivån kommit märkbart ner tycker Hansen är beaktansvärt.

- Vi börjar känna oss uppgivna. Det är nog den känslan vi sitter med. Det skulle inte förvåna mig om det här dessutom blir ett rättsfall till slut, då får vi vänta i många år till på en lösning.

Staden och ägaren tvistar vidare

Jens Drud Hansen syftar på den armbrytning kring vindkraftverket som pågår mellan Vasa stad, som ursprungligen beviljade bygglov för möllan, och ägaren Mervento Power Technology.

År 2016 gick den ursprungliga ägaren Mervento i konkurs i brist på inhemska kunder och investerare, men konkursboet köptes upp av nygrundade Mervento Power Technology & Engineering. Man bedömde att teknologin skulle vara konkurrenskraftig på den asiatiska marknaden.

Vindkraftverk i Sundom, Vasa.
Bildtext Nu kräver Vasa stad att Mervento Power Technology & Engineering sänker effekten på kraftverket nattetid.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Sedan Mervento Power Technology & Engineering tog över kraftverksdriften har man även gjort egna bullermätningar, som visade att vindmöllan inte överskrider några riktvärden.

Ifjol valde ändå staden att följa upp bolagets bullermätningar med egna mätningar - resultatet blev ett annat och visade att vindkraftverket orsakar för högt ljud nattetid. Riktvärdet på 40 decibel överskrids med två decibel.

Nu har frågan behandlats av stadens byggnads- och miljönämnd, som kräver att Mervento åtgärdar ljudnivån senast den 15 juli.

Merventos vd ger inga detaljer

Juridiskt är frågan ändå allt annat än spikrak.

Då staden beviljade bygglov för vindkraftverket rådde en annan förordning om vilka riktvärden som gäller för buller från vindkraftverk. År 2015 kom en ny förordning som sänkte riktvärdena till 45 decibel dagtid och 40 decibel nattetid.

Merventos vd Ingmar Sjöblad påpekar att bygglovet har laga kraft och att kraftverket följer den förordning som rådde då bygglovet beviljades.

- Att retroaktivt gå in och kräva en ändring här är som att plötsligt meddela alla att man måste måla om fasaden på sitt hus, för från och med nu måste alla hus vara röda, säger Sjöblad.

Ändå betonar Sjöblad att bolaget vill samarbeta och kommer att göra det.

- Vi har gjort en egen åtgärdsplan och lämnat in den till staden, efter den 15 juli kan jag säga mer.

Exakt hur man ska gå till väga för att sänka ljudnivån vill Sjöblad inte säga något om nu.

Kan driften löna sig?

Han är väl medveten om att inte alla Sundombor trivs med att ha kraftverket som granne, men påpekar att det också finns dom som är glada, stolta eller neutrala inför att ett vindkraftverk står i byn.

Vad innebär det för er om ni tvingas sänka effekten som Vasa stad kräver, från 3,6 megawatt till 2 megawatt på nätterna?

- Det innebär en förlust för miljön, då ska vindkraften ersättas med kolkraft. Och så innebär det naturligtvis en ekonomisk förlust för oss.

Hur stor den förlusten skulle vara, om driften överhuvudtaget längre lönar sig eller ekonomin kring vindmöllan överlag vill Sjöblad inte alls säga något om. Däremot säger han att det inte längre, tekniskt sett, är samma vindmölla som snurrar idag som för bara ett eller ett par år sedan.

- Vi har satt ner alla våra resurser på att uppgradera tekniken så att möllan idag tekniskt sett faktiskt är en helt annan. Trots att den börjar ha många år på nacken mår den helt okej.

Sjöblad skissar upp framtiden för vindkraftverket såhär:

- Vår målsättning är att hålla igång driften, få ekonomin att gå ihop och att hitta en lösning på den här ljudproblematiken som alla kan leva med.

Inomhusmätningar pågår

Vasa stads miljödirektör Christer Hangelin påpekar ändå att ytterligare problem kan ligga runt hörnet. Sedan några veckor utför staden nya bullermätningar inomhus i ett hushåll i Sundom.

- Normalt är det inga problem inomhus ifall gränsvärden inte eller bara knappt överskrids utomhus, men i det här fallet har vi kanske anledning att tro att det finns problem just inomhus, säger Hangelin.

Orsaken antas då vara lågfrekvent ljud från vindkraftverket och enligt Hangelin kan mätningsresultaten, om de visar på problem, tvinga Mervento att sänka effekten ytterligare.

Vad mätningarna visar hittills kan Hangelin inte säga något om.

- Senare i sommar vet vi mer.

För Jens Drud Hansen och hans familj är bara en sak säker, att allt drar ut på tiden. Hansen är besviken på såväl Mervento som staden.

- Bolaget har ju hela tiden sagt att man vill samarbeta med lokalbefolkningen, men det har jag inte sett något av i praktiken. Och så förstår jag inte hur staden kunnat låta det gå fyra fem sex år utan att det händer något.

Hansen vill ändå inte ge upp helt, kanske det är den här gången som stadens och Merventos diskussioner äntligen ger resultat.

- Den bästa lösningen skulle vara om man en gång för alla fick ner den här bullernivån så att vi kunde få lite lugn och ro här.

Diskussion om artikeln