Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SFP:s Henriksson om flyktingpolitiken: "Smaksak om man anser att linjen ändrats"

Från 2019
Anna-Maja Henriksson står vid ett bord och pratar under regeringens presskonferens i Helsingfors centrumbibliotek Ode den 3.6.2019.
Bildtext Anna-Maja Henriksson (SFP).
Bild: Pekka Tynell / Yle

Tvisten om huruvida Finlands flyktingpolitiska linje har ändrats eller inte går vidare. Svenska Folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson säger nu till Svenska Yle att det finns element som skiljer den nuvarande regeringens politik från den förra.

- Bland annat står det i regeringsprogrammet att det ska bli lättare för asylsökande att få bistånd i förhören under asylprocessen och att vi ska ta emot fler kvotflyktingar, säger Henriksson.

Hon konstaterar att man alltså ur den synvinkeln kan anse att man nu tillämpar en mjukare flyktingpolitik än Sipiläs regering gjorde.

- Men det är en smaksak, skyndar SFP-ledaren att tillägga.

Hon påminner om att det substansmässigt och rent juridiskt inte har gjorts några förändringar i Finlands flykting- eller asylpolitik.

- Samma individuella prövning och processer tillämpas fortfarande för alla asylsökande, säger Henriksson.

Osämja eller nyansskillnader?

Grälet mellan regeringspartierna blossade upp efter att inrikesminister, De grönas Maria Ohisalo kommenterade beslutet att ta emot högst åtta migranter från ett fartyg som inte fått ta i land i Italien.

Enligt Ohisalo är det ett tecken på Finlands nya linje i flyktingfrågor.

Visserligen ansåg Ohisalo även att det i viss mån handlar om att Finland bör visa de andra EU-länderna gott exempel med tanke på det stundande ordförandeskapet i unionen.

Konflikten var i alla fall ett faktum så gott som genast.

Centerpolitiker tillbakavisade Ohisalos tolkning, liksom även statsministern, SDP:s Antti Rinne.

Vänsterförbundets ordförande, undervisningsminister Li Andersson stödde för sin del Ohisalo.

Finland ska visa exempel

Nu ställer sig alltså SFP någonstans mitt emellan.

Även Anna-Maja Henriksson understryker att det just nu handlar om att arbeta för gemensamma lösningar på EU-nivå. Dessutom anser också Henriksson att man nu talar om ett enskilt fall.

Ett motsvarande beslut fattades ju inte under den förra regeringen

Oberoende har Finland nu fattat ett annorlunda beslut än tidigare gällande personer ombord på ett räddningsfartyg och som nekats inträde i ett annat EU-land.

- Ett motsvarande beslut fattades ju inte under den förra regeringen, konstaterar Henriksson.

Huruvida regeringen Rinne gör samma bedömning som nu, ifall man senare står inför ett liknande fall, vill SFP-ordföranden inte spekulera kring.

- Jag vill ändå understryka att alla asylsökande, även dessa åtta vi nu talar om, kommer att genomgå exakt samma asylprocess som alla andra.

Ingen har alltså ännu beviljats asyl. Finland har bara lovat ta emot personerna för att kunna inleda en utredning ifall de har rätt till asyl.

Diskussion om artikeln