Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Kulturhistoriskt pianomaraton på Korpo gård

Från 2019
Korpo gård i juli 2019
Bildtext Korpo gård i juli 2019.
Bild: YLE/ Leif Nystén

Konsertserie med Sibelius kompletta pianoproduktion och hyllning till 150-årsjubilaren Armas Järnefelt vid den adertonde Korpofestivalen.

Allt började med en anspråkslös idé, att ordna en konsert i salongen på Korpo gård där familjen Sibelius hade firat otaliga sommarkvällar år 1887.

Egentligen startade det som idag går under namnet Sibelius i Korpo som en kuriös pendang till den äldre Korpo Seajazz -festivalen. Arrangören är densamma än idag.

Den första konserten, en engångsföreteelse trodde man då, utvecklades till en festival.

Sedan starten har det konstnärliga innehållet vilat på Folke Gräsbecks axlar. Och Sibelius skulle ursprungligen inte alls bli hans livsverk.

– Kring decennieskiftet 1990 var mitt fokus helt inställt på pianomusiken av Sjostakovitj, jag var bland de första att framföra hans 24 preludier och fugor konsertant i Finland, berättar Folke Gräsbeck.

– Sibelius har jag fått via min uppväxttid i Åbo. Men ett inspelningsprojekt med cellisten Thorleif Thedéen var startskottet till min Sibeliusodyssé och resten är historia.

Resurserna i Sverige märkbart större än i Finland

Under de aderton festivalåren har innehållet och tematiken växlat, låt vara att man inte kan undvika att en del av repertoaren upprepar sig. Festivaltemat har ofta byggt på parallellfenomen.

Detta år firas Sibelius svåger Armas Järnefelt som var fyra år yngre än nationaltonsättaren. Den stora publiken känner till Järnefelts miniatyr Berceuse, men han skrev mycket mera än så.

Eftersom den unge Sibelius hade umgåtts i familjen Järnefelt under en längre tid innan han förlovade sig med Armas’ syster Aino Järnefelt, var ynglingarna också goda vänner och studiekamrater.

Bägge studerade vid det nygrundade musikinstitutet i Helsingfors, men de var, tillsammans med brodern Arvid Järnefelt, tillika inskrivna vid universitetet där en alternativ studiekarriär inom juridiken väntade.

Av dessa tre blev Arvid Järnefelt utexaminerad jurist, för de två övriga blev det som bekant ingenting av juridiken. Armas Järnefelt valde, liksom svågern Jean Sibelius, musikeryrket. Sitt livsverk gjorde Armas Järnefelt emellertid på svensk botten.

– Resurserna i Sverige var märkbart större än i Finland, och Järnefelt ville sätta upp stora operor vilket Helsingforsoperans resurser inte räckte till för. Men i Stockholm var det möjligt att satsa på storverk. Dessutom hade Järnefelt en lite föraktande inställning till s.k. lättare repertoar som odlades i Helsingfors, menar Gräsbeck.

Det har ofta talats om Sibelius monumentala gestalt som förpassade landets övriga tonsättare i skuggan, i synnerhet vad gäller den nationellt färgade musiken.

Som tonsättare var Järnefelt traditionalist och inte intresserad av de nya modernistiska strömningarna

Hos Sibelius kom Kalevala att genomsyra den centrala produktionen, och bland samtiden uppfattades det våghalsigt att som tonsättare hävda sig med karelianska motiv. Inte heller Armas Järnefelt gjorde det.

– Som tonsättare var Järnefelt traditionalist och inte intresserad av de nya modernistiska strömningarna, och Järnefelts dirigentgärning inom operan gjorde honom till en inbiten Wagnerian, menar Gräsbeck.

Sex pianister uppför samtliga pianostycken av Sibelius

Deltagare vid Sibelius i Korpo -festivalen 2019: fr.v. Andrew Barnett, Joseph Tong, Laura Mikkola och Folke Gräsbeck
Bildtext Deltagare vid Sibelius i Korpo -festivalen 2019: fr.v. Andrew Barnett, Joseph Tong, Laura Mikkola och Folke Gräsbeck. På bilden saknas Janne Mertanen, Terhi Dostal och Sae Iida
Bild: YLE/ Leif Nystén

Sibelius komponerade 187 pianostycken, inklusive pianoarrangemangen av stycken som hade först kommit till för andra besättningar.

Efter att Sibelius dödsbo donerade manuskriptsamlingen till Helsingfors universitet år 1982 har man kunnat få en helhetsbild av tonsättarens produktion.

Folke Gräsbeck har vigt en omfattande del av sin aktiva karriär åt att spela in dessa verk som inkluderar piano. Då cd-boxen var komplett har det visat sig att det finns material som inte hade blivit inspelat, således producerades ännu en cd med kompletterande material.

Folke Gräsbeck har bjudit in fem pianister till Korpo för att förverkliga den ambitiösa planen att spela upp Sibelius kompletta pianomusik.

Laura Mikkola och Janne Mertanen är den finländska mellangenerationens främsta representanter. Från Storbritannien kommer Joseph Tong som har kommit att koncentrera sig på Sibelius, liksom japanska Sae Iida, som för några år sedan avlade doktorsgraden vid Konstuniversitetet i Helsingfors. Terhi Dostal, numera bosatt i Berlin, har fördjupat sig i finländsk musik.

Den japanska pianisten Sae Iida vid flygeln i Korpo gårds festsal
Bildtext Den japanska pianisten Sae lida i festsalen på Korpo gård.
Bild: YLE/ Leif Nystén

Järnefelturuppförande

Ett regelrätt uruppförande ingår vid årets konsertserie. Stycket är skrivet av Armas Järnefelt år 1892 med titeln Vals i F-dur. Det har aldrig publicerats och veterligen aldrig heller spelats offentligt, stycket upptäcktes i Sydsverige i en notskissbok som Järnefelt ägde.

En av konserterna är helt tillägnad Järnefelts pianomusik. I samband med konserten presenterade Armas Järnefelts dotterson Mikko Sajari en utställning som har satts upp på Korpo gårds salar.

Utställningen är producerad i samarbete med arkitekten Severi Blomstedt som är ättling till Sibelius. Också några verk av Sajaris mor, Armas Järnefelts dotter Eva Järnefelt, ingår i programmet.

Armas Järnefelt med sin hustru, sopranen Maikki Pakarinen-Järnefelt
Bildtext Sopranen Maikki Pakarinen-Järnefelt med sin make, tonsättaren Armas Järnefelt.

Pedagogiskt grepp

Kännetecknande för konserterna är den stora mängden information som publiken har fått ta del av. Folke Gräsbeck har mellan uppförandena berättat levande om musiken och dess bakgrund i en allmänhistorisk förankring.

Den brittiska Sibeliusföreningens, SibeliusOne Society, verksamhetsledare Andrew Barnett föreläste för publiken om pianoverkens betydelse. Enligt Barnett är substansen i miniatyrerna lika fullödig som i verken som har det stora formatet.

– En miniatyrflaska gin som man får på flyget är av samma kvalitet som gin ur en stor flaska inhandlad på Alko, formulerar Barnett sin poäng.

Festivalstämningen har efter hand blivit informell och familjär, och publiken har hittat till konserterna och inte låtit sig skrämmas av det massiva utbudet.

Eftersom mängden musik har utökats markant jämfört med de tidigare årens festivaler, med fyra timmar, har man varit tvungen att inleda veckoslutet redan på torsdagen, dessvärre med en rätt fåtalig publik.

Däremot var fredagens kvällskonsert välbesökt; festsalen på Korpo gård har plats för ett sjuttiotal stolar, men publiken kunde ta plats i de närbelägna salongerna och via öppna dörrar ta del av musiken, på det sättet har antalet konsertbesökare kunnat utökas med närmare det dubbla.

Anrik herrgård som konsertplats

Festsalen i Korpo gård
Bildtext Korpo gårds festsal.
Bild: YLE/ Leif Nystén

Under tidigare festivaler har man utnyttjat nejdens tänkbara konsertplatser från kyrkan till skolbyggnader, men detta år har samtliga konserter ägt rum enbart på Korpo gårds festsal.

Då Sibelius tillbringade sin sommar 1887 på gården hette värdinnan Ina Wilenius, idag regerar Tuulikki Wahe-Rohrbach på gården. Hon är född på gården och har tagit över den efter sin mamma.

För 30 år sedan, då Tuulikki återvände från Tyskland med sina två döttrar, har hon bott på gården och vigt sitt liv, vid sidan av ett läkarjobb i Åbo, åt att pietetsfullt renovera byggnaden som är ritad kring sekelskiftet 1800 av italienaren Carlo Bassi, som först hamnade i Stockholm men gjorde sitt livsverk i Finland.

Ända sedan starten år 2002 har Korpo gård varit en del av av Sibelius i Korpo-festivalen.

Fotnot: Den 18 festivalen Sibelius i Korpo arrangerades under 18-21.7.2019. Den konstnärlige ledaren, pianisten Folke Gräsbeck har gett ut Sibelius pianomusik komplett på cd. Gräsbeck disputerade för doktorsgraden år 2008 med en avhandling om Sibelius pianomusik.