Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Patrick Wackström fick hederstiteln energiråd tack vare internationella kontakter och satsningar på grön energiproduktion

Från 2019
Patrick Wackström
Bildtext Borgå energis vd Patrick Wackström har varit med och utvecklat satsningar på ekologisk energiproduktion och cirkulär ekonomi.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Borgå energis vd Patrick Wackström kan numera titulera sig energiråd. En orsak till hederstiteln är att Wackström har varit med och utvecklat grön energiproduktion i olika bolag. I Borgå tillverkas fjärrvärmen av flis.

I maj förlänades Borgå energis vd Patrick Wackström hederstiteln energiråd av republikens president Sauli Niinistö.

En hederstitel beviljas en medborgare för det arbete som personen har utfört till förmån för samhället. Det finns drygt 100 hederstitlar, varav statsråd och bergsråd är de högsta.

– För en gammal tävlingsidrottare känns det mycket bra att få en hederstitel, säger Wackström.

Hus med texten "Borgå energi" på gaveln
Bildtext Wackström är vd för Borgå energi.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Patrick Wackström har jobbat inom energibranschen sedan 1985, då han började på Borgås dåtida elverk. De första tio åren jobbade han med att bygga elnät och de tio åren därpå köpte han el på den nordiska elmarknaden.

Och under de senaste 13 åren har han varit vd för Borgå energi.

I ansökan som skickades in till presidenten lyfte Borgå stad fram Patrick Wackströms nationella och internationella erfarenheter av energibranschen.

Alla lagar stiftas i Bryssel och ska bara tillämpas här, så mina sex år i Bryssel har lett till att Borgå alltid har haft ett litet försprång

Patrick Wackström

Wackström har bland annat jobbat med småskalig vattenkraft i Norge sedan 2003 och sitter med i fyra bolags styrelser där.

Sedan 2003 har han dessutom representerat finsk energi i den gemensamma takorganisationen för energifrågor Eurelectric i Bryssel.

– Där är jag med i en arbetsgrupp som har hand om slutkundsfrågor, och har märkt att vi i Norden har lite annan syn på hur världen fungerar än de har till exempel i Sydeuropa. Saker de säger att de ska göra nere i Sydeuropa har vi hunnit göra innan de ens börjat.

Artikeln fortsätter efter bilden.

Patrick Wackström framför biokraftverket i Tolkis
Bildtext Patrick Wackström utanför biokraftverket i Tolkis.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Har du kunnat hämta med dig kunskap från dina internationella nätverk hit till Borgå?

– Alltid när jag har fått nya uppdrag så har vi med Borgå energis styrelse kollat att det kan vara till nytta för oss också. Alla lagar stiftas i Bryssel och ska bara tillämpas här, så mina sex år i Bryssel har lett till att Borgå alltid har haft ett litet försprång.

Patrick Wackström tillägger att han så klart delar med sig av sina kunskaper till kolleger och branschorganisationen i hemlandet.

Han tycker ändå att det har varit positivt att kunna vara med i Bryssel för att höra varifrån det blåser.

I motiveringen till presidenten nämndes vidare att Wackström har kunnat påverka olika energibolags ekologiska energilösningar via sina internationella kontakter.

– Mest har det handlat om vattenkraften i Norge. Via bolaget Finsk Kraft har vi också mycket vindkraft uppe i Österbotten.

Borgå energis fliskraftverk i Tolkis
Bildtext Största delen av bolagets fjärrvärme produceras i Tolkis, där man använder flis.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Borgå energi har också satsat mycket på grön värme- och energiproduktion. Största delen av bolagets fjärrvärme produceras vid biokraftverket i Tolkis.

Tidigare använde Borgå energi hälften kol och hälften sågavfall från sågen i Tolkis för att producera värme. Patrick Wackströms föregångare byggde ändå om kraftverket i Tolkis 2002, så att det använde endast flis.

Eftersom lösningen fungerade så bra så fortsatte man på samma linje då kraftverket senare utvidgades. År 2016 tillverkades 98 procent av fjärrvärmen i Borgå med flis.

Också i Lovisa tillverkas 96–98 procent av fjärrvärmen av flis.

– I Lovisa har vi ändå inte ett kraftverk utan en ångpanna. Man behöver ganska mycket värme för att kunna ha ett kraftverk och producera el. El är en sidoprodukt.

Flishög
Bildtext Flishög vid kraftverket i Tolkis. Högarna är ännu större om vintern.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Vilka är fördelarna med att använda flis?

– Vi försöker använda sådana rester från skogsindustrin som inte annars skulle komma till användning. Vi bränner granar, toppar, bark och så vidare. Det handlar om ett ekonomiskt kretslopp där allt som kommer ut binds tillbaka till skogen, så man kan kalla det en miljögärning.

Från skorstenen vid biokraftverket i Tolkis stiger det upp något som många tror att är rök, men det är de facto inte rök utan vattenånga.

Kraftverket i Tolkis är så gott som utsläppsfritt.

– I samband med miljölovsansökan kommer jag ihåg att de frågade oss om vi inte har mätt partikelmängderna eftersom det stod noll på pappret. Då svarade vi jo, vi har mätt utsläppen, de ligger på noll eftersom det är vattenånga, säger Patrick Wackström.

Patrick Wackström
Bildtext Patrick Wackström med den gamla sågen i Tolkis i bakgrunden.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Att ytterligare utveckla den gröna värme- och elproduktionen börjar ändå vara svårt i nuläget. Wackström säger att Borgå energi behöver lite hjälp på traven av kunderna.

– Vi har gått ut med att vi gärna hjälper till med solpaneler. Ett annat alternativ är tvåväga fjärrvärme – om kunderna har överlopps värme som de vill bli av med kan vi köpa in den tillbaka till nätet. Sådana här lösningar kan man ta till för att höja effektiviteten.

Borgå energis kraftverk ska också förnyas i något skede.

Wackström tillägger att bolagets representanter med jämna mellanrum har kollat in möjligheterna att ta tillvara spillvärme som uppstår i samband med de stora revisionerna på industriområdet i Sköldvik.

Det har ändå inte varit ekonomiskt lönsamt än.

– En annan nackdel är att de använder fossila bränslen. Där skulle politikerna kunna komma med så att våra miljövärden inte belastas av det att vi använder spillvärme från Sköldvik, säger Wackström.

1.7.2019: Sibbostrand putsas upp och i Borgå trivs råttorna i Runebergsparken

20:59

Diskussion om artikeln