Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Antalet anmälningar inom vården ökar - inspektioner utförs

Från 2019
Brandbackens servicecenter
Bild: Yle/ Alexandra Karlsson

Fler anmälningar än tidigare har gjorts till både Valvira och Regionförvaltningsverket. Båda myndigheterna övervakar hemvården i Finland. Klagomålen kan komma från både medborgare och arbetare inom vården.

Förra året kom det in totalt 430 klagomål, medan det i år redan har kommit in 500 stycken. Folk har under den här våren också oftare än tidigare tagit kontakt med Valvira, tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård, angående hemvården, berättar Mervi Tiri, överinspektör vid Valvira.

Anmälningarna hos Regionförvaltningsverket är också många. Anita Paavola vid Västra- och inre Finlands regionförvaltningsverk berättar att det redan kommit in dubbelt fler anmälningar i år än i fjol.

- Vi är bara i juli och anmälningarna är redan lika många som i november, december i fjol.

De flesta klagomål inom hemvården gäller personalbrist och informationsflödet, säger Mervi Tiri.

- Om någon flyttas från en sjukvårdsenhet till ett hem så kan information försvinna i flytten mellan enheterna.

Övervakning av hemvården

Mervi Tiri berättar att man övervakar hemvården på samma sätt som man övervakar övrig social- och hälsovård. Man kan övervaka genom de klagomål som kommer in eller efter ett utlåtande från en myndighet, till exempel polisen.

- Vi kan också granska olika verksamheter. Det är ofta Regionförvaltningsverket som gör granskningarna.

När Regionförvaltningsverket gör en granskning inom hemvården så går de aldrig hem till någon av klienterna, berättar Anita Paavola.

- Vi gör granskningen vid kontoret och pratar med både arbetstagare och den ansvarige som till exempel gör arbetspasslistor och delar ut klientplatser.

Händer
Bild: Erwin Wodicka/Mostphotos

Det som gås igenom på plats är bland annat hur många klienter varje vårdare har, om vårdarna har tid att göra alla uppgifter hos klienten, om man hinner åka till alla klienter och om läkemedelstillstånden är i sin ordning.

Anita Paavola säger att det är ovanligare att göra oanmälda besök än granskningar som är planerade i förväg, men de görs också. Orsaken till att de oanmälda besöken är ovanligare handlar om att det måste finnas människor på plats som man kan prata med för att utföra granskningen.

- Det behövs en klagomålsanmälan för att göra överraskningsgranskningar. Det kan handla om att det är för få vårdare i jobb, för många klienter per vårdare, för lång restid mellan klienters hem för en person så att någon inte hinner gå igenom allt som ska göras hos klienterna, läkemedelstillstånd eller att någon vårdare inte har den skolning som krävs.

Kommunerna kan också utföra granskningar.

Rynkiga händer håller fram fyra pillerkartor.
Bild: Mostphotos

Återbesök görs alltid då det behövs. Återbesöken beror på vad problemet på enheten har varit.

När det kommit in en anmälan har det funnits gånger då Regionförvaltningsverket åkt direkt för granskning. Det beror helt på innehållet i anmälan.

- Vissa saker behandlas samma dag, eller nästa dag. Det beror på hur anmälningen kommer in. Men alla anmälningar behandlas och gås igenom. Om någons säkerhet är i fara så kan det vara ett sånt fall där man måste agera direkt, säger Anita Paavola.

Följder av fel inom hemvården

Om något företag eller kommun bryter mot överenskommelser eller sköter sig osakligt så får det konsekvenser.

- I första hand så får man handledning och rådgivning, men om inte det räcker kan andra sanktioner vara att ge en anmärkning på grund av brister, en anmärkning för att korrigera fel eller att avbryta verksamheten, säger Mervi Tiri

I sista hand är det att upphäva tillstånd, men det har Valvira hittills inte gjort, berättar Mervi Tiri. En gång har man avbrutit verksamheten. Det förfarandet är alltså inte heller vanligt.

Regionförvaltningsverket diskuterar med organisationen i fråga och fungerar mer rådgivande. Man kan också få en anmärkning. En ovanlig sanktion från Regionförvaltningsverket är vite, som alltså blir till böter i fall en viss skyldighet inte genomförs.

Diskussion om artikeln