Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Extra stöd till jordbruket gör att projektet Ta hand om bonden kan fortsätta – " Det är roligt att dom bryr sig om oss"

Från 2019
tre vuxna och en flicka på en gård
Bildtext Erica Dahlbom, Clara Dahlbom, Susann Rabb och Fredrik Grannas är glada över det stöd projektet Ta hand om bonden får.
Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa

Regeringsprogrammet utlovade 400 miljoner euro tillägg till jordbruket, det handlar om pengar som tidigare hade sparats bort. Inom jordbrukarkåren är man väldigt glada över det här. Likaså över att projektet Ta hand om bonden får en fortsättning.

Ta hand om bonden inleddes 2017 av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA och erfarenheterna har varit mycket positiva.

Fredrik Grannas är ombudsman vid Österbottens svenska producentförbund och han säger att projektet verkligen behövs.

man ler mot kameran ute på gård
Bildtext Fredrik Grannas.
Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa

- Jordbrukarna är ganska ensamma och de behöver någon att prata med, säger Fredrik Grannas. Jordbrukarna kontaktar oss och vi hjälper till. Men när det kommer till svåra saker som ekonomiska, juridiska eller sociala svårigheter så frågar jag om Ta hand om bonden får ta kontakt så får ni hjälp den vägen.

Sedan Ta hand om bonden började så har det småningom skapats ett ganska stort nätverk som hjälps åt.

- Alla som har med gårdarna att göra kan ingripa på det här sättet, säger Susann Rabb, som är projektarbetare för den svenskspråkiga delen.

Ekonomin ett bekymmer

Lönsamheten inom jordbruket är svag och många tampas med ekonomiska svårigheter.
Det blir svårt att orka och hitta motivation. Människorelationerna blir också ansträngda.

- Det blir svårt att hitta en glädje i arbetet, säger Susann Rabb. Då man kämpar och kämpar och ändå inte får en skälig ersättning för allt arbete. Vi åker ut till gården, ser på helheten och hur vi kan föra saken framåt så det inte blir värre.

kvinna ler utomhus
Bildtext Susann Rabb.
Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa

Man konsulterar expertis när det behövs. De som åker ut till gårdarna har absolut tystnadsplikt.

- Det som verkligen har uppskattats är möjligheten att tala med en psykolog, ta hand om sig och ge sig själv tid.

Man samarbetar med alla som har med gårdarna att göra. Det kan vara arbetshälsovården, mejeriet, slakteriet. Listan kan göras lång. Producentförbunden och lantbrukssällskapen är mycket viktiga samarbetsparter.

- Vi ska inte heller glömma lantbrukets stödpersons nätverk, säger Fredrik Grannas. Det handlar om ett nätverk med personer som man kan ringa till för att samtala. Det är också en stödfunktion.

Hjälp till att hjälpa sig själv

Erica och Tobias Dahlblom i Pörtom odlar säd, har höns och en maskinpark.

Man behöver vara mångsidig inom lantbruket för att få det att gå runt. Erica Dahlblom var med och ordnade en må bra-dag för lantbrukarna i regionen.

- Man behöver träffa andra och kanske lära sig hur man tar hand om sig själv, säger Erica. Det finns ett stort behov för det här.

kvinna med fläta på gård
Bildtext Erica Dahlbom.
Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa

Erica är också oerhört glad över att Ta hand om bonden får en fortsättning.

- Det är jättebra att dom från statligt håll ser att det kan behövas lite hjälp med att hjälpa sig själv ute i gårdarna. Det är roligt att dom bryr sig om oss.

För några år sen hade Dahlbloms det extra kämpigt med lönsamheten.

- Det handlar om produktionsmässiga omständigheter, priser och väder och vind, berättar Erica.

Men det är bättre nu.

- Det är nog bara att försöka varje dag. Man måste försöka se det positiva varje dag. Vi får bo och arbeta i en vacker miljö ute på landet, något som många skulle betala dyra pengar för.

Diskussion om artikeln