Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kommentar: von der Leyen segrade med minsta möjliga marginal - hon behöver mer stöd för att kunna sätta agendan för EU

Från 2019
Kommentar av Rikhard Husu.

Valet av ny kommissionsordförande blev en politisk nagelbitare, i likhet med vad många förutspått. Om von der Leyen vill sätta agendan i EU räcker inte en nio rösters marginal, skriver Svenska Yles Europakorrespondent Rikhard Husu.

I och med valet av von der Leyen skrivs ett stycke europeisk historia. Det är första gången som en kvinnlig kandidat utnämns till jobbet som kommissionsordförande. Posten anses vara den mest inflytelserika inom EU.

von der Leyen säger att jämställdheten kommer att genomsyra den blivande kommissionens arbete. I den nya kommissionen ska det till exempel råda en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Hon har också sagt att hennes kommission kommer att jobba för mer jämställdhet på arbetsplatserna, bland annat genom att öka på transparensen kring lönesättning.

von der Leyen utlovar också mer ambition i klimatpolitiken och krafftag mot it-jättar som slinker undan skatter i EU-länder.

De sistnämnda åtgärderna kan ses som en handräckning till socialdemokraterna och mittengruppen Renew Europe. von der Leyen var beroende av de här grupperna för att forma en EU-vänlig majoritet i parlamentet.

Helt räckte stödet inte. För att säkra en majoritet krävdes enligt uppgift också röster från EU-kritiska partier i Italien, Polen och Ungern.

En av de springande punkterna är hur von der Leyen ska lyckas verkställa sin politik.

Marginalen på nio röster innebär i praktiken att von der Leyen inte kan räkna med en koalition för att backa upp henne då det blir dags att klubba igenom lagstiftning i parlamentet.

En bredare majoritet kring sakfrågor lär ändå vara möjlig att uppnå.

Den gröna gruppen som röstade mot valet av von der Leyen har signalerat att man kan tänka sig att backa henne i frågor där åsikterna sammanfaller.

Det är skäl att påpeka att EU-parlamentet inte har en regerings-oppositions-konstellation som präglar det nationella beslutsfattandet i de flesta länder.

Det här innebär att besluten i slutändan alltid fattas av tillfälliga majoriteter som bildas kring en enskild sakfråga.

De närmaste månaderna får utvisa hur von der Leyen lyckas med sitt teambygge i kommissionen och huruvida hon lyckas vinna över fler skeptiska röster i parlamentet.

EU-parlamentet kommer att intervjua de tilltänkta kommissionärerna från och med september. Parlamentarikerna har möjlighet att rata de kommissionärer som inte faller dem på läppen.

von der Leyen och den nya kommissionen tillträder i november.

Diskussion om artikeln