Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Invånare negativa och myndigheter positiva till planerna på en vindkraftspark i Tetom i Lovisa

Från 2019
Tre vindkraftverk mot en röd kvällshimmel.
Bildtext Illustrerande arkivbild av vindkraftverk.
Bild: Mostphotos

Måndagen den 1 juli utgick tidsfristen för att lämna in åsikter och utlåtanden om planerna på en vindkraftspark i Tetom i Lovisa.

20 åsikter och 12 utlåtanden har Lovisa stad tagit emot, enligt stadens planläggare Timo Leikas.

– En del av de inlämnade åsikterna hade flera underskrifter. Forsby byaförening lämnade bland annat in en namninsamling, som funnits både på webben och i fysiskt format.

Åsikterna har främst kommit från områdets invånare, det vill säga från Liljendal- och Forsbybor.

Utlåtandena har kommit från myndigheter. Till exempel från Närings-, trafik- och miljöcentralen, Nylands förbund, Borgå museum och Museiverket.

– Den största delen av de inlämnade åsikterna är negativa till vindkraftsplanerna. Vissa av dem föreslår förändringar. Utlåtandena är i sin tur positiva till planerna.

Leikas berättar att staden, vindkraftsbolaget Ilmatar Loviisa och konsulten Ramboll kommer att gå igenom åsikterna och utlåtandena samt på basis av dem göra nödvändiga planförändringar.

Det resulterar sedan i ett planförslag som näringslivs- och infrastrukturnämnden får ta ställning till i september–oktober.

Diskussion om artikeln