Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stopp för bilarna på Kopparnäs stränder i Ingå - 6 förändringar som ska rädda området innan det är för sent

Från 2019
Uppdaterad 16.07.2019 16:34.
karta
Bildtext En ny campingplats, ett infocenter och en båtramp planeras på området.
Bild: Yle / Sebastian Dahlström

Naturmotion är stark trend i samhället. I huvudstadsregionen är trycket stort på de områden som finns, till exempel Noux eller Sibbo storskog.

Därför kommer besökarsiffran inom tio år att fördubblas på Kopparnäs-Störsvik friluftsområde på gränsen mellan Ingå och Sjundeå, endast 50 kilometer från Helsingfors centrum. Det tror föreningen som äger det stora natursköna området, Uuvi, eller Föreningen Nylands friluftsområden.

Strandklippa med utsikt över havet och kobbar. Sommar. Tallar.
Bildtext Friluftsområdet har en strandlinje på 15 kilometer.
Bild: Arttu Muukkonen

Området uppskattas i dag ha en besökarsiffra på 30-40 000 per år. Om 5-10 år tror föreningen att 75 000 vandrare, löpare, fågelskådare, cyklister besöker området varje år.

Det gäller därför att vara beredd, tycker föreningen som redan i flera år har jobbat med en utvecklingsplan för Kopparnäs-Störsvik.

Ett utkast till utvecklingsplan är nu klart. I den här artikeln har vi plockat fram några förändringsförslag som presenteras i utkastet.

Kopparnäs och Störsvik ligger nära huvudstadsregionen

Bilen ända fram till vattenbrynet - det är inte hållbart på sikt

Redan nu slits de mest populära områdena i Kopparnäs och det blir tidvis trångt och trassligt med trafik och parkering.

Besökarna ska också i framtiden kunna njuta av den fina naturen - den unika obebyggda strandremsan med sina kännspaka strandklippor och de stora varierande skogsområdena samt vattenområdet och öarna som hör till området.

En av förändringarna blir att biltrafiken in på området måste begränsas om området också i framtiden ska vara den naturoas det är i dag.

En karta över Kopparnäs friluftsområde
Bildtext Rutter ska märkas ut tydligt både på kartor...
Bild: YLE / Linus Westerlund

1. Du kan kolla allt innan och dela din upplevelse efter besöket

Förhandsinformationen ska finnas, den ska vara uppdaterad och lätt att hitta. Då kan du planera hur du kommer, vad du vill göra på området, vilka rutter du vill välja.

Upplevelsen ska också gå att dela under och efter besöket, står det i utvecklingsplanen.

2. Du vet när du är framme: Välkommen till Kopparnäs

I dag vet du nödvändigtvis inte exakt när du är framme eller var det är bäst att lämna bilen, vid vägrenen eller på något av de små parkeringsområden.

Det är varken tryggt eller hållbart på sikt, anser föreningen.

Stigmarkering
Bildtext ...och i terrängen.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Det ska vara lätt att komma till Kopparnäs. Skyltar ska visa vägen tydligt. Du ska veta när du är framme. Parkeringen ska också vara tydlig.

För att allt det här ska lyckas vill föreningen skapa ett info- och servicecentrum som blir en naturlig startpunkt för besökarna.

Startpunkten ska finnas i korsningen av Kopparnäsvägen och Fiskartorpsvägen. Det är 1 - 1,5 kilometer från de allra populäraste besöksplatserna Bergudden och Rävberget. Bergudden ska vara tillgängligt också för personer med funktionsnedsättningar.

3. Ruttkartan är tydlig och allt finns utmärkt i terrängen

Du ska kunna välja vilka rutter du tar.

Rutterna märks ut tydligt så du som besökare vet var du är och inte kan tappa bort dig.

Rutterna ska börja och sluta logiskt. De ska tillsammans bilda ett meningsfullt nätverk. En del rutter är bäst lämpade för promenad och vandring, andra kanske för löpning eller för terrängcykling.

4. Ingen biltrafik ner till stränderna

För närvarande kan du inte nå Kopparnäs med kollektivtrafik. Det är ett problem som föreningen hoppas kunna lösa.

De flesta kommer med egen bil.

Det finns i dag plats att parkera 180 bilar på området. I framtiden behövs det plats för 300 bilar.

Kopparnäsvägen kan därför inte vara den enda ingången till området. Du ska också kunna komma via Störsvik. Men Kopparnäs är huvudalternativet.

Motorfordonstrafiken begränsas. Det här har väckt kritik under planeringsarbetets gång eftersom en del upplevt det som en försämring.

En vägbom i skogen
Bildtext Bilar ska inte längre köra ner till stränderna.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Föreningen planerar bredda och förbättra Kopparnäsvägen på sträckan från Råbergsvägen till det nya infocentrumet i korsningen av Kopparnäsvägen och Fiskarstorpsvägen.

Men på resten av Kopparnäsvägen, sträckan Rävberget-Klobbacka, tillåts i framtiden inga motorfordon utan sträckan blir en del av friluftsrutterna.

Också på Råbergsvägen begränsas biltrafiken så att slutändan av vägen stängs och en liten parkering byggs som startpunkt för rutter som korsar Råbergsvägen.

Den begränsningen gör det svårare att nå badplatserna vid Sandfjärden och Sandviken. I stället ska rutten från Störsvik till Sandviken förbättras, likaså parkeringen i början av den rutten.

5. Campingen flyttar bort från stranden

På Sandfjärdens område finns i dag ett inofficiellt campingområde. På platsen fanns i tiderna ett campingområde för personalen vid Imatran Voima, senare Fortum.

Campingen vid Sandfjärden ska bort eftersom den orsakar problem då det inte finns några tjänster på området och campingen inte heller övervakas.

I stället ska du i framtiden kunna komma med husbil och husvagn och stanna en kort tid på platsen där Kopparnäs gästgiveri tidigare fanns. Platsen är inte på stranden.

Husvagnscampingen blir avgiftsbelagd men området kommer att ha låg profil och antagligen kunna fungera med självbetjäning.

6. Ingen större båthamn

Det finns en halvfärdig utfärdshamn i ändan av Fiskartorpsvägen. I första skedet ska bryggan färdigställas.

Men utfärdshamnen ska inte utvecklas till något större båtcentrum. Platsen ligger inte vid farlederna utan i en grund vik som är svårframkomlig för större båtar.

Däremot behövs en båtramp eftersom många i dag kommer med båten på trailer för att bekanta sig med områdets skärgård eller för att fiska.

Bättre information och tydligare skyltning är viktigt också för båtgästerna.

Den som vill säga sin åsikt om utkastet till utvecklingsplanen har tid på sig till och med 15.8.2019.

Läs och lyssna vad Kopparnäsentusiasten och sommargästen Lucille Rosenqvist-Aminoff tänker om åtgärderna för att förbättra området.