Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Hemvården i Borgå står inför nya förändringar – staden ska samarbeta med närvårdarstuderande från Prakticum

Från 2019
En hemvårdare tar blodprov av en äldre person. På bilden syns en bar arm och överkroppen av en person som håller på att ta blodprov med en nål.
Bildtext Illustrerande arkivbild.
Bild: Yle/Mira Bäck

Hemvården i Borgå står inför stora förändringar. Under hösten ska man ta i bruk ett nytt optimeringssystem och inleda ett samarbete med Prakticum så att närvårdarstuderande får komma ut i arbetslivet.

Under hösten kommer man att börja använda ett nytt optimeringsprogram inom hemvården i Borgå. Systemet ska underlätta personalens arbetsfördelning.

– Vårt nya program kommer att ta vårdarnas matpauser och avståndet mellan kunderna i beaktande. Det kunde inte det gamla programmet göra, säger Krister Lindman, tf servicechef för hemvården i Borgå.

Enligt honom ser arbetspasslistorna för personalen mycket bättre ut tack vare det nya systemet. Det här kommer också att leda till att en del klienter får nya egenvårdare.

– Ungefär tjugo klienter berörs och de kommer att informeras skilt, men alla kommer att få information om det nya systemet innan det tas i bruk.

Inleder samarbete med Prakticum

Tillsammans med Yrkesinstitutet Prakticum kommer Borgå stad att inleda ett samarbete inom hemvården. Från och med augusti ska studerande från Prakticums Borgåenhet delta i vårdarbetet.

– Vi har samarbetat med Prakticum redan i många år i samband med praktiker. Men i och med att läroplanen ändrades behövde skolan praktikplatser där de studerande kan få lära sig i arbetslivet, säger Krister Lindman.

Det är viktigt att de får lära sig i den miljö där de senare kommer att arbeta när de blir färdiga

― Krister Lindman, tf för hemvården i Borgå

På Borgå stad ser man det som en chans att få unga som studerar närvård att bli intresserade av hemvården.

– Det är viktigt att de får lära sig i den miljö där de senare kommer att arbeta när de blir färdiga.

Det är en ny lösning för att fylla behovet av vårdare med hjälp av studerande.

– Vi har prövat på andra lösningar men det har inte gett något resultat. Nu kände vi att vi måste pröva på något nytt.

Gör minnestester och vårdar sår

Sista årets studerande kommer att delta i vården av hemvårdens klienter. De ska jobba i par med en kund.

– Det kan handla om mätning av blodtryck och blodsocker, eller sårvård och att göra minnestester. Samma saker som vårdaren gör i hemvården.

Målet kommer att vara att lära sig vårdjobbet och samtidigt få göra det rent praktiskt. Under de tre veckorna är läraren med och har i första hand ansvar för sina studerande.

Krister Lindman står på en gata.
Bildtext Krister Lindman hoppas att den värsta personalbristen är över.
Bild: Yle/Victoria Riikonen

Även en vårdare kommer att finnas med, men under besöken får de studerande jobba ensamma med kunden.

– De är ensamma, javisst, men de vet precis var och hur de ska ta kontakt ifall det behövs.

Meningen med utbildningen är ändå att de ska lära sig att hantera problemen som kan dyka upp.

– De studerande måste själva fundera hur problemen ska lösas och att ingen annan kommer med ett färdigt svar.

Krister Lindman tror att många klienter kommer att vara nöjda över besöken.

– En del av kunderna kommer att få ett extra besök per dag. Besöket varar två timmar och våra besök brukar vara en halvtimme. Det kan sätta guldkant på vardagen.

Svårt att hitta vikarier

Redan en längre tid har det varit svårt att hitta arbetskraft inom hemvården i Borgå. Rekryteringen har inte alltid gått så bra som man hoppats på.

Vi har fått våra fasta tjänster besatta, men det har varit kämpigt att få anställda för längre vikariat. Men nu ser det ljusare ut.

― Krister Lindman, tf servicechef för hemvården i Borgå

Med det nya samarbetet hoppas man kunna locka studerande att börja jobba inom hemvården.

– Vi har fått våra fasta tjänster besatta, men det har varit kämpigt att få anställda för längre vikariat. Men nu ser det ljusare ut.

Man har under sommaren haft en fortlöpande rekrytering, och nu har det dykt upp nya ansökningar. Nu är flera redan anställda till hösten och man kommer att fortsätta rekrytera.

17.7.2019: Hemvården i Borgå förändras igen och vi hör mer om en äventyrsvandring på Pellinge

20:44

Diskussion om artikeln