Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Konstsamfundet gjorde helomvändning efter protester - nu skyddas tvåhundra hektar skog i Purunpää på Kimitoön

Från 2019
Utsikt från Glasberget mot en öppen fjärd, skärgård och blått hav.
Bildtext Purunpää har varierande skärgårdsnatur.
Bild: Amanda Vikman/YLE

För bara ungefär fem år sedan ville föreningen Konstsamfundet avverka skog på Purunpää udde på Kimitoön. Men efter protester från öbor och naturvänner, har man nu gjort en helomvändning och totalfredat ett stort område på udden.

Beslutet har varit i görningen i ungefär ett år och nu upphör all verksamhet som kan kopplas till skogsbruk på området.

Det 200 hektar stora området som totalfredas blir en del av ett 590 hektar stort område som är fredat från bebyggelse.

Skogen som skyddas ägs av föreningen Konstsamfundet och är en del av Söderlångvik gårds skogar.

- Det känns bra att ha ett område där vi kan satsa på det ekologiska och sociala. Vi är glada över att vi får följa med utvecklingen i ett område där människan inte blandar sig i, säger Söderlångvik gårds skogsansvariga Siv Vesterlund-Karlsson.

Siv Vesterlund-Karlsson står i skuggan av en tall, i bakgrunden syns havet.
Bildtext Siv Vesterlund-Karlsson gläds över fredandet.
Bild: Andrea Wiklund/Yle

Inkomster från skogsavverkning är en viktig del av Söderlångvik gårds ekonomi, men genom att freda området hoppas man bidra till en större biologisk mångfald.

Skogen fredas som en del av jord- och skogsbruksministeriets METSO-program. Föreningen Konstsamfundet får en ersättning på 615 300 euro, vilket motsvarar värdet på det nuvarande virkesförrådet på området.

Varierande, unik natur

På området som fredas finns det bland annat lundar, moskogar och torvmarker som är viktiga med tanke på biodiversiteten.

- Naturen på området är väldigt mångsidig. Dessutom är det unikt att det inte finns en typisk mellanskärgård, utan den inre skärgården övergår direkt i yttre skärgård. Området fungerar som en port till Skärgårdshavets nationalpark.

Man har utfört en naturinventering på området och även hittat ett rikt djurliv.

- Flera olika fåglar häckar på området, bland annat berguv, tjäder och orre.

Söderlångvik gård överväger också att inrätta en naturstig på Purunpää, men ännu finns inga konkreta planer.

Diskussion om artikeln