Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Världens städer blir varmare och blötare - 2050 kan Londonvädret likna Barcelona

Från 2019
Människor solar i Frankfurt, Tyskland. Värmebölja 2019.
Bildtext Det var varmt i Frankfurt den 24 juni i år - hur blir det om 30 år?
Bild: imago images / Ralph Peters/ All Over Press

Flera av världens storstadsregioner måste förbereda sig på helt nya klimatförhållanden inom de närmaste decennierna. Allt extremare hetta och allt häftigare nederbörd blir verklighet i många miljonstäder, enligt en ny studie från ETH Zürich, en av världens främsta tekniska högskolor.

Med nuvarande utvecklingstakt kommer London år 2050 ha väderförhållanden som påminner om Barcelona idag. Paris kan påminna om dagens Canberra, Helsingfors bli som Wien och Seattle jämföras med Los Angeles, lyder några av prognoserna.

Klimatforskare vid laboratoriet Crowther Lab, som verkar i anslutning till ETH Zürich, har undersökt klimatförhållandena i 520 städer världen runt, däribland alla huvudstäder och de flesta metropoler med mer än en miljon invånare.

Forskarteamet, under ledning av Jean-François Bastin, använde sig av nitton olika variabler som illustrerade variationer i nederbörd och temperatur.

Med avsikt valde forskarna att grunda studien på optimistiska uppskattningar, där grönare politik gör att världens utsläpp av koldioxid stabiliseras vid mitten av århundradet. Det innebär att den globala temperaturen ökar med 1,4 grader Celsius.

Mer översvämningar och torka

Forskarna konstaterar att städerna på norra halvklotet år 2050 har ett klimat som idag utmärker platser belägna tusen kilometer längre söderut. I Europa blir både somrarna och vintrarna varmare, med en genomsnittlig uppgång på 3,5 respektive 4,7 grader Celsius.

I tropiska miljonstäder som Singapore, Jakarta och Kuala Lumpur blir inte ändringarna i medeltemperaturen så stora. Däremot torde det normala nederbördsmönstret påverkas drastiskt, med allt svårare översvämningar och torka som följd.

Den allmänna bedömningen är att 77 procent av de undersökta städerna inom 30 år kommer att uppleva en "påfallande förändring" i klimatförhållandena.

För 22 procent av städerna förutspås "exempellösa" förändringar, alltså väder av ett slag som aldrig tidigare skådats.

Enligt FN:s beräkningar skulle nära 70 procent av jordens befolkning år 2050 leva i städer. Men i många städer, i synnerhet i fattiga länder, är utmaningarna ofantliga. Där finns stora och snabbt växande slumområden där invånarna saknar basservice och är ytterst utsatta för klimatkatastrofer.

Blir vi lika fläktfrälsta som amerikanerna?

Forskarna vid Crowther Lab säger att deras studie, som publiceras i tidskriften PLOS ONE, är den första globala undersökningen av klimatförändringens konsekvenser för världens storstäder.

Jean-François Bastins förhoppning är att studien kunde bli stadsplanerarna till hjälp, så att man i enskilda städer ska kunna bemöta de specifika klimatproblemen. Naturligtvis hoppas han också att fler människor ska inse problemet, och genom ändringar i sin livsstil bidra till minskade utsläpp.

Bastin oroas för att de varmare somrarna i Nordeuropa ska öka efterfrågan på fläktar och luftkonditioneringsaggregat. Det skulle belasta kraftnäten ännu mer.

- I mer än 30 år har de flesta av oss varit eniga om att klimatet förändras, och att det sker på grund av människans aktivitet. Ändå förmår vi inte omsätta insikten i global handling, säger Bastin till AFP.

AFP, Reuters

Crowther Lab
Studiens interaktiva klimatkarta - se efter hur varmt det kan bli i olika städer

Diskussion om artikeln