Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler är intresserade av politik och allt fler röstar på kvinnor - statsvetaren Åsa von Schoultz: "Politiken känns viktigare för fler människor"

Från 2019
Uppdaterad 15.07.2019 17:42.
Åsa von Schoultz.
Bildtext Professorn i statskunskap Åsa von Schoultz säger att andra frågor är relevanta i politiken i dag än i början av 2000-talet.
Bild: Dann Pettersson

Vi blir allt mer intresserade av politik och allt fler röstar på en kvinnlig kandidat. Bland annat det visar en färsk rapport från Det nationella valforskningskonsortiet.

74 procent av finländarna uppger att de är intresserade av politik, mot 53 procent i början av 2000-talet. Politikintresset är högst i åldersgruppen 35–54 år; där uppger 78 procent att det är intresserade av politik.

- Politiken i Finland har fått en annan dynamik. Vi har fått in nya partier, till exempel Sannfinländarna, och det har förändrat politiken, säger professorn i statsvetenskap Åsa von Schoultz, som har varit med och gjort undersökningen.

- Det har gjort att nya grupper upplever politiken som mer relevant och intressantare och vi diskuterar också lite andra frågor i det politiska samtalet i dag än vi gjorde i början av 2000-talet.

Politiken känns viktigare för fler människor.

Åsa von Schoultz

Vilka frågor tänker du på?

- Vi har diskuterat frågor som har att göra med värderingar mer under de tre senaste valen, de har slagit igenom rejält. Det handlar om invandring och respekt för individens fria val.

- Vi pratar också mer miljö än vi gjorde tidigare, det är något som framför allt intresserar de unga väljarna. Det är andra frågor som är viktiga och relevanta politiskt i dag än i början av 2000-talet.

Männen röstar i allt högre grad på kvinnor

Den kanske mest dramatiska förändringen ses i de manliga väljarnas beteende, och där finns data att tillgå från längre tillbaka.

På 1980-talet röstade bara runt 10 procent av männen på en kvinnlig kandidat, i dag är motsvarande andel runt 40 procent.

Li Andersson och Maria Ohisalo
Bildtext Riksdagsvalet 2019 var kvinnornas val. Vänsterförbundets Li Andersson (till vänster) och De grönas Maria Ohisalo hör till de unga kvinnor som blev invalda. Andersson är nu undervisningsminister och Ohisalo inrikesminister.
Bild: Lehtikuva

Männen och kvinnorna har närmat sig varandra; i dag röstar runt 60 procent av männen på en manlig kandidat och runt 40 på en kvinnlig.

Av kvinnorna röstar runt 60 procent på en kvinnlig kandidat och runt 40 procent på en manlig.

- Valet av kandidat har blivit mer jämställt. Kandidatens kön kanske inte längre spelar så stor roll, utan man fäster mer uppmärksamhet vid kompetens, var kandidaten kommer ifrån och vilken typ av politik hen för, säger von Schoultz.

Finländarna mer värdeliberala

Enligt rapporten har den finska väljarkåren också blivit allt värdeliberalare. Den här trenden är tydlig hos flera partiers väljare, inte minst inom Svenska folkpartiet och Vänsterförbundet.

Samtidigt kan man bland Sannfinländarna se väljarna luta mer mot höger än tidigare.

Kandidatens kön kanske inte längre spelar så stor roll, utan man fäster mer uppmärksamhet vid kompetens, var kandidaten kommer ifrån och vilken typ av politik hen för.

Åsa von Schoultz

I partiets genombrottsval 2011 var väljarna jämnt fördelade på vänster-högerskalan. Sedan 2011 har det skett en tydlig förskjutning åt höger.

Valforskningskonsortiet består av 30 politiska forskare och har sedan 2003 genomfört eftervalsundersökningar om de finska väljarna och deras politiska aktivitet.

Resultaten kommer att diskuteras i samband med valforskningskonsortiets två evenemang på Finlandsarenan.

Källa: Justitieministeriet

Artikeln har uppdaterats kl. 16.40 med citat av Åsa von Schoultz.

Diskussion om artikeln