Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors stads historiska vattenkraftverk har saknat tillstånd i åratal - energibolaget Helen: “Vi är redo att lägga ner kraftverket”

Från 2019
Uppdaterad 22.07.2019 15:08.
Kari Stenholm t.v., Markku Marttinen i mitten, Henrik Kettunen t.h. Tre män står vid en fors. Det är en solig dag. Männen ser allvarliga ut.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Helsingfors stads historiska vattenkraftverk har saknat tillstånd i åratal

Energibolaget Helen: “Vi är redo att lägga ner kraftverket”

Helens vattenkraftverk i Gammelstadsforsen saknar tillstånd, uppger regionförvaltningsverket. Nu överväger fiskeorganisationer att uppmana myndigheterna att utreda ifall kraftverket är lagligt. Kraftverket skadar enligt dem vandringsfisken.

Ett beslut om en damm från 1800-talets mitt och ett brev från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) - det är allt som energibolaget Helen och Helsingfors stad står på i frågan om driften av Gammelstadsforsen kraftverk.

Ingen stadig grund, säger Antti Belinskij, professor i miljörätt vid Östra Finlands universitet.

Ett gulnande papper, daterat på 1800-talets slut. Skrivet med skrivmaskin, med några handskrivna anteckningar. Språket är ålderdomlig svenska. Texten beskriver dammen vid Gammelstadsforsen i Helsingfors och dess lov.
Bildtext Det här gulnande dokumentet från 1800-talets slut är det närmaste som kraftverket har till tillstånd. Guvernörens beslut handlar ändå i huvudsak om Gammelstadsforsens damm. Det är oklart om det kan tolkas gälla även för elproduktion.

- Man måste ha ett vattenhushållningstillstånd för ett kraftverk - men även ett gammalt beslut kan motsvara ett tillstånd, det är en av grundprinciperna i vattenlagen. Till och med ett 150 år gammalt beslut kan vara i kraft.

Enligt regionförvaltningsverket finns det inget vattenhushållningstillstånd för kraftverket.

Det är oklart om det kring 150-år gamla dammlovet kan anses ge rätt till elproduktion.

NTM-centralens utlåtande duger inte, säger Belinskij.

Själva kraftverket ägs av Helsingfors stad. Energibolaget Helen, som ägs av staden, hyr kraftverket och driver det. Dammen vid kraftverket ägs däremot av Helsingforsregionens miljötjänster.

"Vandringsfiskarna strimlas till småbitar"

Är kraftverket då olagligt? Den frågan kanske reds ut inom en snar framtid.

Fiskeföreningarna Vaelluskala (på svenska ungefär vandringsfisken), Fritidsfiskarnas centralförbund och Vårdföreningen för strömvatten överväger att väcka förvaltningstvång om tillståndsfrågan.

Myndigheter och intresseorganisationer kan väcka förvaltningstvång då de misstänker att någon bryter mot vattenlagen. Då måste regionförvaltningsverket utreda situationen och ge en anmärkning ifall verksamheten bryter mot lagen.

Kraftverket i fråga är ett väldigt litet kraftverk.

Kraftverket byggdes 1867. Dammlovet är från samma tidsperiod.

Det finns i samband med Tekniska museet och producerar 0,2 megawatt energi. Jämförelsevis producerar Sundholmens kraftverk 800 gånger mer energi - och då räknar vi inte med fjärrvärmeproduktionen.

För vandringsfisken är kraftverket ändå ett stort problem.

- Vattenkraftverkets turbiner är speciellt problematiska - de strimlar fiskarna i småbitar. Fiskarna kan inte heller simma fritt uppströms och nerströms, säger Henrik Kettunen från Vaelluskala.

Även den hotade ålen lider av kraftverket.

- Ålen har naturligt stigit upp till Tusby, men man har redan för över hundra år sedan konstaterat att ålen går i bitar när den vandrar ner vid Gammelstadsforsen, säger Kettunen.

Gammelstadsforsens östra fåra är däremot en fors där fiskar fritt kan simma upp och ner. Men det räcker inte, säger Kettunen.

- Vandringsfiskar som öringen och laxen prioriterar fåran där det strömmar mest – i det här fallet den västra fåran, där kraftverket finns.

Helen: "Vi har inget tillstånd"

Maiju Vestergren är direktör för hållbarhetsfrågor och samhällsrelationer vid Helen. När Yle Huvudstadsregionen frågar om ett tillstånd hänvisar hon till Nylands guvernörsämbetes beslut om dammen från 1867.

Men beslutet gäller väl endast dammen?

- Det kan jag inte svara på. Men vi har NTM-centralens utlåtande från 1999, där de skriver att vi kan använda kraftverket utan tillstånd så länge som vattennivån och strömningarna inte ändras, säger Vestergren.

Ett utlåtande från NTM-centralen motsvarar ändå inte ett tillstånd och i så fall kan man tolka situationen som att kraftverket är olagligt. Har ni övervägt att söka ett vattenhushållningstillstånd?

- Det har vi inte. Vi funderar i allmänhet på dammen och kraftverkets framtid. Enligt oss är själva kraftverket rätt oviktigt för elförsörjningen.

Vestergren säger att beslutet om dammens och kraftverkets framtid ska utgå från kulturhistoriska och ekologiska värden.

- Vi är redo att stänga kraftverket.

Varför har ni inte skaffat ett tillstånd i samband med att kraftverket togs i bruk igen i början av 2000-talet?

- Vi är nog väldigt noggranna med att skaffa tillstånd till våra kraftverk. Säkert tänkte de ansvariga då att NTM-centralens utlåtande räckte.

Tänker ni skaffa ett tillstånd ifall miljöorganisationerna väcker förvaltningstvång?

- Det är svårt att säga. Vi måste se vad vi gör sedan.

Drömmen om en öppen fors

Fiskeorganisationernas representanter säger att de är medvetna om dammens och kraftverkets kulturhistoriska betydelse. De drömmer ändå om att dammen rivs och att kraftverket tas ur bruk.

- Även om kraftverket togs ur bruk skulle de historiska byggnaderna bli kvar. Dessutom har fisken stigit upp för Vanda å i tiotusen år – den historien får vi inte glömma, säger Kari Stenholm, Vandaåansvarig vid Vårdföreningen för strömvatten.

Markku Marttinen från Fritidsfiskarnas centralförbund tycker ändå att kulturhistorien och Museiverkets synpunkter fått för mycket tyngd när Helsingfors utrett frågan.

- Fiskehistorien har glömts bort. Det har fiskats här redan på 1300-talet. Och tänk så vackert det vore här om forsen var helt öppen!

Den här artikeln är uppdaterad.

I den ursprunglig artikeln, som publicerades 18.7.2019 kl 16.51, stod det att fiskarna stigit upp för Vanda å i tiotusentals år. I den uppdaterade artikeln, som publicerades 22.7.2019 kl 15.10, är det här ändrat till att de stigit upp för ån i tiotusen år.

Svenska Yle beklagar misstaget.