Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa stad har agerat lagstridigt - och stadsdirektörens språkbruk får en anmärkning av JO

Från 2019
Uppdaterad 10.07.2019 12:36.
Jan D. Oker-Blom
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Lovisa stad får en anmärkning av riksdagens biträdande justitieombudsman. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom får en anmärkning för sitt språkbruk.

Allt började med ett invånarinitiativ som en Lovisabo lämnade in redan 2009. Sommaren 2018 ville Lovisabon få ut uppgifter om och dokument som hade att göra med behandlingen av invånarinitiativet.

Lovisabon mejlade staden den 15 juni och fick samma dag ett svar av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom som skrev att det kan ta lite längre än vanligt att få svar eftersom det var semestertider.

Lovisabon svarade och påminde om att staden måste följa de tidsgränser som föreskrivs i offentlighetslagen. Stadsdirektörens svar på det här mejlet orsakade rabalder.

Oker-Blom undrade om det är en hobby för Lovisabon att begära ut handlingar, eller om hen gör ofog på det sättet.

Här kan du läsa stadsdirektörens e-postmeddelande på finska:

Stadsdirektören skrev också att staden brukat svara så snabbt som möjligt, men kanske ska sluta med det om det börjar förekomma onödigt gnäll.

Biträdande justitieombudsmannen har nu konstaterat att stadsdirektörens e-postmeddelande var osakligt och inte uppfyllde de krav på korrekt språkbruk som finns i offentlighetslagen.

Här kan du läsa biträdande JO:s utlåtande:

- Jag står fortfarande fast vid den formuleringen. Jag tycker inte att den var på något sätt särskilt drastisk eller oartig eller osaklig utan ... befogad. Men om de nu vill poängtera att det måste vara ännu mera neutralt språk från en tjänsteinnehavares sida så låt vara, säger Jan D. Oker-Blom till Yle Östnyland.

Det måste vara välställt här i landet om man har tid och energi att fästa sig vid ordval som inte har varit svordomar eller hot eller något annat allvarligt

Jan D. Oker-Blom

Skulle du i framtiden skriva att det är en invånares hobby att begära ut handlingar?

- Det är klart att jag tar ad notam av vad JO säger och följer naturligtvis alla regler, lagar och till och med uppmaningar. Samtidigt tycker jag att frågan var befogad - jag vet inte hur det borde ha formulerats mjukare eller artigare.

- Men om det om och om igen från samma personer kommer begäran om handlingar och frågor om det ena eller andra som inte verkar ha något samband med den här personen eller dess plats av boning eller arbete så undrar man lite varför, säger Oker-Blom.

Han ser att saken inte borde ha varit aktuell eller oklar.

- Det fick mig i mina enkla tankegångar att fundera att kan det finnas någon annan orsak bakom att man begär de här papprena.

Rådhuset i Lovisa
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Han konstaterar ändå att han å andra sidan är väl medveten om att det är en medborgerlig rättighet och kommunal skyldighet att begära och ge ut offentliga handlingar.

- Naturligtvis levererar vi vad som begärs. Man skulle ändå hoppas att alla skulle använda sin tid och energi på möjligast konstruktiva verksamheter som gynnar samhället och oss alla.

- Det gäller JO också. Det måste vara välställt här i landet om man har tid och energi att fästa sig vid ordval som inte har varit svordomar eller hot eller något annat allvarligt.

Stadens förvaltning har försummat sina skyldigheter

Biträdande justitieombudsmannen har nu konstaterat att Lovisa stads förfarande har varit lagstridigt. Stadens förvaltning har försummat de skyldigheter som lagen ålägger dem när invånarinitiativet behandlats.

Det har tagit för lång tid att behandla invånarinitiativet och staden har underlåtit att ta i beaktande kommuninvånarnas grundläggande medbestämmanderätt.

porträtt på didde
Bildtext Arkivbild av Jan D. Oker-Blom.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Jan D. Oker-Blom medger att staden inte kunnat hålla sig till tidsgränsen.

Han säger att det tar tid att leta fram omfattande ärenden som sträcker sig till tiden före kommunsammanslagningen, vilket betyder ett grävjobb i gamla Pernås arkiv och gamla Lovisas arkiv.

- Det är inte sådana handlingar att vi bara printar ut dem, utan de måste grävas fram och vi måste leta efter olika trådar och diarienummer i en stor helhet. Det kan tyvärr gå så att den här ganska strama tidsgränsen överskrids. Det borde den naturligtvis inte få.

Oker-Blom säger att staden som bäst tittar på nya elektroniska arkivsystem för att kunna förbättra och försnabba processen då någon begär handlingar av staden.

Enligt offentlighetslagen ska offentliga dokument ges ut omgående och utan dröjsmål. Det här betyder i praktiken inom två veckor i vanliga fall och inom en månad då det gäller mer komplicerade förfrågningar.

Tidningen Uusimaa var först med nyheten.

Tillägg 10.7. kl. 12:35: Yle Östnyland har fått biträdande JO:s beslut och lagt till en faktaruta med ett utdrag ur texten.

Diskussion om artikeln