Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Avloppsvatten rann ut i havet på grund av ett mänskligt misstag – byggentreprenör: "Vi tar fullt ansvar"

Från 2019
Uppdaterad 19.07.2019 06:10.
Smutsigt vatten vid en strandkant med vass.
Bildtext Avloppsvatten har runnit ut i Metviken i Vasa.
Bild: Antti Haavisto / Yle

På grund av en felaktig koppling har avloppsvattnet från ett flervåningshus i Vasa runnit rakt ut i havet i flera månader. Läckaget ut i Metviken visade sig bero på ett mänskligt misstag.

– Man har konstaterat ett planeringsfel som vi tillsammans med planerarna i dag ska åtgärda. Det säger Mikael Snellman, regionchef på byggföretaget YIT.

YIT är byggare och byggherre för det så kallade Flickisområdet invid Kyrkoesplanaden. Läckaget har inträffat i Bostads Ab Vasa Primus.

De andra husbolagen på området, Lyra och Laudatur, kontrollerades på morgonen i torsdags. Där var alla anslutningar i skick.

De fyra husen på området har byggts i olika skeden. Mikael Snellman säger att fjärrvärme- och hustekniken har centraliserats så mycket som möjligt.

– Felet finns i anslutningarna till det hus som var inflyttningsklart i december.

Repareras på torsdag

Den felaktiga anslutningen repareras på torsdag eftermiddag. Efter det ska läckaget ut i Metviken upphöra.

Mikael Snellman kan inte erinra sig att något motsvarande skulle ha skett under hans karriär. Han säger att det inträffade är mycket beklagligt.

– Vi tar fullt ansvar för allt som detta har orsakat. Vi ersätter myndigheterna för alla kostnader som det orsakar.

YIT har på torsdag morgon gjort en internutredning. En mer omfattande internutredning ska också göras, för att säkerställa att en liknande olycka inte ska kunna ske.

"Vi följer med läget"

Avloppsläckaget uppdagades på onsdagen efter att en förbipasserande meddelat om avloppslukt och att det flöt något svårdefinierbart i Metviken.

Efter anmälan undersöktes saken och läckadet uppdagades. Det visade sig att våningshusets avloppsvattenledning hade kopplats till dagvattenavloppet (som är ämnat för regnvatten).

Esa Hirvijärvi är miljöinspektör på Vasa stad. Han säger att efter att läckaget upptäcktes så lät Vasa Vatten sända en slamsugbil för att samla upp det fasta avfallet kring dagvattenavloppets utlopp.

– Det är avlopp från WC, tvättmaskiner och tvättvatten som runnit ut. Det orsakar belastning av näringsämnen och bakterier, som leder till igenväxning och hygienbelastning, säger Hirvijärvi.

Det nu uppdagade läckaget är klart mindre än fjolårets, då 20 000 kubikmeter avloppsvatten rann ut i Metviken. Det aktuella läckaget beräknas till omkring 1000 kubikmeter.

– Nu följer vi med läget, så att utsläppet inte orsakar men för hälsan. Effektiverad uppföljning av vattenkvaliteten på havsområdena kan också bli aktuellt.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Jätevesi valui mereen Vaasassa inhimillisen virheen seurauksena – rakennuttaja: "Otamme vastuun täydellisesti", skriven av Hanne Leiwo.