Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nytt beslut om folkomröstning i Kaskö fattas nästa vecka

Från 2019
Kaskö
Bildtext Arkivbild. Kaskö i sommarskrud.
Bild: Yle/ Amanda Bieber

Stadsstyrelsen i Kaskö anser att det är nödvändigt att korrigera det formfel som fullmäktige gjorde vid sitt möte den 19 juni. Nästa vecka sammankallas fullmäktige därför på nytt för att ta ställning till frågan om en folkomröstning inför en eventuell fusion med Närpes.

Fullmäktige kommer då att åter få ta ställning till frågan om man i staden ska ordna en rådgivande folkomröstning eller om man hellre vill höra Kasköborna genom en invånarenkät.

På mötet den 19 juni valde fullmäktige att låta lotten avgöra efter att en omröstning slutat 6-6. I omröstningen röstade fullmäktigeordförande Kari Häggblom blankt. Ärenden av detta slag ska enligt kommunallagen avgöras av ordförandens röst, inte genom lottdragning.

Enligt styrelseordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) var man under tisdagskvällens styrelsemöte överens om att det är skäl att rätta till misstaget.

Kaskös styrelseordförande Carl-Gustav Mangs.
Bildtext Carl-Gustav Mangs (SFP).
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Stadsdirektören Minna Nikanders förslag är fortfarande att en rådgivande folkomröstning om fusionsavtalet med Närpes ska ordnas sista söndagen i september. Men Mangs utgår ifrån att alternativet med en invånarenkät också har fortsatt starkt stöd.

Fullmäktige tar ställning till frågan den 8 juli.

Behöver mer ekonomiskt stöd från staten

Stadsstyrelsen enades också om att ansöka om en höjning av statsandelarna på en miljon euro.

- Ser man på vår ekonomi så borde vi absolut få det, men man kan inte räkna med någonting. Det kan komma en liten höjning eller ingen alls, säger Mangs.

Stadsdirektör Minna Nikander ska sammanställa stadens ansökan, som ska lämnas in inom augusti månad.

Diskussion om artikeln