Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kör försiktigt på Bangatan i Karis! Många gatuarbeten pågår nära den nya bron och resecentrumet

Från 2019
Helikopterbild av Karis
Bildtext Jänrvägsbron fotad efter mitten av juli 2019. Det är inte bara järnvägsbron som byggs i Karis. Samtidigt pågår förbättringsarbeten med gatorna i nära anslutning till den.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Arbetena med att förbättra Bangatan i centrum av Karis pågår som bäst. Bangatan utgör en del av den stora resecentrumshelheten med ny bro över bangården.

Just nu gäller det att köra försiktigt längs Bangatan. Gatan renoveras i etapper. Järnvägsbron och resecentrumet blir klara senare än tänkt, först i november.

Staden: Bangatan förbättras i etapper men det handlar om en helhet

Hela centrumdelen av Bangatan byggs inte om på en gång utan förbättringsarbetena planeras i delar och arbetena utförs i etapper.

- Det är tillfälliga arrangemang som gäller en tid nu på grund av arbeten på Bangatan. Var observanta och försiktiga i trafiken, uppmanar gatuchefen Piia Nordström vid Raseborgs stad.

För de olika gatuavsnitten har två konsultbyråer tagit fram tre nya gatuplaner.

Den första delen är ett drygt 200 meter långt avsnitt av Bangatan mellan Nils Grabbegatan och Dalgatan. Det är sträckan alldeles invid nya järnvägsbron och resecentrumet, norr om banan.

En annan del är sträckan från Dalgatan till Kanaltorget, det vill säga till Landsbrovägen.

Bangatan i Karis
Bildtext Sträckan Kanaltorget-Dalgatan breddas som bäst.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Dessutom ska också Alingsåsgatan på norra sidan om den nya bron göras tryggare.

Men staden tänker nog på helheten försäkrar gatuchefen Piia Nordström.

- Två eller tre mindre planer kan vara smidigare att jobba med än en stor plan.

- Ett stort planeringsområde kan leda till problem med tidtabellen. En stor plan är också styv med tanke på eventuella anmärkningar som kommer in, fortsätter Nordström.

Om någon lämnar in en anmärkning mot en plan, stannar hela projektet upp. Om planerna är fler, stannar bara den delen upp som anmärkningen gäller.

NRC samt lokala företag

Hur väljs företagen som jobbar med Bangatan? Har staden till exempel ett ramavtal om mindre gatu- och vägarbeten?

- NRC Group Finland är huvudentreprenör för bron och för resecentrumets område. De ansvarar också för ytkonstruktionen för Bangatan. Det är ett tilläggsarbete.

Det är enligt Nordström viktigt med tanke på områdets utseende att arbetet och ytmaterialen kommer från samma leverantör.

Varning för vägarbete.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

För många arbeten utnyttjar staden sina ramavtalsentreprenörer, det vill säga företag som har konkurrensutsatts så att de sedan kan beställas på kort varsel för mindre projekt. Det här gäller för både gatu- och rörarbeten.

- Där utnyttjas stadens gällande ramavtal för maskinarbets- och transporttjänster så vi sysselsätter lokala företag, säger Nordström.

Bredare och bättre för cyklister och fotgängare på Bangatan

Som bäst bygger det lokala företaget Ralf Jung om det 800 meter långa avsnitt mellan Kanaltorget och Dalgatan.

Hela gatuavsnittet blir bredare men den största ökningen gynnar fotgängare och cyklister.

Den tidigare smala gångbanan på norra sidan om gatan breddas och byggs om till en gång- och cykelbana. Den blir ungefär dubbelt bredare än i dag, från 1,7-2,5 meter till 3,5-4,0 meter.

Närbild på en cykel
Bildtext Bangatan ska bli bättre för cyklister och fotgängare.
Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa

Körbanan blir däremot ställvis smalare. Den är i dag 7,3 - 10,0 meter men krymper till 7,5 - 8,0 meter.

Två av övergångsställena på den här sträckan, vid Landsbrovägen och Henriksgatan, förses med mittrefuger.

Den södra busshållplatsen i hörnet av Volmarsvägen tas bort men de övriga två hållplatserna förbättras.

Dessutom förbättras alltså avsnittet från Dalgatan till Nils Grabbegatan, det vill säga den delen av Bangatan som ligger allra närmast den nya järnvägsbron och resecentrumet.

Likaså på andra sidan bron, på Alingsåsgatan och Kilavägen, planeras små förbättringar som ska förbättra läget för den lätta trafiken och kollektivtrafiken.

Konsultföretaget Ramboll har tagit fram gatuplanerna för Alingsåsgatan och den västliga delen av Bangatan i centrum. Ramboll har också planerat resecentrumet. Däremot är det ett annat konsultföretag, Sweco, som har utarbetat planen för Bangatans sträcka mellan Dalgatan och Kanaltorget.

Bron blir inte klar i sommar

Tidtabellen för den nya järnvägsbron drar ut på tiden.

Det dröjer till november innan allt är klart. Det innebär en försening på ungefär fem eller sex veckor. Tidningen Etelä-Uusimaa var först med den här nyheten.

Orsaken till förseningen är tilläggsarbeten som staden har beställt av bolaget som bygger bron, NRC Group Finland. Det är ett pussel där allt påverkar allt. Trafiken på Bangatan och sidogatorna är hela tiden i gång och försvårar jobbet.

Ansvarig gatuchef Piia Nordström på den gamla järnvägsbron i Karis.
Bildtext Stadens gatuchef Piia Nordström, fotad på den gamla järnvägsbron i Karis.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Staden har som tilläggsarbeten beställt gatuarbetena på båda sidorna om bron. Belysningen ska bli bättre än i originalplanerna.

Dessutom ska hissarna i hisstornen bytas och de utgör i sig en tidtabellsrisk menar Nordström.

Piia Nordström förklarar att den tillfälliga bron för lätt trafik ska tas bort inom kort.

Det kan ske när fotgängare och cyklister kan börja använda nya bron. Först efter det kan man ta bort resten av gamla brons jordvall och till den delen slutföra resecentrumet, främst bygga inkörning till området.

Budgeten håller men den är stram

Budgeten ser enligt Nordström ändå ut att hålla i det stora hela. Den består av grundentreprenaden för bron och resecentrumet samt av pengar för tilläggsarbeten.

Allt som allt handlar det om just under 5 miljoner euro för stadens del. Trafikledsverket står för sin del av brobygget.

- Enligt information vi har av entreprenören och Trafikledsverket, håller budgeten. Men den är stram, som alltid, säger Nordström.

Dessutom finns det pengar i stadens budget för trafiklederna som ska täcka en del av arbetena på Bangatan samt arbetena på Alingsåsgatan.

För Bangatans del är uppskattningen att arbetena kostar runt 300 000 euro.

Diskussion om artikeln