Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

El eller gas är den stora framtidsfrågan för bilen - Professor Peter Lund: ”Hälften av våra fordon kan drivas med biogas”

Från 2019
Professor Peter Lund på Aalto-universitetet
Bildtext Peter Lund är professor i teknisk fysik vid Aalto-universitetet.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Biogasbilar eller elbilar, det är den stora framtidsfrågan beträffande alternativa drivmedel enligt professor Peter Lund på Aalto universitetet i Otnäs. Än så länge finns det ingen klar vinnare.

I praktiken handlar det om både och, men frågan är ändå vilket av alternativen som kommer att dra det längre strået. I dagens läge talas det mest om elbilar, åtminstone globalt.

- Det råder en hype kring dem just nu, menar Peter Lund.

Elbil på laddning i Torneå.
Bildtext Elbil laddas i Torneå centrum.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Den krassa sanningen är ändå att vid sidan av de fossildrivna bilarna så är de alternativa fordonens andel av vår bilpark försvinnande liten. Men deras andel ökar.

- Av de nya bilar som säljs uppgår deras andel till 4-5 procent, uppskattar Lund.

Att jämföra med till exempel Norge där ungefär hälften av de nya bilarna som säljs i år är rena elbilar.

Biogas ett bra val på landet

Finland ligger likaså långt efter de nordiska grannarna Sverige och Danmark vad gäller biogasen. Men den ser Lund som ett starkt alternativ på landet och i glesbygden.

- Det är ett lokalt bränsle som kan produceras relativt lätt av allt organiskt avfall, som matavfall.

Tankbil anländer till Jeppo Biogas Ab
Bildtext Transport till Jeppo Biogas anläggning i Nykarleby.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Men hur långt räcker egentligen dyngan från svinhusen och annat organiskt material som sedan förvandlas till biogas?

Överraskande långt visar det sig; det finns rentav studier om detta, berättar professor Lund.

- I Finland kunde hälften av alla våra fordon drivas med biogas.

Hur realistiskt är det?

- Hälften av bilparken är den översta gränsen om man utnyttjar all överflödig åkermark, svarar Peter Lund. I praktiken talar vi säkert bara om en del.

Dålig infrastruktur

Men i Sverige, särskilt de södra delarna, så har man mycket ladugårdar som producerar biogas. En stor del av Skåne drivs därför redan nu av biogas.

En aspekt som alltför sällan lyfts fram är att biogas också gynnar den lokala ekonomin.

- Pengarna cirkulerar långt inom den egna regionen och det gynnar därför den lokala ekonomin, fastslår Peter Lund.

Det stora problemet är den bristfälliga infrastrukturen.

- Var kan jag tanka biogas här i Finland?

Laddningsställe för elbilar.
Bildtext Det finns för få laddningsstationer för elbilar i Finland.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Och precis samma problem dyker upp med elbilarna. Det finns för få laddningsstationer, särskilt snabbladdningsstationer. Dessutom är elbilarna väldigt dyra fortfarande.

- Med dagens prisnivå är det ganska omöjligt för en vanlig medborgare att köpa en elbil, konstaterar Lund.

Viktig skattepolitik

Han kommer in på statens roll för att främja utvecklingen mot en bilpark med mindre utsläpp av växthusgaser.

- Det handlar långt om vilken skattepolitik vi har vad gäller bilskatterna och bränsleskatterna.

Lund tycker med andra ord att de utsläppsfria alternativa bilarna kunde ha en låg skatt. Det var också den vägen som Norge i tiderna slog in på för att främja elbilismen.

Professor Peter Lunds arbetsrum på Aalto-universitetet i Esbo.
Bildtext Förnybar energi sätter sin prägel på Peter Lunds arbetsrum i Otnäs.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Orealistiska mål

I december i fjol kom en expertgrupp som Kommunikationsministeriet hade tillsatt med en rapport i vilken målsättningen för alternativa drivmedel stakades ut konkret i siffror.

Enligt expertgruppens scenario bör det finnas 670 000 elbilar och 130 000 biogasbilar fram till år 2030. En bra målsättning, säger Peter Lund småskrattande och tillägger:

- Om vi vill nå den målsättningen betyder det att hälften av alla nya bilar borde vara elbilar, och en del gasbilar.

Vi borde med andra ord tiofaldiga försäljningen av el- och gasbilar.

- Med de åtgärder som man hittills gått in för är det orealistiskt, enligt Peter Lund.

Problemet är att lagstiftningen ofta befrämjar befintlig gammaldags teknik, medan det nu skulle krävas konkreta och starka åtgärder.

Men i slutänden handlar det – som alltid i en demokrati – om politisk vilja.

- Det nya regeringsprogrammet talar om att vi ska bli koldioxidneutrala fram till 2035. På pappret fungerar det säkert bra, men när vardagen och marknadsmekanismerna kommer emot så blir det ofta svårare.

Diskussion om artikeln