Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Fraktfartyg får fortfarande dumpa avloppsvatten i Östersjön - trots att det är förbjudet för kryssningsfartyg

Från 2019
Vy över Nordsjö hamn med containrar i förgrunden och skärgård och fraktfartyg i bakgrunden.
Bildtext Nordsjö hamn i Helsingfors
Bild: All Over Press / Jarno Kuusinen

Sedan den första juni i år är det förbjudet för nya kryssningsfartyg att dumpa sitt avloppsvatten i Östersjön. För de kryssningsfartyg som redan är i bruk börjar förbudet gälla från och med juni 2021.

Däremot har inget beslut tagits gällande fraktfartygen – för dem är det fortsättningsvis tillåtet att dumpa sitt avloppsvatten i Östersjön.

Hur kommer det sig?

Enligt Markus Helavuori på Helsingforskommissionen för Östersjön Helcom, är fraktfartyg undantagna regeln eftersom de producerar en mycket mindre mängd avloppsvatten än passagerarfartyg.

– Passagerarfartyg har tusentals personer ombord medan fraktfartyg vanligtvis har ett dussintal personer. Så fraktfartyg producerar förstås en avsevärt mindre mängd avloppsvatten.

Regler för dumpning av avloppsvatten i Östersjön

Enligt internationella regleringen MARPOL får fraktfartyg som har ett reningsverk ombord släppa ut sitt renade avloppsvatten 4 sjömil från land.

Fraktfartyget utan eget reningsverk får dumpa sitt avloppsvatten 12 sjömil från land.

På Östersjön gäller internationella sjöfartsregler som bestäms av den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Alla IMOs beslut fattas i princip med konsensus mellan organisationens drygt 170 medlemsländer.

Enligt Markus Helavuori är det här orsaken till att förbudet inte omfattar fraktfartyg. Det tar lång tid att få igenom förändringar och förbud vid IMO, eftersom alla länder måste vara med på det.

Att begränsa kryssningsfartyg från att dumpa sitt avloppsvatten kan ses som ett första, och ett stort, steg framåt.

– Man skulle säkert kunna göra ett förslag till IMO som skulle förbjuda alla sorters fartyg att släppa ut avloppsvatten i Östersjön, men det skulle kräva långa förhandlingar. För många länder ligger ekonomiska intressen i vägen för en miljövänligare politik. Man oroar sig över de kostnader det skulle innebära för sjöfarten, säger Helavuori.

Hur stora mängder avloppsvatten rör det sig om?

Anna Soirinsuo, som är sakkunnig i havsfrågor vid Världsnaturfonden WWF, vet inte hur stora mängder avloppsvatten som fraktfartygen släpper ut i Östersjön.

– Det bästa sättet att få reda det är att fråga rederierna själva. De måste informera om mängderna till myndigheterna men det är inte någon information vi har tillgång till. Vad jag vet så kontrolleras fraktfartygens utsläpp inte heller särskilt noggrant.

Markus Helavuori, Professional Secretary på Helcom
Bildtext Markus Helavuori är Professional Secretary på Helsingforskommissionen för Östersjön Helcom

Jordbrukens utsläpp förorenar Östersjön mest

Markus Helavuori vet inte heller hur stora mängder avloppsvatten det rör sig om, men är inte särskilt oroad.

Enligt honom är mängden utsläpp som kommer från fraktfartygens avloppsvatten väldigt liten i jämförelse med andra utsläpp.

– Om man jämför det med utsläppen från jordbruk, skogsbruk, industrin, kommunala reningsverk och helt naturlig avrening via floder och åar, så är fraktfartygens utsläpp bara en bråkdel.

Det är jordbrukens näringsämnesutsläpp som är den största påfrestningen för Östersjön.

Anna Soirinsuo poängterar emellertid att det är svårare att reglera det utsläpp som kommer från jordbruken i jämförelse med det som kommer från fartyg.

– Fartygens utsläpp är ju något som vi har en möjlighet att kontrollera, säger hon.

Anna Soirinsuo, sakkunnig i havsfrågor vid WWF
Bildtext Anna Soirinsuo är sakkunnig i havsfrågor vid Världsnaturfonden WWF i Finland
Bild: ©Aki-Pekka Sinikoski

Effektivare att rikta sig direkt till rederierna

Enligt Soirinsuo är Finland rätt bra på att föra fram en progressiv miljöpolitik vid IMO, men internationella politiska beslut kräver långa förhandlingar.

Om man blir trött på att vänta på dem kan man också vända sig direkt till rederierna och kräva att de slutar släppa ut avloppsvatten i Östersjön.

– Varje rederi kan ju själva välja att inte släppa ut avloppsvatten, fast det inte ännu finns något förbud för fraktfartyg. Det skulle definitivt vara en snabbare väg att gå om man vill få en förändring till stånd.

Och ett finländskt rederi har faktiskt redan nu beslutat sig för att sluta. Rederiet VG-Shipping för numera sina fraktfartygs avloppsvatten till land för att renas.

Beslutet gjordes efter moderbolaget Meriauras vision om en miljövänligare rederiverksamhet.

Diskussion om artikeln