Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Sverige rustar upp försvaret men det saknas både pengar och personal - Försvarsexpert: “Det finns ingen uthållighet att tala om”

Från 2019
Två militära befäl granska grönklädda soldater uppställda på en gräsmatta.
Bildtext Gotlands regemente firar sommaravslutning vid Suderbys herrgård, eftersom den egna garnisonen ännu inte är klar.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Uppbyggnaden av Gotlands regemente är en del av upprustningen av Sveriges försvar, men det har varit svårt att locka personal. Som helhet är försvarsorganisationen fortfarande väldigt liten, bedömer försvarsexperten Stefan Ring.

Det är en varm junidag och soldaterna från Gotlands regemente har ställt upp sig på raka led inför sommaravslutningen. Befälet påminner soldaterna om att dricka mycket vatten och att de ska undvika att svimma.

På gräsmattan utanför Suderbys herrgård delar regementschef Mattias Ardin ut utmärkelser och befordrar en del av personalen. Sommaravslutningen är ett sätt att stärka sammanhållningen i regementet.

- Det är viktigt när man har ett nyuppsatt förband att få till en del traditioner och ceremonier, säger Ardin.

Två militärklädda kvinnor håller fast ett Gotlandsfår, som också har militära kläder.
Bildtext Gotlandsfåret Harald den femte är regementes maskot. Han har egna militära kläder och på sommaravslutningen utnämndes han till heders vice korpral.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Gotlands regemente lades ner 2005, men sedan bedömde Försvarsmakten att omvärldsläget försämrades. Ryssland blev aktivare i Östersjöområdet och Gotlands strategiska betydelse blev igen viktig.

Ida Delin
Bildtext Ida Delin är skyttesoldat och laddar granatgevär. Nyligen utbildade hon sig också till stridssjukvårdare. Både hennes pappa och bror är officerare och därför vill hon också själv jobba inom det militära.
Bild: Yle/Linda Söderlund

För ett och ett halvt år sedan började återuppbyggnaden av Gotlands regemente. Ett nytt garnisonsområde byggs intill Tofta skjutfält och det ska stå klart 2020-2021.

- Det har inte alltid varit helt lätt. Vi har bott i baracker och inte vetat var vi har vårt materiel. Men eftersom vi alla har kommit hit frivilligt och varit beredda att offra i bekvämlighet så har det fungerat väldigt bra, säger skyttesoldat Ida Delin.

Marinen kan inte samtidigt vara i Östersjön och på Västkusten

Regementet har 350 befattningar och även om regementschef Ardin säger att rekryteringen gått bättre än väntat, så saknas fortfarande personal.

Att få tillräckligt med personal och frivilliga som vill göra värnplikten har visat sig vara en av de stora utmaningarna för försvaret.

- Personalförsörjningen är ju en väsentlig del, där släpar man efter. Det finns bedömare som säger att det kvittar om vi får massa ny materiel, för vi kan ändå inte bemanna de förband som ska ha materielen, säger försvarsexperten Stefan Ring.

Stefan Ring
Bildtext Stefan Ring har jobbat inom försvarsmakten och är numera föreläsare på Försvarshögskolan och medlem av Kungliga krigsvetenskapsakademin.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Ring tror att svårigheterna med att rekrytera personal dels hänger ihop med högkonjunkturen. Arbetslösheten är låg och ungdomar väljer andra yrken istället.

Försvarsmakten har under senare år satsat mycket på internationella militärövningar och i de sammanhangen klarar sig de svenska förbanden bra. Däremot finns det fortfarande stora brister i att hantera en verklig kris, bedömer Ring.

- Det stora problemet är att det är en organisation som fortfarande är väldigt liten. Det finns ingen uthållighet att tala om och man har svårigheter att vara på flera ställen samtidigt om det behovet skulle uppstå.

- Det är tydligast med marinen som inte kan vara med ordentliga styrkor samtidigt i både Östersjön och Västerhavet (havet vid Sveriges västkust).

Politikerna vill ha större upprustning men pengar saknas

Riksdagens försvarsberedning föreslog i maj i rapporten Värnkraft att Sverige behöver ytterligare fyra nya regementen och att personalen ska öka från 60 000 till 90 000 personer.

Men pengarna räcker inte till för en så stor upprustning.

- Även om man hade fått alla de pengar som försvarsberedningen hoppats på, så hade det inte betytt att försvarsmakten blivit väldigt mycket bättre. Utan egentligen kan man säga att man nått upp till de mål som fastställdes redan 2014, säger Ring.

Svenska stridsbåtar (CB90) i Syndalen, Hangö udd, under BALTOPS-manövern juni 2016.
Bildtext Svenska marinen övade utanför Hangö sommaren 2016.
Bild: YLE/Thomas von Boguslawski

Riksdagspartierna är ense om att försvaret behöver byggas ut för att kunna fungera i krig, men den socialdemokratiska regeringen är inte beredd att skjuta till de pengar som behövs.

Försvarsberedningen föreslog kraftigt höjda anslag, men enligt uppgifter till Dagens Nyheter försöker regeringen nu pruta den höjda anslagsnivån från 20 miljarder till 5 miljarder svenska kronor.

Gotlandsfåret Harald den femte befordras till heders vice korpral

Enligt försvarsberedningens förslag ska försvaret på Gotland byggas ut ytterligare, men vad det skulle innebära i praktiken vill regementschef Mattias Ardin inte ta ställning till ännu.

Mattias Ardin, chef för Gotlands regemente.
Bildtext Regementschef Mattias Ardin är själv gotlänning och är glad över att ha kunnat flytta tillbaka till hemön.
Bild: Yle/Linda Söderlund

- Det skulle ju innebära en ganska stor numerär ökning av försvarsmakten på Gotland. Hur det exakt skulle se ut och vad det skulle innebära i antalet arbetstillfällen och soldater, det är för tidigt att säga.

- Politikerna har svårt att komma överens om budgeten, hur påverkar det er?

- Vi har fullt upp här i vardagen att leverera det försvarsbeslut som finns nu, så det är ingen fråga vi funderar särskilt mycket på då vi bygger upp försvarsmakten här, säger Ardin.

Stefan Ring är för sin del rädd att debatten om försvarsanslagen kan påverka omvärldens syn på Sveriges försvar.

- Om det är så att våra vänner uppfattar att vi själva struntar i det nationella försvaret, så finns risken att vi inte kommer med i de beslutsrum där olika viktiga beslut fattas. Vi kan alltså riskera att bara bli åhörare, då andra går in i Sverige och försöker lösa olika konflikter. Det tycker jag skulle vara mycket olyckligt, säger Ring.

Tre militärklädda män håller en blå fana med bilden av ett vitt Gotlandsfår.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Utanför Suderbys herrgård håller de militära ceremonierna på att ta slut. Den sista som premieras är Gotlandsfåret Harald den femte, regementes maskot.

Harald den femte befordras till heders vice korpral, det spelas en fanfar och alla applåderar. Efteråt är det personalinfo och sedan får många åka på semester. Ingen svimmade.

Diskussion om artikeln