Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

20 gånger fler klagomål på dygnet-runt-vården av åldringar i söder - personalbristen får mest kritik

Från 2019
händer. en äldre persons knäppta händer och så en yngre människas hand ovanpå
Bild: Mostphotos

Den livliga debatten om äldreomsorgen har lett till att antalet klagomål som gäller vård av åldringar dygnet runt har ökat kraftigt.

Regionförvaltningsverket, RFV i Södra Finland fick under början av året ta emot 20 gånger fler anmälningar, jämfört med samma tid i fjol.

Kommunerna gjorde inspektioner på omkring 100 äldreomsorgsenheter. Enheterna utsågs på basen av en riskbedömning.

Dessutom gjorde RFV 35 egna inspektioner inom äldreomsorgen, men också barnskyddet och omsorgen av utvecklingsstörda.

RFV kommer att göra ett sammandrag av inspektionerna.

För lite personal

Kritiken som gäller äldrevården gällde oftast att det fanns för lite personal i relation till klienternas funktion och servicebehov.

RFV kritiserade också brister i läkemedelshanteringen som kunde äventyra klienternas säkerhet.

De äldre som får hemvård är allt sjukare och deras specialbehov är stort, konstaterar RFV.

Flera kommuner har inte kunnat öka resurserna så att de motsvarar servicebehovet.

Dygnetruntvård alltför sent

Kriterierna för att få vård dygnet runt är också ibland så höga att det redan har skett fler situationer där den äldres säkerhet har varit i fara innan de får vård dygnet runt..

Det har också förekommit brister i klienternas grundläggande rättigheter både inom hemvården och dygnetruntomsorgen. Bristerna har gällt klienternas delaktighet, självbestämmanderätt och integritet.

Ofta struntar man i klienternas självbestämmanderätt och beaktar inte vilka alternativa lösningar det kunde finnas.

Det är Regionförvaltningsverket som övervakar äldreomsorgen.

Diskussion om artikeln