Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Olja läcker ut i naturen också i samband med vardagliga sysslor - till exempel när du tankar bilen

Från 2019
Uppdaterad 01.07.2019 12:39.
Utsikt över Finska viken från Drumsö strand. Passagerarfärjor i fjärran.
Bildtext Risken är stor att ett större oljeläckage ska hända i Finska viken till följd av den livliga färjetrafiken i området, men de oljeläckage som sker dagligen blir i slutändan lika mycket som ett större läckage.
Bild: Charlotte Winberg / Yle

Några liter olja här och där i kombination med några olyckor på arbetsplatser gjorde att över 15 000 liter olja läckte ut i Helsingforsregionen under det föregående året.

- En droppe olja dödar nödvändigtvis inte, men den hör inte hemma i naturen, säger världsnaturfonden WWF:s skyddschef Jari Luukkonen.

Situationen i Finland är ändå bra jämfört med övriga länder, menar Luukkonen.

- Som tur är har Finland inte haft någon större oljeolycka de senaste åren och det finns inte lika mycket olja i naturen som det finns i andra länder, säger han.

Finska viken är en högriskzon

Det betyder ändå inte att riskerna inte finns, berättar han vidare och nämner den livliga sjötrafiken i Finska viken.

Färj- och godstrafiken i viken är något som biträdande brandchef Ville Estlander på Helsingfors räddningsverk också nämner.

- Vi lever i ett riskområde. Det är farliga lägen varje dag då passagerarfärjor mellan Helsingfors och Tallinn korsar oljetankers vägar. Ett oljeläckage i Finska viken är bland det värsta som kan hända ur miljösynpunkt, enligt Estlander.

Dagliga oljeläckage kan jämföras med en större oljeolycka

Trots att större oljeolyckor undveks under det föregående året uppger Estlander att sammanlagt 15 400 liter olja läckte ut vid 340 olika tillfällen i Helsingforsregionen.

Om denna mängd jämförs med hur mycket olja som uppskattas ha läckt ut under det exceptionellt stora oljeläckaget utanför Utö innan midsommar, så är det en betydande mängd.

Vi jobbar enligt principen att varje droppe olja är en droppe för mycket

Ville Estlander, biträdande brandskyddschef på Helsingfors räddningstjänst

- I de flesta fallen handlar det om några tiotals liter, så det är tack och lov små mängder olja det rör sig om, men vi jobbar enligt principen att varje droppe olja är en droppe för mycket, säger han.

Konsekvenserna av ett oljeläckage beror på platsen

Mängden olja är inte heller alltid avgörande för hur stora konsekvenser den har på miljön, var oljan läcker ut har även stor betydelse, samt vilken olja det rör sig om.

Hagabäcken i Helsingfors
Bild: Yle/Carolina Husu

- Det beror mycket på olycksplatsen hur mycket skada miljön tar. En liten mängd olja i exempelvis en damm eller en bäck kan ha väldigt stora konsekvenser för miljön, säger Estlander.

Det är lättare att städa upp olja ur vatten, men de flesta oljeläckagen sker på land. Estlander nämner de många byggarbetsplatserna i Helsingforsregionen som en orsak till det.

- Olyckor med maskiner på byggarbetsplatser kan i värsta fall leda till att flera hundratals liter olja läcker ut i marken. Sådana olyckor sker med jämna mellanrum och ungefär en gång i månaden sker en mera allvarlig olycka på någon arbetsplats, berättar han.

Oljeläckage sker också i vardagen

Men det behöver inte alltid handla om en olycka, då olja även läcker ut i naturen under flera vardagliga situationer, såsom vid tankning av båtar och bilar.

Båtarnas slagvatten nämner Luukkonen också som en orsak till att olja hamnar i vattnet.

En droppe olja dödar inte, men den hör inte hemma i naturen

Jari Luukkonen, skyddschef på WWF

- Olja kan i värsta fall förstöra ett område permanent och är väldigt skadligt för djur. En droppe olja dödar inte, men den hör inte hemma i naturen. För djur och organismer fungerar oljan som ett gift, säger han.

- Det finns orsak att vara försiktig vid oljehantering, för vi kan inte tänka att naturen klarar av hur mycket som helst, påminner Ville Estlander.

Diskussion om artikeln