Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Beväringsförbundet föreslår obligatorisk värnplikt för alla: ‘’Dagens modell upplevs vara ojämlik’’

Från 2019
Uppdaterad 09.07.2019 09:31.
Soldater på parad 4.6.2010 på Rådhustorget i Ekenäs.
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE / Pia Santonen

12 000 rekryter påbörjar i dag, måndag, sin militärtjänstgöring. Beväringsförbundet föreslår en modell av värnplikt där man oberoende av kön måste rycka in i det militära, ifall det inte finns tillräckligt många frivilliga.

Förbundet föreslår att Finlands värnpliktssystem förnyas i den mån att det innefattar såväl män som kvinnor. Det här framgår i förbundets i dag publicerade ställningstagande.

Diskussionen kring värnplikten i dess nuvarande form har gått het den senaste tiden. Bland annat finns det förslag på en slags medborgartjänst, som skulle vara obligatorisk också för kvinnor, ålänningar och Jehovas vittnen.

Beväringsförbundet konstaterar i ett officiellt uttalande att systemet borde förnyas till att i framtiden också inkludera kvinnor.

Förbundets ordförande Matias Pajula menar att ungas minskade lust att försvara landet visar på att många upplever värnplikten som orättvis.

Pajula hänvisar till en studie publicerad av Försvarsinformationen. I studien går att urskilja en lättja när det kommer till landsförsvar hos under 25 åringar.

– Vi tror att sänkningen beror på att många anser värnplikten vara ojämlik, säger Pajula.

Viljan att försvara landet är svårtolkat som begrepp och beror i mångt och mycket på landets politiska situation.

Termen används också, förutom i enkätsammanhang, i diskussioner som berör dagpenningens storlek och garnisonernas läge.

‘’Kvinnor i armén anses fortfarande vara normavvikande’’

Beväringsförbundet föreslår att militärtjänstgöringen skulle innefatta frivilliga personer från en specifik åldersgrupp - oberoende av kön.

Det här innebär att Jehovas vittnen i praktiken knappast skulle vara tvungna att göra värnplikten.

– Värnplikten borde innefatta alla. Jehovas vittnen skulle inte nödvändigtvis vara tvungna att tjänstgöra, förutsatt att det finns många frivilliga.

Ifall de frivilliga skulle vara färre än vad som krävs, skulle försvarsmakten ha rätt att förpliktiga medborgare till tjänst.
I förslaget ingår också att redan under uppbådet utföra tester som mäter såväl det psykiska som det fysiska välmåendet.

– De under uppbådet utförda testerna skulle säkerställa personens lämplighet och motivation att tjänstgöra redan innan personen rycker in. Det är många som är motvilliga att göra värnplikt i nuläget, och det gynnar varken individen eller samhället, berättar Pajula.

En jämlik värnplikt skulle även förbättra kvinnors ställning i armén.

– Kvinnor i armén anses fortfarande vara normavvikande. Flera kvinnliga soldater förbättrar den allmänna attityden, säger Pajula.

Flera förslag på ny modell

De flesta finländare säger fortfarande nej till kvinnlig värnplikt. Trots det stöder 41 procent av 15-24-åringarna som svarat på enkäten någon form av medborgartjänst för kvinnor.

Beväringsförbundet ställer sig trots det skeptisk till medborgartjänst.

– Jag ser inte att det är nödvändigt att hela åldersgruppen tvingas utföra uppgifter under en viss tidsperiod. Hellre ser jag att unga människor går framåt i arbetslivet och vad gäller studier, säger Pajula.

Försvarsminister Antti Kaikkonen framförde i juni en önskan att låta utreda kvinnlig medborgartjänst. Han ser en två månader lång tjänstgöring som skulle komplettera det nuvarande systemet som ett alternativ.

Enligt försvarsministern ska man trots det inte tvinga kvinnor att ingå i tjänstgöringen.

En liknande modell har fungerat bra i till exempel Norge, menar Pajula.

Där finns fler ansökande än vad det finns platser. Frivilliggörandet ses ändå som en hotbild i den allmänna debatten bland en del.

– Beväringsförbundet stöder inte en modell som är helt och hållet frivillig. Vi föreslår en värnplikt som kan förpliktas att göra ifall inte tillräckligt många frivilliga finns, säger Pajula.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Varusmiesliitto esittää kaikille pakollista asevelvollisuutta: "Nykyinen malli koetaan epätasa-arvoiseksi" skriven av Fanni Kangasvieri.

Diskussion om artikeln