Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Man dömdes för oaktsam våldtäkt då svenska samtyckeslagen prövades i Högsta domstolen för första gången

Från 2019
Symboler för rättvisa
Bildtext Fallet tros bli riktgivande för hur den nya samtyckeslagen ska tolkas. De lägre rättsinstanserna ansåg att mannen hade gjort sig skyldig till våldtäkt, men Högsta domstolen ansåg det vara oaktsam våldtäkt.
Bild: Mostphotos / Evgenyi Lastochkin

En man i Sverige har dömts till fängelsestraff för oaktsam våldtäkt då landets nya samtyckeslag prövades för första gången i Högsta domstolen. Fallet tros bli ett prejudikat.

Både tings- och hovrätterna hade dömt mannen till över tre års fängelse för våldtäkt.

Högsta domstolen resonerade ändå annorlunda och dömde mannen för oaktsam våldtäkt.

Enligt domen sov gärningsmannen över hos kvinnan som han kände sen tidigare då brottet ägde rum.

Kvinnan hade gjort det klart för mannen att hon inte ville ha samlag med honom och mannen visat att han hade uppfattat det.

Trots det gjorde mannen närmanden mot kvinnan och inledde samlag, uppger domstolen.

Kvinnan menar att hon blev stel av panik och inte kunde göra aktivt motstånd, något mannen uppger att han inte förstod utan tolkade som om kvinnan ville ha samlag med honom.

Grovt oaktsam

Enligt domslutet har det bevisats att kvinnan inte deltog frivilligt och tidigare gjorde det klart för mannen att hon inte ville ha samlag med honom.

Däremot anser inte Högsta domstolen att det kunde bevisas att mannen begick våldtäkten uppsåtligt.

Domstolen anser däremot att mannen har agerat grovt oaktsamt och gav honom därför en lindrigare dom för oaktsam våldtäkt.

Mannens straff sänktes också till två år och tre månader.

I straffet ingår också fängelsestraffen för två andra sexualbrott, våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande.

Den oaktsamma våldtäktens andel av straffet var åtta månader.

Blir vägledande

Byråchefen My Hedström vid svenska Riksåklagaren säger till SVT att fallet på många sätt blir riktgivande för framtida fall.

Försvarets påstående om att kvinnan samtyckte i tystnad eftersom hon inte aktivt gjorde motstånd förkastades.

- Den invändningen har inte godtagits. Man har kommit fram till att det inte var frivilligt från hennes sida, säger Hedström.

Också straffets längd för oaktsam våldtäkt kan bli prejudicerande.

- Man satte ett straffvärde på åtta månaders fängelse för oaktsam våldtäkt.

Det som däremot ännu återstår att prövas är minimistraffen för brott under den nya lagen.

- Här rör det sig om medveten oaktsamhet. Men det finns även omedveten oaktsamhet, det vill säga att man borde förvissat sig om att det fanns samtycke men inte gjort det. Den gränsen har inte prövats, säger Hedström till SVT.

Samtycke krävs

Den nya våldtäktslagstiftningen i Sverige, samtyckeslagen, trädde i kraft för ett drygt år sen.

Lagen väckte hetsig debatt, med många inlägg både för och emot.

Då en våldtäktsdom tidigare förutsatte våld, hot, tvång eller utnyttjande av ett offer i en särskilt sårbar situation, krävs det idag bara bevis för att det inte finns samtycke.

Enligt den nya lagen ska domstolar i synnerhet beakta om frivillighet har uttryckts "genom ord eller handling".

I och med samtyckeslagen har två nya brottsrubriceringar, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt ofredande införts i brottsbalken.

I praktiken betyder det att en person som inte har haft för avsikt, alltså utan uppsåt, har begått en våldtäkt kan dömas om personen varit grovt oaktsam då det gäller offrets samtycke.

Källor: Sveriges radio, DN, Aftonbladet, SVT

Diskussion om artikeln