Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Många fritidsbåtar släpper fortfarande ut avloppsvatten i havet: "Båtfolket måste ta ansvar"

Från 2019
En tömningsstation för septiktankar flyter på vattnet. Bredvid syns en segelbåt.
Bildtext Flytande sugtömningsstationer finns runt omkring i Åbolands skärgård, men de kunde användas ännu flitigare.
Bild: Yle/ Nora Engström

Sedan 2005 har det varit förbjudet att släppa ut toalettavfall och avloppsvatten i vattendrag och hav. Trots det släpper hälften av båtförarna ut sitt avloppsvatten då och då medan en hel tredjedel gör det ofta.

Atte Lindqvist på Håll skärgården ren säger att redan innehållet från några få båtars septiktankar kan leda till övergödning på ett litet område.

Det är främst fosfor och kväve som hamnar i havet då man tömmer sitt avloppsvatten på fel ställe.

Dessa ämnen bidrar effektivt till havets övergödning och därför är det viktigt att leta sig till närmaste hamn eller flytande sugtömningsstation då avloppstanken i båten blivit full.

Atte Lindqvist tittar in i kameran, i bakgrunden åstranden i Åbo
Bildtext Atte Lindqvist är projektkoordinator på Håll skärgården ren och säger att båtfolket nog vill skydda sin skärgård, men att fler sugtömningsstationer behövs.
Bild: Yle/Ida-Maria Sola

Det behövs fler sugtömningsstationer

Håll skärgården ren har tillsammans med Åbo universitet försökt utreda varför folk ännu i dagens läge, trots att det är förbjudet, släpper ut avloppsvatten direkt i havet.

Det visade sig att de flesta båtförare inte hittat en sugtömningsstation då de skulle ha behövt en och istället då varit tvungna att släppa ut avloppsvattnet i havet.

För att folk ska sluta släppa ut sitt avloppsvatten i havet ska man nu se till att det finns ett bättre nät av tömningsstationer och att de som finns fungerar och inte är trasiga eller fulla.

Fler sugtömningsstationer kommer att placeras ut i skärgården, bland annat med hjälp av EU-understöd.

Avfallsstation för sptiktank-tömning
Bildtext Flytande sugtömningsstationer finns på många ställen i Åbolands skärgård. Kolla var på Håll skärgården rens webbplats.
Bild: Håll skärgården ren

Det är viktigt att båtförarna kollar var närmaste sugtömningsstation finns innan man beger sig ut på havet, menar Lindqvist. På Håll skärgården rens webbsida finns det information om var man kan hitta närmaste sugtömningsstation.

Allas ansvar att hålla skärgården ren

Alf Andersson som driver gästhamnen på Helsingholmen säger att de i år skaffat en ny och större sugtömningsstation.

Han berättar att stationen är i flitig användning men att han nog också ser att vissa båtförare ännu släpper ut sitt avloppsvatten i havet.

Gästhamnen på Helsingholm hör till de mest omtyckta i hela Finland
Bildtext Helsingholm är en populär gästhamn och i år har man investerat i en ny sugtömningsstation som är i flitig användning.
Bild: YLE/Monica Forssell

Det är speciellt ägare till äldre båtar som saknar ett system i sin båt som går att koppla till de moderna tömningsstationerna som tar den lätta vägen och släpper ut avloppsvattnet i havet.

I nyare båtar finns ofta ett system som gör att man måste tömma sitt avloppsvatten i en sugtömningsstation och inte kan släppa ut det i havet.

Atte Lindqvist tycker att ansvaret för att hålla havet rent från avloppsvatten ligger på alla: båtförare, hamnägare och myndigheterna.

Det måste finnas fler tömningsstationer men båtfolket behöver också ta ansvar och se till att åka förbi en tömningsstation innan det är för sent.

Diskussion om artikeln