Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Vattenbristen är akut på Gotland - nu börjar ön avsalta Östersjövatten i stor skala

Från 2019
En hand håller upp ett glas med vatten, med havet i bakgrunden.
Bildtext Det avsaltade Östersjövattnet smakar inget speciellt, bara vanligt vatten.
Bild: Yle/Linda Söderlund

De senaste åren har gotlänningarna fått leva med sinande brunnar och bevattningsförbud. Nu har Gotland kört igång norra Europas största vattenverk för avsaltning och det ska råda bot på vattenbristen.

I år infördes bevattningsförbud redan i april och både gotlänningar och turister uppmanas att spara vatten.

- När jag duschar står jag i en balja och vattnet i baljan använder jag och spolar toaletten med. Och när jag diskar använder jag en balja och vattnar blommorna med vattnet. Och man tvättar aldrig en halv tvättmaskin. Man tänker på vattnet precis hela tiden, berättar Caroline Nygren utanför bybutiken i Havdhem.

Caroline Nygren
Bildtext Caroline Nygren har bott 50 år på Gotland, men räknar sig fortfarande inte som gotlänning. Gute blir man först efter flera generationer på ön, skrattar hon.
Bild: Yle

Flera andra jag talar med verkar däremot vara lite irriterade över att jag frågar om deras vattenanvändning. “Man sparar så gott man kan”, muttrar en man innan han skyndar mot butiken.

Grundvattennivåerna på Gotland är extremt låga. Det som saknas motsvarar ett helt års nederbörd och det behövs 600 millimeter extra regn för att komma upp till normala grundvattennivåer.

Blomsteräng med röd vallmo och några vindkraftverk i bakgrunden.
Bildtext Gotland har tidigare dikats ut, så att mycket av regnet rinner ut i havet, istället för ner i berggrunden.
Bild: Yle/Linda Söderlund

- När det kommer regn blir man lite slösaktig och blommorna får lite extra. Men efter förra sommarens torka tror jag vi alla är lite rädda faktiskt, säger Nygren.

En kvinna som driver en restaurang på södra Gotland berättar att de bommar för vattentoaletterna på sommaren och hänvisar gästerna till utedasset istället. Ändå sinar vattnet i den egna brunnen ofta under sommaren.

Vattenbristen har lett till byggnadsförbud på södra Gotland

Vattenbristen på Gotland har blivit en av de viktigaste frågorna att lösa för kommunen.

- Väder- och klimatförändringarna har gjort sitt. Vi har haft varma somrar och liten nederbörd och sen är vi många här på sommaren, säger Peter Daun, kommunikatör på Region Gotland.

Peter Daun
Bildtext Vattnet är en överlevnadsfråga för Gotland, annars kan vi inte bo och utvecklas här på ön, säger Peter Daun, kommunikatör på Region Gotland.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Turismen är den största näringen på Gotland och på sommaren ökar folkmängden från 60 000 till nästan en miljon besökare. Det är många som ska dela på det grundvatten som finns.

Mänskor uppe på en hög kalkstensklippa med utsikt över havet.
Bildtext Gotland ligger ungefär 100 km från fastlandet och ön måste klara sin vattenförsörjning själv.
Bild: Yle/Linda Söderlund

På södra Gotland har det varit byggnadsförbud de senaste åren.

- Man har helt enkelt inte fått ansluta sig till det kommunala nätverket och det är förstås inte alls bra för samhällsutvecklingen, säger Daun.

Även om ungefär hälften av gotlänningarna har egna brunnar och inte är anslutna till det kommunala vattennätet, så påverkas också de av att grundvattennivåerna är låga och deras brunnar sinar.

Avsaltat havsvatten ska lösa vattenbristen

Strax innan midsommar körde det nya bräckvattenverket i Kvarnåkershamn på södra Gotland igång. Vattenverket ska förse hela södra Gotland med dricksvatten och småningom också Visby. På det sättet hoppas kommunen kunna lösa den akuta vattenbristen.

Liten byggnad med pumpstation intill stranden.
Bildtext Från pumphuset vid stranden pumpas vattnet vidare till vattenverket några hundra meter från havet.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Vattenverket tar vatten direkt från Östersjön och vattnet avsaltas sedan genom omvänd osmos, där vattnet pressas genom fina membran.

- Vi tar bort saltet, eller egentligen tar vi bort allting och det blir nästan som destillerat vatten. Sedan måste vi bygga upp vattnet igen och då kör vi vattnet genom kalkfilter, för att få upp alkaliniteten och kalciumet, berättar Peter Olsson, teknisk arbetsledare på bräckvattenverket.

Tekniker intill monitor i ett vattenreningsverk.
Bildtext Bräckvattenverket använder beprövad teknik med membran och ultrafilter. Den omvända osmosen, själva avsaltningen, är det mest kritiska momentet i processen.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Det finns flera mindre vattenverk som avsaltar Östersjövatten, men det här är det första kommunala vattenverket som gör det i så här stor skala.

- Det här är norra Europas största bräckvattenverk. Vi behöver verkligen det här vattnet, för vi har väldigt dåligt med grundvatten och vi har inte så många sjöar heller, säger Olsson.

Vattenreningsverkets byggnad i Kvarnåkershamn, Gotland.
Bildtext Bräckvattenverket har kostat över 20 miljoner euro att bygga och har kapacitet att producera 7500 kubikmeter dricksvatten per dygn.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Vattnet som pumpas ut i vattennätet är ett blandvatten, så att hälften består av grundvatten och hälften av avsaltat Östersjövatten.

Diskussion om artikeln