Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Språkstrid i östra Borgå på grund av skolfrågan - staden är boven i dramat, anser Illbyförälder

Från 2019
Flicka i klassrum
Bild: Mostphotos

Borde ett gemensamt tvåspråkigt bildningscenter i östra Borgå placeras i Illby eller i Sannäs? Det debatterade två föräldrar i Yle Östnylands morgonsändning på onsdagen.

Peter Boije från Illby har för tillfället ett barn i Sannäs skola, liksom Marianne Falck-Hvilstafeldt från Sannäs vars två döttrar fortsätter i skolan i höst.

Vad har hänt i skolfrågan?

Peter Boije tycker att Illby skulle vara den bästa platsen att bygga ett nytt bildningscenter på.

- Jag tycker att tre saker är viktiga för barnen: att få gå i skola i en trygg miljö, att skolan finns ute på landsbygden nära naturen och att man kan promenera till skolan.

"Vi har en fungerande skola"

Peter Boije anser att man i Illby har en fungerande finskspråkig skola som ligger mitt i byn. Största delen av barnen går till skolan i dagens läge.

- Varför bygga ett bildningscenter på landsbygden, om största delen av barnen ska skjutsas till skolan, frågar han sig.

Marianne Falck-Hvilstafeldt från Sannäs håller med om att barnen behöver en trygg miljö på landsbygden och kort skolväg. Men hon är av helt annan åsikt när det gäller var bildningscentret borde byggas.

- Man måste beakta var framtida skolelever bor. De flesta bor mot Sannäs- och Jackarbyhållet, säger hon.

man och kvinna sitter vid ett bord framför en gul vägg
Bildtext Peter Boije och Marianne Falck-Hvilstafeldt.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

"Siffrorna talar för Sannäs"

Marianne Falck-Hvilstafeldt säger att flest bygglov har beviljats i de här trakterna under de senaste tio åren. Under de senaste fem åren har också flest tomter sålts här, anser hon.

- Redan i dag är Sannäs skola betydligt större än skolan i Illby. Inom fem år sjunker elevantalet i Illby med 25 procent, medan det är stabilt i Sannäs.

Det finns redan i dag en välfungerande skola i Sannäs, anser hon vidare. Falck-Hvilstafeldt tycker också att siffrorna talar för Sannäs med tanke på skolvägens längd.

- Inom fem kilometer från Sannäs skola bor 102 blivande skolelever, medan motsvarande siffra för Ilolan koulu är 49 barn.

"Illby har en positiv tillväxt"

Falck-Hvilstafeldt konstaterar att 137 elever har en skolväg på över 10 kilometer om det nya bildningscentret byggs på den tidigare daghemstomten i Illby, vilket är ett alternativ som har diskuterats.

- Till tomten vid nuvarande Sannäs skola skulle endast 49 barn ha en skolväg på över 10 kilometer.

Siffrorna som Falck-Hvilstafeldt och övriga föräldrar som talar för Sannäs stöder sig på bygger på en bilaga som nyligen presenterades på bildningsnämndens möte.

Peter Boije är inte av samma åsikt gällande siffrorna.

- Till exempel gjorde Maija-Riitta Kontio från staden en utredning för bildningsnämnden, och det visade sig att Illby har en positiv tillväxt, medan området kring Sannäs skola hade negativ tillväxt. Dessutom ska vi komma ihåg bystrukturprogrammet.

Skolingång.
Bildtext Sannäs skola (arkivbild)
Bild: Yle/Hedvig Sandell

"Illby har en tätare byastruktur"

Enligt stadens bystrukturprogram från 2014 ska tillväxten styras till vissa byar, bland dem Illby som ska planläggas.

- Om vi tittar längre in i framtiden och inte bara på nuläget så kommer Illby att växa kraftigare än Sannäs. När man talar om elevprognoser ska man också hålla elevupptagningsområdena isär, säger han.

Boije konstaterar att Ilolan koulus elevupptagningsområde i nuläget är nästan dubbelt mindre än Sannäs skolas elevupptagningsområde.

- Sannäs skolas område sträcker sig från Kalax i söder till Siggböle i norr. Det är ett enormt område därifrån man samlar ihop elever till en byskola. Här spelar också statistiken in – med en tre kilometers radie från skolan bor flest 0-12-åringar runt Ilolan koulu.

Det här betyder att Illby har en tätare byastruktur än till exempel Sannäs, Jackarby och Renum, anser Boije.

- Med tanke på framtiden vill jag själv se att man har skolor i byar med tät byastruktur, så att barnen kan gå till skolan.

Klart att det leder till stridigheter mellan byarna. Jag har själv den uppfattningen att det finska elevupptagningsområdet strider mot det svenska elevupptagningsområdet

Peter Boije, förälder

"Ett tvåspråkigt center skulle vara bra"

Det råder alltså olika åsikter om var bildningscentret borde placeras. Men att det skulle få vara ett tvåspråkigt bildningscenter verkar många vara överens om.

- Vad jag har hört så tycker alla att det är en bra sak. Då har man en större enhet och mer alternativ att erbjuda valfria ämnen eller till exempel eftisverksamhet, säger Marianne Falck-Hvilstafeldt.

Hon lyfter också fram att barnen och familjerna skulle lära känna varandra över språkgränserna.

Har det uppstått en språkstrid i byarna i östra Borgå på grund av skolfrågan?

- Klart att det leder till stridigheter mellan byarna. Jag har själv den uppfattningen att det finska elevupptagningsområdet strider mot det svenska elevupptagningsområdet. Det är synd att det blir så här, och då frågar man vem boven är, säger Peter Boije.

Illby skola
Bildtext Illby skola (arkivbild)
Bild: Yle/ Mikaela Wikström

"Boven är Borgå stad"

Peter Boijes åsikt om vems fel det är att stridigheter uppstått mellan byarna står klar.

- Boven är Borgå stad. Varför har vi kommit till det att skolor stängs och att byarna måste strida sinsemellan om vem som ska få ha kvar sin skola eller få ett nytt bildningscenter?

Peter Boije tror att skolfrågan kan orsaka spänningar i byarna också efter att beslutet är fattat.

- Åtminstone en tid framöver. Ta nu som exempel Kerko och Torasbacka!

Tuorilan koulu och Kerkkoon koulu slås samman från augusti 2019. Processen har väckt mycket debatt och lätt till konflikter.

"Politikerna borde säga vad de tycker"

Marianne Falck-Hvilstafeldt är överraskad över att Borgåpolitikerna är så försiktiga med att ta ställning till var bildningscentret i östra Borgå borde placeras.

- Som stadsbo förväntar jag mig att politikerna ärligt säger vad de tycker och tänker, och motiverar vilka fakta de tycker att väger tyngst i frågan.

Peter Boije säger att han delvis har fått signaler om åt vilket håll politikerna i Borgå lutar i frågan.

- Jag tror att alla kanske redan har en åsikt, men att man inte vågar gå ut med den i offentligheten eftersom det här är en så svår fråga.

Marianne Falck-Hvilstafeldt konstaterar att det inte är bra för diskussionen att folk håller inne med sina åsikter.

- Man måste kunna diskutera även om man har olika åsikter, som vi gör här med Peter.

borgå stadshus i sommarskrud
Bildtext Föräldrarna önskar sig snabba beslut av Borgå stad.
Bild: YLE/Stefan Härus

"Vi måste hitta en lösning som gagnar alla"

I augusti ska bildningsnämnden i Borgå fortsätta diskutera ärendet.

Finns det en kompromiss eller en tredje lösning man skulle kunna gå in för i östra Borgå?

- Ett tredje alternativ är att vi fortsätter med en skola i Illby och en i Sannäs, och hittar en lösning på problemen med byggnaderna. Det är oroväckande att staden inte klarar av att hålla sina byggnader i skick, säger Peter Boije.

Som stadsbo förväntar jag mig att politikerna ärligt säger vad de tycker och tänker, och motiverar vilka fakta de tycker att väger tyngst i frågan

Marianne Falck-Hvilstafeldt, förälder

Peter Boije tycker också att man skulle kunna titta på elevupptagningsområdena på nytt.

- Jag tycker att vi måste hitta en lösning som gagnar hela östra Borgå, och då ligger Sannäs i mitten av hela området, anser Marianne Falck-Hvilstafeldt.

10.7.2019: Föräldrar i debatt om bildningscentret i östra Borgå - borde det placeras i Sannäs eller Illby?

20:21

Diskussion om artikeln