Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Long Play: Användningen av opioider bland äldre har trefaldigats på tio år

Från 2019
Uppdaterad 30.06.2019 08:51.
Närbild på piller i förpackning.
Bildtext En patient som använder opioider för att stilla stark smärta löper en stor risk att bli beroende av medlet.
Bild: Unsplash

Opioider används allt oftare inom äldrevården i Finland, rapporterar Long Play.

Enligt Long Play används det i dag tre gånger mera opioider för äldre människor än för tio år sedan. Opioiderna används som smärtstillande och lugnande medel.

Enligt Long Play finns det ingen forskning som stöder användning av opioider vid skötsel av kronisk smärta. Undersökningar har visat att ämnena kan göra mera skada än nytta.

Eftersom en äldre patient samtidigt ordineras ett flertal olika läkemedel är det svårt att i det långa loppet hålla reda på vilka symptom som beror på medicineringen och vilka som beror på sjukdom.

En patient som använder opioider för att stilla stark smärta löper en stor risk att bli beroende av medlet, och biverkningarna är allvarliga. Det finns stora risker för missbruk på lång sikt, varnar forskarna.

En äldre person håller i tabletter med en läkemedelsburk framför sig.
Bild: Mostphotos

Med hänvisning till forskning vid Folkpensionsanstalten skriver Long Play att uppgifter om recept visar att den största delen av de opioider som används vid vård av äldre människor inte följer rekommendationerna.

I början av det här året lade forskare märke till ett bekymmersamt faktum: Privata läkare ordinerar allt oftare stora opioidmängder till patienter som inte är svårt sjuka.

Till exempel opioidplåster är enkla att använda. Enligt Long Play är det vanligt att äldre människor har mycket starka läkemedel i sina hem - ämnen som är starkare än morfin.

Opiatkrisen "den moderna läkekonstens största misstag"

I USA har stora läkemedelsbolag ställts inför rätta på grund av en stor opiatkris.

I slutet av 1990-talet började amerikanska läkare till följd av läkemedelsbolagens aggressiva marknadsföring flitigt skriva ut opioider som tidigare hade getts enbart till cancersjuka i terminalvård.

Läkemedlen marknadsfördes som en trygg och effektiv medicin som kan intas dagligen - trots att de i själva verket var ytterst beroendeframkallande.

Följden blev en lång epidemi av opioidmissbruk i USA, då läkemedel med oxikodon, hydrokodon och fentanyl blev lättillgängliga.

Opioider och opioidmissbruk

  • Opioider är substanser som verkar via opioidreceptorer på nervceller, huvudsakligen i centrala nervsystemet.
  • Framställningen av syntetiska opioider har haft som mål en substans med lika stark smärtlindrande verkan som morfin - men med ett minimum av biverkningar. Framför allt har man försökt minska på läkemedlets förmåga att framkalla stark eufori som leder till beroende- och missbruksproblem. Ingen sådan idealisk substans har hittills framställts.
  • På grund av sin euforiserande verkan har opioiderna varit populära som missbrukspreparat.
  • Opioidmissbruk leder snabbt till tolerans vilket innebär att missbrukaren måste ta allt högre doser för att uppnå den eftersträvade effekten. Den dagliga heroindos som en missbrukare intar kan vara dödlig för en person som inte utvecklat tolerans.
  • Abstinensen efter opioidmissbruk yttrar sig förutom i det psykologiska begäret efter drogen även i uttalade kroppsliga symtom; muskelkramper, illamående och kräkningar, buksmärtor och diarré, kallsvettningar och gåshud, myrkrypningar, förkylningssymtom och vidgade pupiller. Till biverkningarna hör också svår ångest och sömnstörningar.

Källa: Nationalencyklopedin

Diskussion om artikeln