Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Är ditt avloppsvattensystem i skick? Efter oktober gäller kraven i den uppdaterade miljöskyddslagen

Från 2019
Janni Heikkinen kollar konditionen på Tanja Sirviös avloppsbrunn.
Bildtext Avloppsvattenrådgivare Janni Heikkinen kollar konditionen på Tanja Sirviös avloppsbrunn.
Bild: Anna Hellberg / Yle

Senast i slutet på oktober, om drygt tre månader gäller nya krav på behandlingen av avloppsvatten för många invånare på glesbygden. Då ska fastigheter vid stränder och på grundvattenområden ha sina system i skick så de fyller de nya kraven.

Miljöskyddslagen uppdaterades och en ny förordning trädde egentligen redan i kraft i april 2017. Men övergångsperioden, under vilken man har tid att anpassa sig till lagen och göra de förändringar som krävs, tar slut den 31 oktober i år.

Datumet gäller inte alla fastigheter utan bara dem som är nära vatten eller på grundvattenområden. För fastigheter på andra områden gäller det att göra uppdateringar senast när det byggs en vattenklosett på fastigheten eller görs renoveringar som gäller vattenutrustningen.

De fastigheter som är anslutna till de kommunala vatten- och avloppsvattensystemen berörs inte av lagändringen. Inte heller fastigheter med riktigt små vattenmängder, till exempel stugor som saknar vattenklosett, dusch eller liknande vattenutrustning.

Tanja Sirviö pekar ut på en karta var avloppsvattensystemen finns.
Bildtext Tanja Sirviö pekar ut på en karta var avloppsvattensystemen finns på hennes tomt.
Bild: Anna Hellberg / Yle

Förordningen bestämmer hur stora mängder kväve, fosfor och biologisk syreförbrukning det får vara i det renade vattnet. Jämfört med det orenade avloppsvattnet måste man i det renade vattnet ha gjort sig av med minst 30 procent kväve, 70 procent fosfor och 80 procent av den biologiska syreförbrukningen.

Det finns också en maximalbelastning på hur stora värden av de olika ämnena vattnet får ha. Mängden bestäms per person i hushållet och per dygn.

Uppfyller man inte reningskraven måste man ta till åtgärder för att förnya eller förbättra sitt avloppsvattensystem. Men det gäller att vara noggrann. På vissa håll kan kommunens miljöskyddsbestämmelser vara striktare än den landsomfattande lagen.

Frågor och svar om avloppsvattensystem

Borde jag uppdatera mitt avloppsvattensystem?

Är den närmaste husväggen 100 meter eller närmare ifrån en strand eller ett vattendrag?
Är avloppsvattensystemet på grundvattenområde?
Om svaret är ja på någon av frågorna ska din fastighet följa den nya förordningen redan efter oktober.
Men det finns också ett åldersundantag. Är du fast bosatt i fastigheten och född före 9 mars 1943 slipper du göra förnyelserna.

Följer mitt system kraven?

Är du osäker om ditt system behöver förnyelse kan du bekanta dig med ämnet till exempel här. Klicka på bilden av broschyren.

Är du fortfarande osäker kan du till exempel kontakta en avloppsvattenrådgivare vid Västra Nylands vatten och miljö.

Hur börjar jag processen att förnya mitt avloppsvattensystem?

Om du redan vet att ditt system behöver förnyelse kan du direkt ta kontakt med en professionell planerare.

Janni Heikkinen är avloppsvattenrådgivare vid Västra Nylands vatten och miljö och hennes jobb är att åka runt till fastigheter på glesbygden och berätta för fastighetsägarna hurdana ändringar de måste göra för att uppfylla kraven i lagen.

Börjar man nu hinner man ännu bli klar med förnyelserna innan slutet av oktober - men vad det kan komma att kosta är svårt att uppskatta.

- Det beror på lösningen man tar i bruk. En sluten tank är ofta billigare att investera i, men i det långa loppet kan det bli dyrt när man måste betala för tömningen ofta. Men det kan nog vara en hel del, säger Heikkinen.

Janni Heikkinen med svart jacka, namnskylt och mappar i handen. En tallskog i bakgrunden.
Bildtext Janni Heikkinen är avloppsvattenrådgivare vid Västra Nylands vatten och miljö.
Bild: Anna Hellberg / Yle

Hon berättar att det lönar sig att skilja åt på det olika avloppsvattnen om det är möjligt. Svart vatten, alltså wc-vatten läggs skilt i en sluten tank som töms med jämna mellanrum. Då behöver man behandla bara det övriga, gråa vattnet, det vill säga dusch och tvättvatten.

Ett sådant uppdelat system har en av de fastighetsägare Heikkinen besöker i dag. Tanja Sirviö bor i ett egnahemshus som byggts år 2011 på ett grundvattenområde. Därför finns hennes hus på Heikkinens lista.

Eftersom huset är så nytt är också avloppsvattensystemen i skick och ingenting behöver göras. Men också då det gäller nya hus kan det ha slarvats under byggarbetet och då kan åtgärder ändå behövas.

Janni Heikkinen och Tanja Sirviö kollar på dokument gällande avloppsvattensystem.
Bildtext Avloppsvattensystemet är i skick hos Tanja Sirviö, konstaterar Janni Heikkinen.
Bild: Anna Hellberg / Yle

Det finns många olika delar att beakta och alla känner inte till vad de själva har för system. Sirviö klarar ändå av att svara på största delen av Heikkinens frågor. En fråga får hon ringa till sin sambo för att få svar på.

- Så länge allting fungerar kanske jag inte behöver känna till så mycket, men skulle det uppstå ett problem känns det som att jag inte skulle veta tillräckligt, säger Sirviö.

Själva avloppslagen är hon ändå bekant med.

- Jag är också sommarstugeägare så jag har försökt hålla koll på lagen någorlunda i alla fall.

Avloppssystemens förnyelsebehov bedöms med olika färger.
Bildtext Avloppssystemens förnyelsebehov bedöms med olika färger.
Bild: Anna Hellberg / Yle

Avloppsvattenrådgivningen uppskattas - men missförstås och ignoreras också

Rådgivningsverksamheten har pågått i flera år men ändå hinner man inte besöka alla fastigheter på glesbygden i Västnyland. Dessutom händer det att ägarna inte är på plats när rådgivaren kommer på besök.

- Vi skickar brev till fastighetsägarna i förväg men det är inte alla som läser dem ordentligt, säger Heikkinen.

Det kan också bli krångligt om invånarna i fastigheten bor på hyra och ägaren kanske inte har meddelat dem.

- För det mesta är folk glada och tacksamma att vi kommer. Det här är ju en gratis service som vi erbjuder, det är inte obligatoriskt. Men ibland tror jag folk lite missförstår vad det handlar om och kan bli nervösa om de tror att det handlar om övervakning, berättar Heikkinen.

Det går också att ringa och boka en rådgivning men då kan man få vänta en tid, för avloppsvattenrådgivarna har ofta händerna fulla. Å andra sidan blir det ofta också lediga stunder mitt på dagen när någon avbokar rådgivningen eller inte är på plats.

Enligt Heikkinen är det ändå mer tidseffektivt att besöka ett område åt gången än att bara köra fram och tillbaka till folk som särskilt begärt om rådgivning.

Rådgivarna har inga nummer eller andra kontaktuppgifter än adressen och därför blir det lätt luckor i tidtabellen. Däremot finns rådgivarnas kontaktuppgifter i breven som skickas hem så fastighetsägarna kan ta kontakt med dem.

Brevet som fastighetsägare får om rådgivning gällande avloppsvattensystemen.
Bildtext Ett sådant här brev skickas hem till dem som avloppsvattenrådgivarna ska besöka.
Bild: Anna Hellberg / Yle

Diskussion om artikeln