Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Priserna på sommarstugor fortsätter sjunka i Österbotten – stugor på holmar och utan moderniteter mer svårsålda

Från 2019
Uppdaterad 16.07.2019 07:03.
En röd sommarstuga med vita knutar ute på landsbygden.
Bild: Yle/Minna Almark

I Österbotten har medianpriset för en stuga sjunkit med nästan 30 000 euro sedan 2012. Enligt flera mäklare är det främst stugor med båtväg och utan moderniteter som sjunkit i pris, medan priset på mer bekväma sommarstugor hållits stabilt.

Sedan toppåret 2011 har priset på sommarstugor sjunkit kraftigt i hela landet. Nu har läget stabiliserats om man ser till hela landet, men det finns stora skillnader mellan olika landskap.

Enligt Lantmäteriverkets siffror var medianpriset på en sommarstuga med strand på planerade områden i Österbotten 78 500 euro förra året, vilket är 7 000 euro mindre än 2017.

Ser man ännu längre tillbaka så var medianpriset hela 107 500 euro år 2012, vilket innebär att medianpriset för sommarstugor i Österbotten sjunkit med nästan 30 000 euro sedan dess.

Graf: Medianpriserna på sommarstugor i Österbotten har sjunkit från 110 000 € år 2012 till 80 000 € år 2018.

Mäklare: Priset stabilt för moderna stugor – sjunker för obekväma stugor

Yle Österbotten ringde flera mäklare i Österbotten och enligt dem har sommarstugor med bilväg och moderna bekvämligheter inte sjunkit i pris, men däremot har sommarstugor på holmar med båtväg sjunkit.

– I Jakobstadsnejden är det lite beroende på objekten. När det gäller attraktiva lägen på väststrand med bilväg och bekvämligheter, så kan man inte säga att priserna har sjunkit. Däremot de som finns på holmar är trögare sålda idag, eller man hamnar att sälja dem till lägre priser än för fem år sedan, säger Jan Riska, vd på Mäklarbyrå J. Riska.

Blir det över en timmes bilväg från Vasa finns det mindre köparspekulanter

Thomas Olin

En annan viktig faktor är närheten till den egna bostaden, vilket innebär att stugor närmare städerna är mer attraktiva.

– Blir det över en timmes bilväg från Vasa finns det mindre köparspekulanter, säger Thomas Olin, distriktsdirektör på Habita.

– Stugor går också åt i Petalax skärgård, men nog är det lättare att sälja en sommarstuga med båtväg här i Vasa skärgård till exempel. Det är behändigare när man kommer sig ut med båten från någon nära hamn, säger Maarit Lähteenmäki, mäklare och en av grundarna vid Kiinteistömeklarit.

Maarit Lähteenmäki
Bildtext Fastighetsförmedlaren Maarit Lähteenmäki, säger att försäljningssituationen beror mycket på hurdana stugor som råkar komma till salu ett visst år, men håller med om att priserna sjunkit.
Bild: Yle/Anna Ruda

Enligt mäklarna går det ännu att sälja stugor utan moderna bekvämligheter, men priset ska vara rätt.

– Och om där inte finns vatten och tomten är igenvuxen och låg så är de mer svårsålda. Och det finns mycket av dem som är på sämre ställen. Det ska vara rätt pris. Om de är lite sämre ska de vara mellan 40 och 80 000, då får man dem att fara, säger Kaj Björndahl, vd på Asunto Björndahl.

Stugor med strandtomt
LandskapMedianpriset 2018Förändring 2017-2018
Kajanaland56 250 €-16%
Norra Österbotten55 000 €-15%
Egentliga Tavastland110 000 €-12%
Satakunta98 500 €-12%
Österbotten78 500 €-8%
Södra Karelen76 000 €-7%
Birkaland112 500 €-6%
Södra Savolax83 500 €-4%
Södra Österbotten79 500 €-3%
Päijänne-Tavastland139 500 €0%
Kymenedalen100 000 €0%
Norra Savolax60 000 €0%
Egentliga Finland145 000 €4%
Nyland187 000 €8%
Norra Karelen66 000 €8%
Mellersta Finland86 500 €8%
Lappland56 000 €18%
Hela landet90 000 €-3%

Källa: Lantmäteriverket, gjorda köp (under 2 hektar, planerade områden). Mellersta Österbotten är bortlämnat eftersom det gjorts för få köp för att få ett tillförlitligt värde.

”Yngre människor reser hellre än investerar i en fritidsbostad”

Mäklarna har lite olika teorier om varför de mer ödsliga stugorna inte är lika eftertraktade längre, men i grunden pekar alla mot en strävan efter bekvämlighet bland folk.

– Man vill ha bekvämligheter och kunna färdas till jobbet från sommarstugan och bo ute hela sommaren. Det kanske gör att de stugor som är lite längre bort och med båtväg är mer obekväma, säger Jan Riska.

– Sen beror det kanske också på trenden för yngre människor att man hellre reser och sätter pengar i sådant istället för att investera i en fritidsbostad, tillägger Riska.

Morgondimma i Medelby, Houtskär
Bildtext Närheten till vatten är ett av de viktigaste kriterierna för många.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Tre av de fyra mäklare vi pratat med säger att det är just de unga barnfamiljerna som saknas bland köparna. Den fjärde säger att det varierar.

Istället är det människor och par i medelåldern, mellan 45 och 70 år, som köper sommarstugor. Alltså sådana som kanske betalat bort eventuella bostadslån och vill satsa på en fritidsbostad.

– Jag tror folk börjar ha mera bråttom, med tanke på barnfamiljer. Massa med hobbyn och sen vill tonåringarna kanske inte fara så mycket till stugan mer, säger Thomas Olin.

– Kan delvis ha att göra med att många av de yngre som byggt ganska dyra hus inte vill satsa på nytt en gång i en fritidsbostad utan betala bort det man vill bo i först, säger Jan Riska.

Fastighetsmäklare Jan Riska i Jakobstad
Bildtext Jan Riska säger att det ofta är de som börjar ha sina huslån betalda som köper sommarstugor.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Mäklarna tror att priset på stugor stabiliserats

Mäklarna tror inte att stugpriserna direkt kommer att börja stiga, men de är mer eller mindre optimistiska.

– Jag vet inte vad som skulle krävas för att situationen skulle ändras. Jag ser ett sådant fenomen att arbetslivet kräver så mycket i dagsläget att det är väl det som påverkat ganska mycket vad gäller stugförsäljningen. Det är färre familjer som tycker de har tid med en sommarstuga, säger Maarit Lähteenmäki.

– Jag tror regleringen har skett. Inte kommer det att gå ner, men inte heller upp. Ganska stabilt skulle jag våga påstå, säger Jan Riska.

En köpare ska tänka på tre saker: läget, läget och läget

Jan Riska

Kaj Björndahl tycker också att priserna har sjunkit tillräckligt och han har också noterat en ny trend bland köparna.

– En ny trend som kommit för ett par år sedan är att stugor ut på holmarna också går att sälja i och med att det finns så fina båtar nuförtiden som är ganska lätta att köra med. Och stugorna på holmarna är många gånger på otroligt vackra platser och så är de förmånliga, säger Björndahl.

För den som funderar på att sälja sin sommarstuga påpekar Lähteenmäki att fotografierna av sommarstugan är väldigt viktiga, eftersom det är de som ger det viktiga första intrycket.

Riska säger att det är viktigt att hålla stugan och området i skick om man vill sälja och han har också ett tips till de som funderar på att köpa.

– En köpare ska tänka på tre saker: läget, läget och läget. Det är det som är viktigt, allt annat går att ändra, säger Riska.

Diskussion om artikeln