Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Äggmossen ska bli mossig igen - återställningsprojekt på gång i Valkmusa nationalpark i Pyttis

Från 2019
På bilden syns en våtmark med brunt och rödaktigt gräs samt små träd. Långt borta syns trädgränsen och en bit av himlen.
Bildtext Valkmusa nationalpark har de största och mångsidigaste våtmarkerna på södra Finlands kust.
Bild: Wikimedia Commons / Petri Tapola

Valkmusa nationalpark i Pyttis är känd för sina stora och varierande våtmarker. En av dem, Äggmossen, är i dåligt skick men ska nu återställas till sin forna glans.

Delar av Äggmossen har vuxit igen på grund av skogsdikning och utplanterade tallar. Nu har Forststyrelsen påbörjat arbetet med att återställa de skogsbevuxna delarna av mossen till sitt naturliga tillstånd.

Enligt Pekka Heikkilä som är naturskyddschef vid kustens och huvudstadsregionens naturtjänster kan restaureringsprojektet se ganska vilt ut medan det pågår.

- Tacket väntar om 5-10 år då mossen har återtagit området, säger Heikkilä.

I samband med restaurerandet av Äggmossen kommer man att fylla igen diken och fälla tallarna som står i mossen. Området som man försöker återställa är ungefär 90 hektar stort.

Kommer i gång ordentligt på vintern

Forststyrelsen kan påbörja den egentliga avverkningen först på vintern när mossmarken har frusit till is. Man har redan inlett arbetet och i augusti ska området börja röjas upp.

- Man har tagit bort små träd från området, det vill säga träd med en diameter på mindre än tio centimeter. Det här är en nödvändig åtgärd innan de stora träden tas bort, säger Heikkilä.

En våtmark, kanske en mosse eller myr. Till höger syns en fågel som går i gräset.
Bild: Petri Lassheikki

Forststyrelsen har tillfälligt tagit i bruk den gamla vägen som går genom mossen. Vägen byggdes i tiderna för att användas inom skogsbruket, och nu ska man en sista gång använda den för att frakta träd.

- När allt träd som inte hör hemma i mossen har fraktats bort och dikena har fyllts stängs vägen av igen, säger Heikkilä.

Våtmarkens våta mark försvårar jobbet

Äggmossen i Valkmusa nationalpark restaureras som en del av Forststyrelsens projekt Hydrologi-LIFE. Projektet är ämnat att skydda våtmarker, bäckar och fågelvatten. Du kan läsa mer här (på finska).

Sammanlagt finns det 103 restaureringsobjekt i Finland. Det är meningen att man ska restaurera sammanlagt 5 000 hektar våtmark och 34 kilometer bäckar.

Att arbeta på en mosse är mycket utmanande för det finns alltid risk för att maskinerna ska sjunka

Pekka Heikkilä, naturskyddschef

Restaureringsobjekten ligger på Naturaområden och arbetet görs mellan 2017 och 2023.

Idealet skulle vara att få åtgärderna vid Äggmossen klara redan hösten 2020, men Heikkilä är skeptisk till tidtabellen.

- Att arbeta på en mosse är mycket utmanande för det finns alltid risk för att maskinerna ska sjunka. Det går inte att utföra arbetet på sommaren eftersom marken är för våt. Man måste vänta på att mossbottnen ska frysa så vi hoppas på en ordentlig vinter, förklarar Heikkilä.

En person går på en spång i en våtmark. Man ser personen bakifrån på långt håll.
Bildtext Valkmusa nationalpark.
Bild: Wikimedia Commons / Petri Tapola

Slutresultatet borde vara en mosse i naturtillstånd som är så lik den ursprungliga Äggmossen som möjligt.

- Våtmarkerna har minskat och dikningar har orsakat störningar i de kvarvarande våtmarkernas vattenverksamhet. Efter det här projektet börjar Valkmusa vara i ett sådant naturligt tillstånd att området kan lämnas åt sig självt utan människans regelbundna ingripande, säger Heikkilä.

En av Finlands minsta nationalparker

Valkmusa nationalpark upptar ett endast 19 kvadratkilometer stort område i Pyttis och Kotka.

Valkmusa är en av landets mindre kända nationalparker men den har de största och mångsidigaste våtmarkerna på Finlands södra kust.

Kymmeneälvs västra förgrening strömmar genom nationalparkens norra del.

I fjol besöktes Valkmusa av omkring 17 000 personer. Finlands 40 nationalparker hade sammanlagt nästan 3,1 miljoner besökare.

Artikeln är en översättning av Metsähallitus korjaa takavuosien tekoja - palauttaa metsäksi muuttuneita soita takaisin luonnontilaisiksi skriven av Annika Veteli.

Diskussion om artikeln