Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Det finns kvicksilver i målarfärgen i Vietnam, och följderna kan vara förödande - det försöker Jan Nylund sätta stopp för

Från 2019
Uppdaterad 14.08.2019 07:48.
Jan Nylund
Bildtext Jan Nylund uppskattar den rena miljön i Finland. Kontrasten till Vietnam är bjärt.
Bild: Yle / Björn Ådahl

I Vietnam försöker ett finskt bolag få näringslivet att sluta att använda giftiga kemikalier. Det är vanligt att företag släpper sådana kemikalier direkt ut i naturen, och även konsumtionsvaror kan innehålla dem.

I takt med den snabba industriella utvecklingen har miljöproblemen i Vietnam blivit allt mer omfattande.

Målarfärg är något som det är bäst att undvika. Färgen kan nämligen innehålla kvicksilver, som EU klassificerar som ett synnerligen farligt gift.

I Vietnam är det däremot tillåtet att använda kvicksilver i målarfärg. Det gäller att vara försiktig i synnerhet med röd färg.

- Man kan bara tänka sig hur det går för dem som drar röd målarfärg med kvicksilver på husväggen. När färgen sedan flagnar av har de kvicksilver i hela sin miljö på gården, konstaterar kemisten Jan Nylund.

Sju personer står i en flod och det finns två båtar.
Bildtext Största delen av vattendragen är förorenade. På landsbygden är otaliga människor ändå beroende av flodvatten.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Ambitiösa mål och skrämmande vattendrag

Nylund vet vad han pratar om. Hans och kollegan Jani Määttäs bolag Chementors verkar i Vietnam för att vägleda vietnamesiska företag i kemikaliesäkerhet och med dem förknippade miljöfrågor.

Samtidigt fungerar Chementors som konsult för FN i Vietnam. FN:s mål är att få den snabbt växande industriella sektorn att göra tillverkningsprocesserna miljövänligare och att stegvis sluta släppa ut gifter i naturen.

Fabrik i Vietnam
Bildtext Det är vanligt att fabrikerna inte har moderna reningsanläggningar. De smutsar ned både vattendragen och luften.
Bild: Yle / Björn Ådahl

Utmaningarna är väldiga. Miljöproblemen är redan så svåra att det oundvikligen tar länge att lösa dem.

- Till exempel är en stor del av floderna förorenade. De smutsas ned av bland annat textil- och metallindustrin, och inom pappersindustrin är dessutom klorblekningen en betydande riskfaktor, kommenterar Nylund.

Viktigt avtal och smusslande

För Vietnams del står mycket på spel också ekonomiskt. Ett frihandelsavtal mellan Vietnam och EU ska snart träda i kraft, och det betyder att Vietnams export till EU-länderna kan öka betydligt.

En man och två kor går på en åker. En moped står parkerad.
Bildtext Också åkermarken är på sina ställen förorenad av kemikalier. Grödorna kan i det långa loppet vara hälsovådliga.
Bild: Yle / Björn Ådahl

För att det ska vara möjligt måste de vietnamesiska produkterna då uppfylla EU:s kemikalie- och miljöförordningar.

Med tanke på det anser Nylund att det är förvånande att de vietnamesiska myndigheterna inte alltid är särskilt samarbetsvilliga.

- De är försiktiga och nog rädda för Vietnams rykte. De vill inte alltid berätta allting, utan de vill hemlighålla saker och ting, berättar han.

Nya insikter, nödvändiga förändringar

Småningom har vietnamesernas inställning till Chementors verksamhet i varje fall blivit positivare. Finländarna har fått reda på mer och mer om företagens ofta problematiska kemikaliehantering.

Många mopeder och motorcyklar trängs på den lilla gatan.
Bildtext I den kommersiella huvudstaden Ho Chi Minh gör tvåhjulingarna sitt till för att göra luften förorenad. Chementors har sitt kontor i staden.
Bild: Yle / Björn Ådahl

- Såtillvida är utvecklingen uppmuntrande. Åtminstone en del av beslutsfattarna förstår nog att det i det långa loppet är viktigare att stoppa miljöförstöringen än att kortsiktigt göra så mycket pengar som möjligt, säger Nylund.

Det innebär en radikal förändring i det förr utfattiga landet vars ekonomi under de senaste 30 åren har utvecklats snabbare än i de flesta andra asiatiska länderna.

Liksom i grannlandet Kina har miljöhänsynen samtidigt spelat andra fiolen.

Snabbfakta: Vietnam - en framgångsrik enpartistat

  • Vietnam styrs av ett auktoritärt kommunistparti. Det beskylls för människorättsbrott, och enligt Amnesty International sitter mer än 100 vietnameser i fängelse av politiska skäl.
  • Kommunistpartiet började verkställa ekonomiska reformer år 1986. Ekonomin var då i så dåligt skick att partiet i praktiken inte hade något annat val.
  • Under de tre senaste decennierna har den ekonomiska tillväxten varit en av de snabbaste i Asien. Antalet människor som lever under fattigdomsgränsen har minskat markant.
  • Vietnam är med sina nästan 100 miljoner invånare det femtonde folkrikaste landet i världen. Till arealen är Vietnam aningen mindre än Finland, så det är ett tätt befolkat land.
  • Vietnam har urbaniserats snabbt under de senaste decennierna. Ändå bor mer än 60 procent av befolkningen fortfarande på landsbygden.
  • Vietnam har också genomgått en snabb industrialisering. Textil-, stål- och elektronikindustrin har vuxit speciellt snabbt.
  • Vietnam tar ständigt emot mer och mer utländska investeringar. Största delen av investeringarna har gjorts av företag från andra asiatiska länder såsom Sydkorea, Kina och Japan.

Diskussion om artikeln