Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sannäsföräldern Sara Tallsten gläder sig över att skolans nyare del kan bli kvar – hon är hoppfull inför skolans framtid

Från 2019
Uppdaterad 05.07.2019 11:19.
Kvinna som står nära skolingången.
Bildtext För Sara Tallsten, som också är ordförande för Hem och Skola i Sannäs, var det ingen överraskning att skolans äldre del måste rivas.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Den äldre delen av Sannäs skola i Borgå måste rivas och skolans källarvåning stängas. Det blev klart den 4 juli när resultaten av Borgå stads konditionsgranskning publicerades.

Beslutet beror på att det har hittats kreosot i den äldre delens ytterväggar och mögelskador i källaren. Skolans nyare del kommer trots allt att stå kvar och användas – i alla fall en tid framöver.

Sannäs skolas framtid kommer att avgöras i samband med planeringen av Borgå stads skolnät. I värsta fall kan skolan komma att läggas ner.

Om staden beslutar lägga ner skolan blir en rivning av den äldre delen kanske inte aktuell.

Gul skolbyggnad.
Bildtext Sannäs skola.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

En glädjande nyhet

Sara Tallsten, som är ordförande för Hem och Skola i Sannäs, är trots allt nöjd med den nya rapporten.

– Jag är glad över att den nyare delen går att renovera och att den ännu kan användas ifall skolan får bli kvar. Den äldre delen visste vi nog att inte är i ett så bra skick, säger hon.

Tallsten gläder sig framför allt över att gymnastiksalen och slöjdsalen, som finns i den nyare delen, går att bevara.

– Det är en stor inbesparing att kunna fortsätta använda de salarna.

Det här är heller ingen glädjande nyhet endast för själva skolan.

– Många övriga bybor använder också gymnastiksalen.

En del av en gul skolbyggnad.
Bildtext Det här är den äldre delen av Sannäs skola, som måste rivas.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Tillfälliga undervisningslokaler finns

Enligt den nya rapporten kommer inga baracker att få placeras på Sannäs skolas tomt ifall skolans äldre del återuppbyggs. Tillfälliga undervisningslokaler får helt enkelt inte finnas på en byggarbetsplats.

Tallsten radar ändå redan nu upp lösningar på ett sådant scenario.

– Sannäs gård, där Steinerskolan tidigare hade undervisning i, finns precis bredvid Sannäs skola. På andra sidan vägen finns Hagaborg, som fungerat som tillfällig matsal under den här våren. I rinken skulle det kunna placeras baracker.

De är tillräckliga skäl att utreda möjligheten att ha tillfälliga undervisningsbyggnader i Sannäs, tycker Tallsten.

En del av en gul skolbyggnad.
Bildtext Det här är den nyare delen av Sannäs skola, som kan bli kvar.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Hoppfull inför framtiden

Skolans framtid avgörs som sagt först i samband med planeringen av skolnätet.

Tallsten hoppas på ett snabbt beslut.

– Det behövs ett beslut så snabbt som möjligt för att kunna säkerställa bildningstjänsterna i östra Borgå.

Hon är ändå hoppfull inför beslutet.

– Det finns ett jättestort underlag av barn i Sannäs. Många småbarnsfamiljer har flyttat hit. Elevprognosen är stabil.

Skolingång.
Bildtext Ingången till skolans nyare del.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Det är inte heller bara Sannäs som berörs, säger Tallsten.

– Sannäs är ju en knutpunkt för många byar: från Siggböle och Illby i norr, Virvik i söder, Veckjärvi i väst och Isnäs i öst. Det handlar faktiskt om hela östra Borgå.

Sannäs elevupptagningsområde är jättestort, konstaterar Tallsten, och eleverna har jättelånga skolvägar.

– Om Sannäs skola inte får bli kvar kommer en del barn nog att få en alldeles för lång skolväg.

Slutligen hoppas Tallsten att frågan om Sannäs skolas fortsättning inte ska bli till en byakamp.

– Jag hoppas att staden hittar en lösning som gynnar så många som möjligt. Läget för den nya skolan bör vara så centralt som möjligt.

5.7.2019 kl. 11.15: Artikeln uppdaterades med ett par förtydliganden.

5.7.2019: Källaren stängs i Sannäs skola och i Lovisa blir det konst för hela slanten - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln