Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lilla Ijo skar ner utsläppen med hälften, övertygade invånarna och sparade dessutom pengar - så här gick det till

Från 2019
Kommundirektör Ari Alatossava i Ijo.
Bildtext Gammalt möter nytt bakom ryggen på Ijos kommundirektör Ari Alatossava.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Vd Leena Vuotovesi på utvecklingsbolaget Micropolis vill ta kål på en myt eller två. För det första: att arbetet för miljön bara är förknippat med utgifter. Och för det andra: att klimatansträngningarna bara handlar om tråkiga uppoffringar.

Det definitiva kvittot på att Ijo (Ii på finska) har gjort någonting rätt kom för ett par år sedan när kommunen i kamp med metropoler som Paris och Tallinn vann ett stort europeiskt klimatpris.

President Niinistö sällade sig till gratulanterna och det rådde en smått euforisk stämning i den lilla kommunen i Norra Österbotten strax norr om Uleåborg.

Så vad var det egentligen som hände?

Jo, Ijo kommun med 10.000 invånare belönades med EU-kommissionens klimatpris för att man nått så fina resultat med att minska på växthusgaserna.

Från 2012 till 2016 har koldioxidutsläppen gått ner med hälften. Och målet är att inom kort få ner dem till 80 procent.

Klimatskylt invid Riksväg 4 i Ijo kommun.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Dessutom ville EU via klimatpriset lyfta fram Ijo som en förebild för andra.

Det här är något som vd Leena Vuotovesi på kommunens utvecklingsbolag Micropolis också för fram när vi träffas på en gammaldags lunchrestaurang i Ijo hamn.

- Finland kan vara en modell för resten av världen och Finland bör vara en modell för resten av världen, slår hon fast.

Är ni inte för små för det?

- Nej, tvärtom; vi är smidiga och tillräckligt flinka för just detta.

Vd Leena Vuotovesi på bolaget Micropolis i Ijo.
Bildtext Vd Leena Vuotovesi på utvecklingsbolaget Micropolis i Ijo kommun vill att Finland ska vara ett föregångarland i kampen mot växthusgaserna.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Ekonomiskt lönsamt

Hon menar att EU-ordförandeskapet som innehas av Finland fram till årets slut är en utmärkt plattform att sprida budskapet om klimatet och miljön.

Vindkraftspark i Ijo.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Hon gestikulerar ivrigt och det råder ingen tvekan om att Vuotovesi brinner för det hon talar om. Och hon är väldigt noga med att lyfta fram de ekonomiska aspekterna av klimatsatsningarna.

- Det är viktigt att vi kan förmedla till kommuninvånarna att det här arbetet för klimatet är ekonomiskt lönsamt, understryker Leena Vuotovesi.

Hon specificerar med siffror: de totala ekonomiska effekterna på årsnivå är två och en halv miljoner euro tack vare klimatsatsningen.

Det handlar dels om pengar som kommer från direkta inbesparingar eller så olika typer av inkomster varav den enskilt viktigaste inkomstkällan är fastighetsskatter.

- Vi har de facto lyckats påverka skattesatsen i kommunen via klimattänket.

Finska klimatmästare

Kommundirektören Ari Alatossava understryker likaså den ekonomiska nyttan av energiomställningen som man på allvar gick in för 2012.

- Vi har dels vindkraften, men dessutom har vi sparat ungefär en halv miljon varje år på fastigheterna.

Kommunen är med i det så kallade Hinku-projektet; målsättningen med det är bland annat att reducera koldioxidutsläppen. Av alla de kommuner som deltar har just Ijo nått de bästa resultaten.

- Man kan nog kalla oss finska mästare, skrattar Alatossava.

Växthusgaserna reducerades med hälften mellan 2012 – 2016. Och fram till 2020 ska de ner med 80 procent. Det är ett ambitiöst mål. Och nu är folket med på noterna.

- Tidigare var invånarna kanske neutrala i förhållande till klimatet, funderar Alatossava. Men nu är det mera positiva tongångar också bland politikerna när vi har fått synliga resultat.

Förnybar energi istället för olja

För den som kör genom kommunen längs riksväg fyra är det slående hur många vindkraftverk som syns längs vägen och vid horisonten. Det är långt tack vare vindkraften som ekonomin går så bra.

- Vi producerar tio gånger mera förnybar energi än vi förbrukar, förklarar kommundirektören.

Vindkraftverk i Olhava i Ijo kommun.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Enlig kommunens uträkningar så är inkomsterna från vindkraften över en miljon euro; utan de pengarna skulle skattesatsen vare en procent högre.

Tidigare var det mest olja som gällde. För tio år sedan använde kommunen nästa 400.000 liter olja per år; från och med i år är den förbrukningen nere i noll.

Solenergi på kommande

Ijos bibliotek har solpaneler på taket.
Bildtext Solpaneler på bibliotekstaket i Ijo kommun.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Oljan har alltså bytts ut mot förnybar energi. Förutom vindkraft har Ijo börjat satsa på solpaneler. De pryder till exempel bibliotekstaket.

- Jo, det är ett ställe där vi kör med solenergi, säger Kari Manninen. Totalt har vi nu ett dussin platser med solpaneler i kommunen. Det fungerar också här i norr.

Manninen som jobbar som energiexpert i Ijo kan via mobilen hålla koll på hur mycket energi som panelerna producerar.

Det handlar i det här skedet om ganska marginella mängder, men man arbetar enligt principen många bäckar små…

- De här satsningarna har redan betalat igen sig, understryker Manninen. Vi sparar pengar.

Kari Manninen från Iilaakso Oy
Bildtext Kari Manninen jobbar med energifrågor i Ijo.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Alla vi träffar upprepar samma sak: den inslagna vägen är faktiskt ekonomiskt lönsam.

Barnen involverade

För att gå in för en så stor omställning som den i Ijo krävs det att politikerna är med på noterna.

Kommunstyrelsens ordförande Johannes Tuomela (C) menar att efter en viss tvekan har också beslutsfattarna engagerat sig på bred front.

- Jag längtar inte tillbaka till den så kallade gamla goda tiden; det här är förnuftigt med tanke på kommunen, företagen och vardagslivet, menar Tuomela.

Kommunstyrelseordförande Johannes Tuomela utanför kommungården i Ijo.
Bildtext Kommunstyrelsens ordförande Johannes Tuomela.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Det som kanske gläder Tuomela mest är att klimattänket har förankrats hos de allra yngsta. Skolorna och daghemmen är med i det så kallade 50-50 programmet.

- Kommunen betalar skolorna 50 procent i premie av de inbesparingar som görs när man sparar på vatten, el- och värmekostnader.

Med de pengarna kan eleverna och skolorna göra vad de vill. Och samtidigt sprids miljömedvetenheten hos eleverna och deras familjer.

Starkt varumärke

Och nu kan Ijo kommun stoltsera med ett starkt varumärke, enligt kommunstyrelseordförande Tuomela.

- Visst är det här ett starkt brand; kommunen har fått mycket positiv synlighet.

Staty av stockflottare vid Ijo älv.
Bildtext Förr var stockflottning en viktig näringsgren i Ijo.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Men det här är bara början enligt Leena Vuotovesi på Micropolis.

- Nu är det vår sak att visa här hemma och i Europa att det är möjligt att bedriva lönsamt klimatarbete.

Så frågan inställer sig: kan andra kommuner – utan vindkraft - göra samma sak som Ijo?

- Absolut, svarar Ari Alatossava. Vem som helst kan gå in för det som vi har gjort. Och det har vi försökt berätta åt andra.

Diskussion om artikeln