Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så kan du undvika att sprida kräftpest - fångsterna har minskat radikalt under de senaste decennierna

Från 2019
Nyfångad kräfta.
Bild: Yle/Tove Virta

Kräftsäsongen börjar om två veckor, på söndag den 21 juli. Säsongen pågår till slutet av oktober.

Inför kräftsäsongen vill Forststyrelsen påminna om att det är viktigt att bekämpa kräftpesten som stadigt har minskat fångsterna i Finland.

Så sent som på 1990-talet fångades 20 miljoner kräftor årligen, men nu fångas 2-5 miljoner signalkräftor och 1-2 miljoner flodkräftor.

Att hindra kräftpesten från att sprida sig är varje kräftfiskares sak, skriver Forststyrelsen på sin hemsida.

Goda råd för att bekämpa pesten

För att bekämpa kräftpesten ger Forstyrrelsen vissa råd:

- Använd bara djupfrysta beten, eller beten som härstammar från den sjö där kräftorna fångas.

- Flytta inte kräftor från en sjö till en annan utan vederbörligt tillstånd.

- Håll inte kräftor i sump i andra vatten än där de har fångats.

- Fångstredskapen ska rengöras noga till exempel med trycktvätt.

- Låt fångstredskapen torka ordentligt ute i solen före desinficering.

- Desinficera fångstredskapen till exempel genom att koka dem i tio minuter, eller sänk dem för en halvtimme i 4 procentig formalin eller startspritblandning som består av tre delar starksprit och en del vatten (till exempel Sinol eller Lasol), eller frys fångstredskapen i minus 20 grader i minst två dygn eller torka i bastu i 80 grader minst fem timmar.

Signalkräftan sprider kräftpesten

Den som misstänker kräftpest hos flodkräfta ska anmäla om det till kundservicenumret 020 692 424.

Flodkräftan dör av kräftpest så snabbt att det inte går att se några yttre kännetecken. Misstanken kan väckas först då man börjar se döda kräftor eller då fångsterna minskar kraftigt.

Det är signalkräftan som sprider kräftpesten. På den kan man se mörka fläckar vid lederna. Numera antar man att nästan alla signalkräftor sprider kräftpest så dem behöver man inte anmäla om.

För att kräfta behövs alltid vattenägarens tillstånd. Personer mellan 18 och 64 år måste ha betalat fiskevårdsavgift.

Mjärdarna som används ska vara utmärkta med flöten som ligger minst 5 centimeter över vattenytan. Fiskarens namn och kontaktuppgifter ska stå utskrivet på mjärdarna.