Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sojaresterna i Leksvall ska bli el, värme och biogas

Från 2019
Uppdaterad 17.07.2019 15:54.
Flygbild över området där företagen Soya och Makrobios finns i Leksvall.
Bildtext Flygbild över området där företagen Soya och Makrobios finns i Leksvall.
Bild: Soya Ab

Sojafabriken i Leksvall i Ekenäs vill bygga ett biogasverk för att producera sin egen el, värme och biogas.

Som bränsle ska gasanläggningen använda rester från fabrikens produktion av tofu. Tofu är en sojaprodukt som till utseendet och konsistensen liknar färskost. Produktionsresterna består dels av okara, det vill säga sojafibrer och dels av vassle.

Gasen ska produceras med hjälp av våtrötning.

Anläggningen producerar en gas som består främst av metan (60 procent) och koldioxid (40 procent). När gasen brinner, utvecklas koldioxid och vatten.

Makrobios och Soya Ab
Bildtext Sojafabriken i Leksvall.
Bild: Yle/Minna Almark

Mera rester blir mera gas

Gasanläggningen använder till en början cirka fem tusen ton produktionsrester per år men mängden uppskattas öka med ungefär 10 procent per år i takt med att tofuproduktionen ökar i volym. Gasverket kan i framtiden hantera upp till 13 tusen ton rester per år.

För närvarande spolas sojavasslen ut i avloppsvattennätet medan sojafibrerna lagras i containrar och körs till avfallshantering.

I framtiden kommer den vätska som blir över vid rötningsprocessen fortfarande att sköljas ned i avloppsnätet. Sojafabriken ska enligt miljötillståndsansökningen komma överens med Raseborgs vatten om kvalitetskriterierna för avloppsvattnet.

"Slutar lukta"

Företaget uppger att det har förekommit smärre luktproblem som kommer försvinna när gasverket tas i bruk. Det beror på att företaget då kan sluta förvara okara i containrar. I stället ska sojaresterna matas in i en sluten process vid gasanläggningen.

Nettoenergiproduktionen vid gasverket uppskattas till minst 1 200 megawattimmar. Den består av el, värme samt ånga.

Bruttoproduktionskapaciteten för biogas ligger mellan 180 och 480 kilowatt.

Företaget ansöker nu om miljötillstånd för biogasverket. Ansökningshandlingarna finns till påseende på Raseborgs stad och stadens webbplats fram till den 8 augusti.

Diskussion om artikeln