Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Kvinnor föder rekordfå barn i Helsingfors: "En tyngd föll från mina axlar då jag insåg att det är okej att inte få barn"

Från 2019
Uppdaterad 22.07.2019 10:47.
Mamma håller baby mot sitt bröst.
Bildtext Arkivbild.

I Helsingfors är medelvärdet barn som föds per kvinna lägre än någonsin tidigare. Ny statistik tyder på att det främst är personer under 30 som inte skaffar barn i samma utsträckning som förr. Yngre personer säger också allt oftare att de inte alls vill ha barn.

En av dem som frivilligt valt att inte skaffa barn är Helsingforsbon Jasmina Haverinen, 26. Hon har ända sedan hon var mycket ung vetat att hon inte vill ha barn.

- Det finns många personliga orsaker till att inte vilja skaffa barn. För mig känns det helt enkelt bara som en mycket främmande och skrämmande tanke, säger Haverinen.

Haverinen är inte ensam med sina tankar. Enligt befolkningsförbundets Familjebarometer från år 2015 vill 15 procent av barnlösa inte ha barn i framtiden.

Tidigare har det rört sig om 2 till 4 procent som inte vill ha barn.

Då Haverinen var yngre tänkte hon att hon kanske ska göra som alla andra och skaffa barn, eftersom omgivningen inte kändes som att den tillät annat.

- Först för några år sedan började jag träffa folk som kände som jag. Då föll en tyngd från axlarna och jag insåg att det är okej att inte vilja ha barn.

En kvinna står framför en tegelvägg och tittar in i kameran.
Bildtext Jasmina Haverinen vill inte ha barn.
Bild: Jasmina Haverinen

Själv har hon i sin bekantskapskrets upplevt att kvinnor ifrågasätts mer och att folk kräver fler motiveringar av barnlösa kvinnor. Enligt henne är det märkligt att man ifrågasätter barnlöshet så mycket.

- Man borde ifrågasätta dem som skaffar barn mer än dem som inte gör det. Skaffar man barn fattar man ett beslut som innebär mycket mer ansvar, säger Haverinen.

Födslarna halverats bland under 30-åringar

Den tydligaste trenden i statistiken är att fruktsamheten bland under 30-åringar har sjunkit märkbart, säger docent Netta Mäki som jobbar på enheten för stadsforskning och statistik vid Helsingfors stadskansli.

Fruktsamheten, alltså antalet barn som föds, bland under 30-åringar har sjunkit med över 50 procent under 2000-talet. Det kan enligt Mäki delvis avspegla att allt fler väljer att inte skaffa barn.

- Även om man inte skaffat barn som ung, när man är under trettio, så är det ännu biologiskt möjligt att skaffa barn senare. Därför vet vi ännu inte om barnlöshet blivit vanligare, då vi inte vet vad dessa under 30-åringar gör i framtiden, säger Mäki.

Om alla de som i Familjebarometern sagt att de vill förbli barnlösa håller fast vid sina beslut så kommer andelen barnlösa ändå att stiga betydligt.

Mäki har i en artikel som publicerades i Helsingfors stads tidning Kvartti analyserat fertiliteten i Helsingfors under de senaste årtiondena.

I fjol föddes flest barn i Helsingfors av 34-åriga kvinnor

Först vid 45-års ålder är det enligt Mäki möjligt att avgöra om barnlösheten blir bestående.

- Efter den åldern är det få som skaffar sitt första barn, förklarar hon.

Tomma babysängar på Ekenäs BB.
Bildtext I Helsingfors föds färre barn per kvinna.
Bild: YLE / Helena Rosenblad

Summerade fruktsamheten i Helsingfors är lägre än i övriga nordiska huvudstäder

Under de senaste decenniet har den summerade fruktsamheten, alltså medelvärdet barn som föds per kvinna, i Helsingfors sjunkit med 19 procent. Den största svackan har skett sedan år 2016.

Den senaste statistiken, från 2018, visar att den summerade fruktsamheten i Helsingfors nu ligger på 1,13 barn per kvinna, ungefär en femtedel lägre än i övriga delar av landet.

För att populationen storlek ska bibehållas naturligt skulle det krävas att det föds över två barn per kvinna.

Trots att fruktsamheten är låg så ökar ändå befolkningen i Helsingfors. Det föds också fler personer än vad det dör.

Det beror enligt Mäki på att befolkningen i Helsingfors är relativt ung och på att det ständigt flyttar nya, unga människor till staden för att studera och jobba.

Många flyttar sedan till övriga delar av huvudstadsregionen då de vill skaffa barn, vilket idag sker senare än förr. Det här kan vara en orsak till att fruktsamheten är högre i till exempel Vanda och Esbo.

Statistik från början av detta år tyder på att trenden med lägre fruktsamhet i Helsingfors inte vänder

Trenden med lägre summerad fruktsamhet syns också i övriga nordiska huvudstäder men i Helsingfors är siffrorna lägst.

Mäki säger att det finns varierande skäl till den låga fruktsamheten i Helsingfors och att det inte finns en entydig orsak.

Orsakerna till lägre summerad fruktsamhet bottnar enligt Mäki i beteende, biologi, sociala- och ekonomiska förhållanden samt kultur.

Orsakerna påverkar ofta varandra och det kan vara olika orsaker som är avgörande beroende på om man står inför att skaffa sitt första, andra eller till exempel tredje barn.

Man måste enligt Mäki analysera statistiken som en helhet och inte bara stirra sig blind på vissa specifika tal.

Litet barn vid staket.
Bildtext Allt fler väljer att skaffa bara ett eller två barn.

Ytterligare en trend som Mäki lyfter fram som viktig är att familjernas storlek verkar bli mindre. Statistiken tyder enligt henne på att det blir ovanligare att skaffa fler än två barn.

I Helsingfors föds flest barn av 34-åriga kvinnor

För 30 år sedan var fruktsamheten i Helsingfors högst bland 29-åringar. I fjol föddes flest barn av 34-åriga kvinnor.

I Familjebarometern från år 2015 var den vanligaste orsaken att skjuta upp föräldraskapet att man vill hinna göra saker som intresserar en själv och inte behöva ändra sin livskvalitet.

En annan vanlig orsak som nämndes var att man inte har en stabil partner.

Kvinnor har upplevt det som ett personligt angrepp då jag säger att jag inte vill ha barn

I Helsingfors kan utbildningsnivån vara en av orsakerna till att kvinnor skaffar allt färre barn allt senare.

I Helsingfors är kvinnor högre utbildade än i övriga delar av Finland. Statistik visar att högt utbildade kvinnor skaffar barn senare och att de inte får lika många barn.

I Helsingfors gäller den minskade fruktsamheten främst sådana som har svenska, finska eller samiska som modersmål. För dem ligger den summerade fruktsamheten så lågt som 1,04 barn per kvinna.

Kvinnor med ett främmande språk som modersmål föder i snitt 1,65 barn i Helsingfors, alltså kompenserar de en del av övriga kvinnors låga fruktsamhet.

- Historiskt har den summerade fruktsamheten fluktuerat men det vi ser nu är ändå rätt så exceptionellt. Statistik från början av detta år tyder på att trenden med en lägre fruktsamhet i Helsingfors inte ser ut att vända, säger Mäki.

"Många förolämpar och föraktar oss"

Haverinen upplever inte att den minskade fruktsamheten ska ses som en negativ sak.

- Jag tror inte det är samhällets undergång. Det är inte en dålig sak att vi blir färre. I Finland blir vi kanske färre men globalt blir vi ändå fler, säger Haverinen.

- Invandring ökar hela tiden och balanserar den minskade fruktsamheten, fortsätter hon.

Upplever du att personer med barn förstår och respekterar ditt beslut?

- En del jo, men sällan. Det är oftare män, även sådana som har barn, som förstår att jag inte vill ha barn. Kvinnor däremot har oftare till och med upplevt det som ett personligt angrepp då jag säger att jag inte vill ha barn, säger Haverinen.

Enligt henne är det vanligt att människor med hjälp av kökspsykologi försöker hitta en orsak till att hon inte vill ha barn.

- Unga verkar ändå förstå det bättre, tycker hon.

Hur upplever du diskussionen i media?

- Jag tycker man blandar sig för mycket i människors privatliv. I kommentarsfälten i artiklar som berör barnlöshet så mobbar, föraktar och förolämpar man oss frivilligt barnlösa. Man kallar oss egoistiska och omogna, säger Haverinen,

- Det känns hemskt att det väcker så mycket hat att man fattat ett privat beslut om att man inte vill föda ett barn till denna värld, avslutar hon.